summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po3263
1 files changed, 1571 insertions, 1692 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 4a088fcb0..053b11835 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-11 21:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-18 17:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -19,11 +19,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#: src/arm/arm_api.c:337
+#: src/arm/arm_api.c:336
msgid "Client was disconnected from arm service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/arm_monitor_api.c:321
+#: src/arm/arm_monitor_api.c:324
msgid ""
"Monitoring client was disconnected from arm service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
@@ -38,143 +38,143 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Failed to remove servicehome directory %s\n"
msgstr "Lỗi truy cập đến thư mục nhà GNUnet « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:216 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1013
+#: src/arm/gnunet-arm.c:215 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1011
msgid "Message was sent successfully"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:218
+#: src/arm/gnunet-arm.c:217
#, fuzzy
msgid "Misconfiguration (can not connect to the ARM service)"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:220 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1017
+#: src/arm/gnunet-arm.c:219 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1015
#, fuzzy
msgid "We disconnected from ARM before we could send a request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:222 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1019
+#: src/arm/gnunet-arm.c:221 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1017
msgid "ARM API is busy"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:224
+#: src/arm/gnunet-arm.c:223
msgid "Request does not fit into a message"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:226 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1023
+#: src/arm/gnunet-arm.c:225 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1021
#, fuzzy
msgid "Request timed out"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:228 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1025
+#: src/arm/gnunet-arm.c:227 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1023
#, fuzzy
msgid "Unknown request status"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:244 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1041
+#: src/arm/gnunet-arm.c:243 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1039
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is stopped"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:246 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1043
+#: src/arm/gnunet-arm.c:245 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1041
#, c-format
msgid "%s is starting"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:248 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1045
+#: src/arm/gnunet-arm.c:247 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1043
#, c-format
msgid "%s is stopping"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:250 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1047
+#: src/arm/gnunet-arm.c:249 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1045
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is starting already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:252 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1049
+#: src/arm/gnunet-arm.c:251 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1047
#, c-format
msgid "%s is stopping already"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:254 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1051
+#: src/arm/gnunet-arm.c:253 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1049
#, c-format
msgid "%s is started already"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:256 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1053
+#: src/arm/gnunet-arm.c:255 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1051
#, c-format
msgid "%s is stopped already"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:258 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1055
+#: src/arm/gnunet-arm.c:257 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1053
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service is not known to ARM"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:260 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1057
+#: src/arm/gnunet-arm.c:259 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service failed to start"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:262
+#: src/arm/gnunet-arm.c:261
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service cannot be started because ARM is shutting down"
msgstr "« %s » đang tắt.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:264 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1061
+#: src/arm/gnunet-arm.c:263 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1059
#, c-format
msgid "%.s Unknown result code."
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:297
+#: src/arm/gnunet-arm.c:295
msgid "Fatal error initializing ARM API.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:326 src/arm/gnunet-arm.c:335
+#: src/arm/gnunet-arm.c:324 src/arm/gnunet-arm.c:333
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:369
+#: src/arm/gnunet-arm.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a stop request to the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:379
+#: src/arm/gnunet-arm.c:377
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to stop the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi vào phòng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:421
+#: src/arm/gnunet-arm.c:419
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to start the `%s' service: %%s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:431
+#: src/arm/gnunet-arm.c:429
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:468
+#: src/arm/gnunet-arm.c:466
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to kill the `%s' service: %%s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:479
+#: src/arm/gnunet-arm.c:477
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to kill the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:517
+#: src/arm/gnunet-arm.c:515
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to request a list of services: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:525
+#: src/arm/gnunet-arm.c:523
#, fuzzy
msgid "Error communicating with ARM. ARM not running?\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:530
+#: src/arm/gnunet-arm.c:528
#, fuzzy
msgid "Running services:\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
@@ -240,9 +240,8 @@ msgid "don't print status messages"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-arm.c:744
-#, fuzzy
-msgid "timeout in MSECS milliseconds for completing current operation"
-msgstr "thời gian chờ sự hoàn thành của một lần lặp (theo miligiây)"
+msgid "exit with error status if operation does not finish after DELAY"
+msgstr ""
#: src/arm/gnunet-arm.c:746
#, fuzzy
@@ -270,65 +269,65 @@ msgstr ""
msgid "Could not send list result to client\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:542
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:581
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start service `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:553
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:592
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting service `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:653
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:693
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create socket for service `%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:677
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:717
#, c-format
msgid "Unable to bind listening socket for service `%s' to address `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:713
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:753
#, c-format
msgid "ARM now monitors connections to service `%s' at `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:853
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:891
#, fuzzy, c-format
msgid "Preparing to stop `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1123
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1160
#, fuzzy, c-format
msgid "Restarting service `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1281
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1324
msgid "exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1286
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1329
msgid "signal"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1291
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1334
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1297
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1340
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' took %s to terminate\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1319
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1367
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated normally, will restart at any time\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1334
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1384
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %s\n"
msgstr ""
@@ -337,50 +336,50 @@ msgstr ""
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2778 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2819
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2781 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2822
#, c-format
msgid ""
"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2796
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2799
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2837
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2840
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3290 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:918
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3293 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:921
msgid "solver to use"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3293 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:921
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:924
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3296 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:924
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:927
msgid "experiment to use"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3296
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3299
msgid "be verbose"
msgstr "xuất chi tiết"
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3299
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3302
#, fuzzy
msgid "print logging"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3302
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3305
msgid "save logging to disk"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3305
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3308
msgid "disable normalization"
msgstr ""
@@ -429,10 +428,10 @@ msgstr ""
#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2515 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2532
#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2564 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2582
#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2601 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1141
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2613 src/ats/plugin_ats_ril.c:2630
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2647 src/ats/plugin_ats_ril.c:2664
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2681 src/ats/plugin_ats_ril.c:2698
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2715 src/ats/plugin_ats_ril.c:2732
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2612 src/ats/plugin_ats_ril.c:2629
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2646 src/ats/plugin_ats_ril.c:2663
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2680 src/ats/plugin_ats_ril.c:2697
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2714 src/ats/plugin_ats_ril.c:2731
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid %s configuration %f \n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -506,12 +505,12 @@ msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
msgid "Initialization failed, shutdown\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi cơ chế phần bổ sung: %s\n"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:834
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:837
#, fuzzy
msgid "Stop logging\n"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:885
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:888
#, fuzzy, c-format
msgid "Start logging `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
@@ -523,138 +522,136 @@ msgid ""
"= %u KiB/s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:289
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:307
#, c-format
msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:293
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:311
#, c-format
msgid "ATS returned stat_results for %u addresses\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:366
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:395
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Peer `%s' plugin `%s', address `%s', `%s' bw out: %u Bytes/s, bw in %u Bytes/"
"s, %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u và địa chỉ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:373
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:402
msgid "active "
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:373
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:402
msgid "inactive "
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:483
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:512
#, fuzzy, c-format
msgid "Removed address of peer `%s' with plugin `%s'\n"
msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:676
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:705
#, c-format
msgid "Quota for network `%11s' (in/out): %10s / %10s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:708 src/namestore/gnunet-namestore.c:700
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:850
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1890
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:531
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Service `%s' is not running\n"
-msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:722 src/transport/gnunet-transport.c:1899
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:549
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:748 src/ats-tool/gnunet-ats.c:761
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1797
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:523
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse peer identity `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:732
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:773
#, c-format
-msgid "Please select one operation : %s or %s or %s or %s or %s\n"
+msgid "Please select one operation: %s or %s or %s or %s or %s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:754 src/ats-tool/gnunet-ats.c:780
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:808 src/ats-tool/gnunet-ats.c:854
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:795 src/ats-tool/gnunet-ats.c:821
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:850 src/ats-tool/gnunet-ats.c:896
#, fuzzy
msgid "Cannot connect to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:766 src/ats-tool/gnunet-ats.c:792
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:806 src/ats-tool/gnunet-ats.c:833
#, fuzzy
msgid "Cannot issue request to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:820
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:862
#, fuzzy
msgid "No preference type given!\n"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:827
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:869
#, fuzzy
msgid "No peer given!\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:845
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:887
msgid "Valid type required\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:916
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:949
msgid "get list of active addresses currently used"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:918
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:951
msgid "get list of all active addresses"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:921
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:954
+#, fuzzy
+msgid "connect to PEER"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:957
#, fuzzy
msgid "do not resolve IP addresses to hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:923
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:959
msgid "monitor mode"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:925
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:961
#, fuzzy
msgid "set preference for the given peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:927
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:963
msgid "print all configured quotas"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:929
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:965
msgid "peer id"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:932
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:968
msgid "preference type to set: latency | bandwidth"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:934
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:970
msgid "preference value"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:937
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:973
msgid "verbose output (include ATS address properties)"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:944
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:983
#, fuzzy
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:460
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:458
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid target `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:737
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:736
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid peer ID `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
@@ -664,80 +661,85 @@ msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
msgid "Invalid tunnel owner `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:846
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:844
msgid "You must NOT give a TARGET when using 'request all' options\n"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:943
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:941
#, fuzzy
msgid "provide information about a particular connection"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:946
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:944
msgid "activate echo mode"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:949
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:947
msgid "dump debug information to STDERR"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:955
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:953
msgid "port to listen to (default; 0)"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:958
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:956
#, fuzzy
msgid "provide information about a patricular peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:961
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:959
#, fuzzy
msgid "provide information about all peers"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:964
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:962
#, fuzzy
msgid "provide information about a particular tunnel"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:967
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:965
#, fuzzy
msgid "provide information about all tunnels"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-service-cadet_peer.c:543
+#: src/cadet/gnunet-service-cadet_peer.c:561
msgid "Wrong CORE service\n"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:478
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:610
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:496
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:608
#, fuzzy
msgid "number of peers in consensus"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:481
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:499
msgid ""
"how many peers (random selection without replacement) receive one value?"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:484
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:356 src/set/gnunet-set-profiler.c:359
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:362
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:502
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:374 src/set/gnunet-set-profiler.c:377
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:380
#, fuzzy
msgid "number of values"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:487
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:505
#, fuzzy
msgid "consensus timeout"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:490
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:508
msgid "delay until consensus starts"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:493
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:625
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:511
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:386
+msgid "write statistics to file"
+msgstr ""
+
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:514
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:623
msgid "be more verbose (print received values)"
msgstr ""
@@ -977,46 +979,46 @@ msgstr "Gõ chuỗi « /quit » để thoát khỏi trình gnunet-chat"
msgid "Use `/help command' to get help for a specific command"
msgstr "Gõ chuỗi « /help LỆNH » để xem trợ giúp về lệnh đó"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1175
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1171
#, fuzzy, c-format
msgid "Name of our ego changed to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1188
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1184
#, fuzzy, c-format
msgid "Our ego `%s' was deleted!\n"
msgstr "Biệt hiệu « %s » bị xoá.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1223
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1219
#, fuzzy
msgid "You must specify the NAME of an ego to use\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1247
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1243
#, fuzzy
msgid "Failed to start gnunet-helper-w32-console\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1273
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1269
msgid "sets the NAME of the ego to use for the phone (and name resolution)"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1276
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1272
msgid "sets the LINE to use for the phone"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1302
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1298
msgid "Enables having a conversation with other GNUnet users."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:121
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:119
#, c-format
msgid ""
"\n"
"End of transmission. Have a GNU day.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:149
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:145
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1024,20 +1026,25 @@ msgid ""
"settings are working..."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:215
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:211
#, c-format
msgid ""
"We will now be recording you for %s. After that time, the recording will be "
"played back to you..."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:248
-#: src/multicast/gnunet-multicast.c:70 src/revocation/gnunet-revocation.c:522
-#: src/sensordashboard/gnunet-sensordashboard.c:70
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:244
+#: src/multicast/gnunet-multicast.c:70 src/revocation/gnunet-revocation.c:520
#: src/template/gnunet-template.c:70
msgid "help text"
msgstr ""
+#: src/conversation/gnunet_gst.c:630
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback-gst.c:357
+#, c-format
+msgid "Read error from STDIN: %d %s\n"
+msgstr ""
+
#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "pa_stream_write() failed: %s\n"
@@ -1104,11 +1111,6 @@ msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
msgid "Read error from STDIN: %s\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback-gst.c:357
-#, c-format
-msgid "Read error from STDIN: %d %s\n"
-msgstr ""
-
#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:344
#, fuzzy, c-format
msgid "opus_encode_float() failed: %s. Aborting\n"
@@ -1198,68 +1200,68 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Could not start playback audio helper.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/core/core_api.c:726
+#: src/core/core_api.c:725
msgid "Client was disconnected from core service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:92
+#: src/core/gnunet-core.c:90
#, fuzzy
msgid "fresh connection"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/core/gnunet-core.c:95
+#: src/core/gnunet-core.c:93
msgid "key sent"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:98
+#: src/core/gnunet-core.c:96
#, fuzzy
msgid "key received"
msgstr "# các khoá phiên chạy bị từ chối"
-#: src/core/gnunet-core.c:101
+#: src/core/gnunet-core.c:99
#, fuzzy
msgid "connection established"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:104
+#: src/core/gnunet-core.c:102
msgid "rekeying"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:107
+#: src/core/gnunet-core.c:105
#, fuzzy
msgid "disconnected"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:114
+#: src/core/gnunet-core.c:112
msgid "Connection to CORE service lost (reconnecting)"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:117
+#: src/core/gnunet-core.c:115
#, fuzzy
msgid "unknown state"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/core/gnunet-core.c:122
+#: src/core/gnunet-core.c:120
#, c-format
msgid "%24s: %-30s %4s (timeout in %6s)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:146 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:795
+#: src/core/gnunet-core.c:144 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:791
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid command line argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:157
+#: src/core/gnunet-core.c:155
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to CORE service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:179 src/transport/gnunet-transport.c:2154
+#: src/core/gnunet-core.c:177 src/transport/gnunet-transport.c:2008
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/core/gnunet-core.c:188
+#: src/core/gnunet-core.c:186
#, fuzzy
msgid "Print information about connected peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -1274,17 +1276,17 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Core service of `%4s' ready.\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:379
+#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:380
#, fuzzy
msgid "# send requests dropped (disconnected)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:497
+#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:498
#, fuzzy
msgid "# messages discarded (session disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:562
+#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:561
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes of messages of type %u received"
msgstr "# các byte nhiễu được nhận"
@@ -1332,7 +1334,7 @@ msgid "# EPHEMERAL_KEY messages received"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1029
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1075
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1081
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
@@ -1342,102 +1344,95 @@ msgstr "# các thông báo PING được tạo"
msgid "# PING messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1067
-#, c-format
-msgid ""
-"Received PING from `%s' for different identity: I am `%s', PONG identity: `"
-"%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1093
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1091
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1122
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1118
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1135
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1131
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1206
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1392
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1202
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1404
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1213
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1209
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (connection down)"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1218
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1214
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1254
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1250
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1292
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1288
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1303
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1299
#, fuzzy
msgid "# timeouts prevented via PONG"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1310
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1306
#, fuzzy
msgid "# rekey operations confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1466
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1462
#, fuzzy
msgid "# DATA message dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1474
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1470
#, c-format
msgid ""
"Session to peer `%s' went down due to key expiration (should not happen)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1477
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1473
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by key expiration"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1535
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1561
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1531
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1557
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1548
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1544
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1590
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1586
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1598
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1594
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1632
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1628
#, fuzzy
msgid "# PAYLOAD dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
@@ -1448,7 +1443,7 @@ msgid "# sessions terminated by transport disconnect"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:199
-#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:384
+#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:387
msgid "# neighbour entries allocated"
msgstr ""
@@ -1456,35 +1451,35 @@ msgstr ""
msgid "# encrypted bytes given to transport"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:470
+#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:486
#, c-format
msgid "Unsupported message of type %u (%u bytes) received from peer `%s'\n"
msgstr ""
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:253
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:339
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:660
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:725
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:655 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1649
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:734
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:835
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:755
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:763
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:337
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:793
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:867
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:657 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1718
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:615
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:727
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:720
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:728
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:286
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:284
#, fuzzy
msgid "# type map refreshes sent"
msgstr "# tổng số yêu cầu lỗ hổng được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:405
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:403
#, fuzzy
msgid "# outdated typemap confirmations received"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:416
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:414
#, fuzzy
msgid "# valid typemap confirmations received"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
@@ -1500,7 +1495,7 @@ msgid "# updates to my type map"
msgstr ""
#: src/datacache/datacache.c:119 src/datacache/datacache.c:294
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:866
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:863
#, fuzzy
msgid "# bytes stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
@@ -1552,9 +1547,9 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:65 src/mysql/mysql.c:41
#: src/mysql/mysql.c:48 src/mysql/mysql.c:522 src/mysql/mysql.c:531
#: src/mysql/mysql.c:591 src/mysql/mysql.c:607
-#: src/namecache/plugin_namecache_postgres.c:52
+#: src/namecache/plugin_namecache_postgres.c:53
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:52
-#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:52
+#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:53
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:52
#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:50
#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:47
@@ -1562,7 +1557,7 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:55
#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:52
#: src/util/crypto_ecc_setup.c:41 src/util/crypto_mpi.c:39
-#: src/include/gnunet_common.h:671 src/include/gnunet_common.h:680
+#: src/include/gnunet_common.h:676 src/include/gnunet_common.h:685
#: src/scalarproduct/scalarproduct.h:35
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
@@ -1575,293 +1570,293 @@ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
msgid "Tried to close sqlite without finalizing all prepared statements.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:310
+#: src/datastore/datastore_api.c:308
msgid "Failed to transmit request to drop database.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:395
+#: src/datastore/datastore_api.c:392
msgid "# queue entry timeouts"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:450
+#: src/datastore/datastore_api.c:447
msgid "# queue overflows"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:478
+#: src/datastore/datastore_api.c:475
#, fuzzy
msgid "# queue entries created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:498
+#: src/datastore/datastore_api.c:495
#, fuzzy
msgid "# Requests dropped from datastore queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/datastore/datastore_api.c:540
+#: src/datastore/datastore_api.c:536
#, fuzzy
msgid "# datastore connections (re)created"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/datastore/datastore_api.c:628
+#: src/datastore/datastore_api.c:624
#, fuzzy
msgid "# transmission request failures"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/datastore/datastore_api.c:652
+#: src/datastore/datastore_api.c:648
#, fuzzy
msgid "# bytes sent to datastore"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datastore/datastore_api.c:794
+#: src/datastore/datastore_api.c:790
#, fuzzy
msgid "Failed to receive status response from database."
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:808
+#: src/datastore/datastore_api.c:804
msgid "Error reading response from datastore service"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:820 src/datastore/datastore_api.c:826
+#: src/datastore/datastore_api.c:816 src/datastore/datastore_api.c:822
#, fuzzy
msgid "Invalid error message received from datastore service"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:830
+#: src/datastore/datastore_api.c:826
#, fuzzy
msgid "# status messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/datastore/datastore_api.c:909
+#: src/datastore/datastore_api.c:905
#, fuzzy
msgid "# PUT requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:975
+#: src/datastore/datastore_api.c:971
#, fuzzy
msgid "# RESERVE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1036
+#: src/datastore/datastore_api.c:1032
msgid "# RELEASE RESERVE requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1096
+#: src/datastore/datastore_api.c:1092
#, fuzzy
msgid "# UPDATE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1160
+#: src/datastore/datastore_api.c:1156
#, fuzzy
msgid "# REMOVE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1264
+#: src/datastore/datastore_api.c:1260
#, fuzzy
msgid "# Results received"
msgstr "# các kết quả dht được nhận"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1331
+#: src/datastore/datastore_api.c:1327
msgid "# GET REPLICATION requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1394
+#: src/datastore/datastore_api.c:1390
msgid "# GET ZERO ANONYMITY requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1463
+#: src/datastore/datastore_api.c:1459
#, fuzzy
msgid "# GET requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:114
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:113
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to store item: %s, aborting\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:200
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:199
#, c-format
msgid "Cannot use the same configuration for source and destination\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:246
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:245
msgid ""
"specifies the configuration to use to access an alternative datastore; will "
"merge that datastore into our current datastore"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:255
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:254
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet datastore"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:372
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:370
#, fuzzy
msgid "# bytes expired"
msgstr "# các byte được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:447
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:444
msgid "# bytes purged (low-priority)"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:505
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:223
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:502
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:221
msgid "Transmission to client failed!\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:536
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:262
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:533
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:260
msgid "Shutdown in progress, aborting transmission.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:652
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:649
msgid "# results found"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:696
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:694
#, c-format
msgid ""
"Insufficient space (%llu bytes are available) to satisfy `%s' request for "
"%llu bytes\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:707
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:705
#, c-format
msgid ""
"The requested amount (%llu bytes) is larger than the cache size (%llu "
"bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:711
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:709
msgid ""
"Insufficient space to satisfy request and requested amount is larger than "
"cache size"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:717
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:715
msgid "Insufficient space to satisfy request"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:723
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:779
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1035
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1630
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:721
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:776
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1037
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1670
msgid "# reserved"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:793
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:790
msgid "Could not find matching reservation"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:879
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:877
#, c-format
msgid "Need %llu bytes more space (%llu allowed, using %llu)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1088
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1092
#, fuzzy
msgid "# GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1101
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1105
#, fuzzy
msgid "# requests filtered by bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1141
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1153
#, fuzzy
msgid "# UPDATE requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1170
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1185
#, fuzzy
msgid "# GET REPLICATION requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1204
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1221
#, fuzzy
msgid "# GET ZERO ANONYMITY requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1233
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1267
msgid "Content not found"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1244
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1277
msgid "# bytes removed (explicit request)"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1277
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1309
#, fuzzy
msgid "# REMOVE requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1321
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1362
#, c-format
msgid ""
"Datastore payload must have been inaccurate (%lld < %lld). Recomputing it.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1326
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1367
#, c-format
msgid "New payload: %lld\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1379
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1420
#, c-format
msgid "Loading `%s' datastore plugin\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1390
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1431
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load datastore plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1459
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1522
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1500
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1563
msgid "Bloomfilter construction complete.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1509
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1550
msgid "Rebuilding bloomfilter. Please be patient.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1519
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1560
msgid "Plugin does not support get_keys function. Please fix!\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1661
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1673
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1701
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1713
#, c-format
msgid "No `%s' specified for `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1667
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1707
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes used in file-sharing datastore `%s'"
msgstr "# các byte được phép trong kho dữ liệu"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1679
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1719
msgid "# quota"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1681
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1721
msgid "# cache size"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1696
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1736
#, c-format
msgid "Could not use specified filename `%s' for bloomfilter.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1714
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1730
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1754
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1770
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove bogus bloomfilter file `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1760
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1800
#, fuzzy
msgid "Failed to initialize bloomfilter.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
@@ -1895,20 +1890,20 @@ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
msgid "Mysql database running\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:331
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:345
msgid "Postgress exec failure"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:846
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:975
#, fuzzy
msgid "Failed to drop table from database.\n"
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:882
-#: src/namecache/plugin_namecache_postgres.c:414
-#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:569
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:1012
+#: src/namecache/plugin_namecache_postgres.c:398
+#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:571
msgid "Postgres database running\n"
msgstr ""
@@ -1961,158 +1956,158 @@ msgstr ""
msgid "Failed to connect to the DHT service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:133
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:132
#, c-format
msgid ""
"Result %d, type %d:\n"
"%.*s\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:159
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:158
msgid "Must provide key for DHT GET!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:165 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:225
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:164 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:224
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to DHT service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:173
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:172
msgid "Issueing DHT GET with key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:189 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:262
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:198
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:188 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:261
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:199
msgid "the query key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:192
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:191
msgid "how many parallel requests (replicas) to create"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:195 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:265
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:194 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:264
msgid "the type of data to look for"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:198 src/dht/gnunet-dht-put.c:210
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:197 src/dht/gnunet-dht-put.c:211
msgid "how long to execute this query before giving up?"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:201 src/dht/gnunet-dht-put.c:201
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:200 src/dht/gnunet-dht-put.c:202
msgid "use DHT's demultiplex everywhere option"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:204 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:271
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:213 src/fs/gnunet-auto-share.c:794
-#: src/fs/gnunet-download.c:327 src/fs/gnunet-publish.c:954
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:203 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:270
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:214 src/fs/gnunet-auto-share.c:788
+#: src/fs/gnunet-download.c:327 src/fs/gnunet-publish.c:952
#: src/fs/gnunet-search.c:306 src/fs/gnunet-unindex.c:167
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:873
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:872
msgid "be verbose (print progress information)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:225
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:224
msgid "Issue a GET request to the GNUnet DHT, prints results."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:268
+#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:267
msgid "how long should the monitor command run"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:293
+#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:292
msgid "Prints all packets that go through the DHT."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1393 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:267
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1396 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:265
#, fuzzy, c-format
msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1418
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1421
#, fuzzy
msgid "number of peers to start"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1421
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1424
msgid ""
"maximum number of times we try to search for successor circle formation (0 "
"for R5N)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1424 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:864
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:306
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1427 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:863
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:304
msgid "name of the file with the login information for the testbed"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1427
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1430
msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1430
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1433
msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1433
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1436
msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1436
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1439
msgid "replication degree for DHT PUTs"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1439
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1442
msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1457
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1460
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:118
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:119
#, fuzzy
msgid "PUT request sent with key"
msgstr "# độ tin cậy được tiêu phí"
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:121
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:122
msgid "Timeout sending PUT request!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:124
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:125
#, fuzzy
msgid "PUT request not confirmed!\n"
msgstr "# độ tin cậy được tiêu phí"
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:153
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:154
msgid "Must provide KEY and DATA for DHT put!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:160
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:161
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not connect to %s service!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:176
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:177
#, c-format
msgid "Issuing put request for `%s' with data `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:192
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:193
msgid "the data to insert under the key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:195
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:196
msgid "how long to store this entry in the dht (in seconds)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:204
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:205
msgid "how many replicas to create"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:207
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:208
msgid "the type to insert data as"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:236
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:237
msgid "Issue a PUT request to the GNUnet DHT insert DATA under KEY."
msgstr ""
@@ -2249,67 +2244,63 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# HELLOs obtained from peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:514
-msgid "# Preference updates given to core"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:608
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:739
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER messages initiated"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:762
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:6061
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:904
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:6056
#, fuzzy
msgid "# Queued messages discarded (peer disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:792
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:937
#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:986
#, fuzzy
msgid "# Messages dropped (CORE timeout)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:822
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:967
#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1018
#, fuzzy
msgid "# Bytes transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:868
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1013
#, fuzzy
msgid "# Bytes of bandwidth requested from core"
msgstr "# các yêu cầu máy/trình khách lỗ hổng được phun vào"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:900
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1047
#, fuzzy
msgid "# requests TTL-dropped"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1104
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1141
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1252
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1289
msgid "# Peers excluded from routing due to Bloomfilter"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1119
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1156
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1267
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1304
#, fuzzy
msgid "# Peer selection failed"
msgstr "# các cuộc gọi HTTP select (lựa chọn)"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1300
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1451
#, fuzzy
msgid "# PUT requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1329
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1480
#, fuzzy
msgid "# PUT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1339
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1463
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1568
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1490
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1614
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1721
#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1128
#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1197
#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1247
@@ -2323,66 +2314,66 @@ msgstr "# các thông báo PING được tạo"
msgid "# P2P messages dropped due to full queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1425
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1576
#, fuzzy
msgid "# GET requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1452
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1603
#, fuzzy
msgid "# GET messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1575
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1728
#, fuzzy
msgid "# RESULT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1662
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1815
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1665
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1818
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1833
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1990
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER requests ignored due to Bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1841
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1998
msgid "# FIND PEER requests ignored due to lack of HELLO"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1936
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2093
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1939
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2096
#, fuzzy
msgid "# P2P GET bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2004
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2161
#, fuzzy
msgid "# P2P FIND PEER requests processed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2018
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2175
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests ONLY routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2103
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2261
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULTS received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2106
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2264
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULT bytes received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
@@ -2487,22 +2478,22 @@ msgid ""
"SUPU %s, %s, %d,trail[%d] = %s "
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3558
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3555
msgid "# FINGERS_COUNT"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3699
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3937
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4089
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4241
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4422
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4935
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5328
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5421
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5511
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5615
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5759
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5848
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3696
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3934
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4086
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4238
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4419
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4932
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5323
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5416
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5506
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5610
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5754
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5843
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
@@ -2564,22 +2555,22 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "Could not bind to any port: %s\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:295 src/dns/dnsstub.c:383
+#: src/dns/dnsstub.c:293 src/dns/dnsstub.c:381
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:299
+#: src/dns/dnsstub.c:297
#, fuzzy, c-format
msgid "Sent DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:368
+#: src/dns/dnsstub.c:366
#, c-format
msgid "Configured DNS exit `%s' is not working / valid.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/dnsstub.c:440
+#: src/dns/dnsstub.c:438
#, c-format
msgid "Received DNS response that is too small (%u bytes)"
msgstr ""
@@ -2608,59 +2599,59 @@ msgstr ""
msgid "Change DNS replies to point elsewhere."
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:459
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:457
msgid "# DNS requests answered via TUN interface"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:606
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:604
msgid "# DNS exit failed (failed to open socket)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:717
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:715
msgid "# External DNS response discarded (no matching request)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:795
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:793
msgid "# Client response discarded (no matching request)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:910
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:908
msgid "Received malformed IPv4-UDP packet on TUN interface.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:926
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:924
msgid "Received malformed IPv6-UDP packet on TUN interface.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:935
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:933
#, c-format
msgid "Got non-IP packet with %u bytes and protocol %u from TUN\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:945
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:943
msgid "# Non-DNS UDP packet received via TUN interface"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1012
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1010
#, fuzzy
msgid "# DNS requests received via TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1064 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3615
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1063 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3609
#, fuzzy
msgid "need a valid IPv4 or IPv6 address\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1082
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1081
#, c-format
msgid "`%s' must be installed SUID, will not run DNS interceptor\n"
msgstr ""
-#: src/dv/gnunet-dv.c:169
+#: src/dv/gnunet-dv.c:167
msgid "verbose output"
msgstr ""
-#: src/dv/gnunet-dv.c:178
+#: src/dv/gnunet-dv.c:176
#, fuzzy
msgid "Print information about DV state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -2825,194 +2816,194 @@ msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
msgid "# Inbound CADET channels created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3271 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3281
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3269 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3279
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' for domain `%s' is not formatted correctly!\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3295 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3303
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3293 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3301
#, c-format
msgid "`%s' is not a valid port number (for domain `%s')!"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3336
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3334
#, c-format
msgid "No addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3350 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3362
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3348 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3360
#, c-format
msgid "Service `%s' configured for IPv4, but IPv4 is disabled!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3373
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3371
#, c-format
msgid "No IP addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3555
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3549
#, c-format
msgid "`%s' must be installed SUID, EXIT will not work\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3571
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3565
msgid ""
"This system does not support IPv4, will disable IPv4 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3579
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3573
msgid ""
"This system does not support IPv6, will disable IPv6 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3586
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3580
msgid ""
"Cannot enable IPv4 exit but disable IPv4 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv4=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3592
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3586
msgid ""
"Cannot enable IPv6 exit but disable IPv6 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv6=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3598 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3763
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1247
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3592 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3757
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1243
msgid "No useful service enabled. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3710
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3704
msgid "Must be a number"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3861
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3855
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:277
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:275
msgid "# acknowledgements sent for fragment"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:470
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1534
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:468
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1528
#, fuzzy
msgid "# fragments received"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:540
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:538
#, fuzzy
msgid "# duplicate fragments received"
msgstr "# các kết quả dht được nhận"
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:558
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:556
msgid "# messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:235
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:240
#, fuzzy
msgid "# fragments transmitted"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:240
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:245
#, fuzzy
msgid "# fragments retransmitted"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:269
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:274
#, fuzzy
msgid "# fragments wrap arounds"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:315
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:321
msgid "# messages fragmented"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:321
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:327
msgid "# total size of fragmented messages"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:444
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:451
#, fuzzy
msgid "# fragment acknowledgements received"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được nhận"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:451
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:458
msgid "# bits removed from fragmentation ACKs"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:475
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:482
#, fuzzy
msgid "# fragmentation transmissions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/fs/fs_api.c:495
+#: src/fs/fs_api.c:493
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:506
+#: src/fs/fs_api.c:504
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not read file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:514
+#: src/fs/fs_api.c:512
#, c-format
msgid "Short read reading from file `%s'!"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1122
+#: src/fs/fs_api.c:1120
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing information `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:1642
+#: src/fs/fs_api.c:1640
#, c-format
msgid "Failure while resuming publishing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1656
+#: src/fs/fs_api.c:1654
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2314
+#: src/fs/fs_api.c:2312
#, c-format
msgid "Failure while resuming unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2324
+#: src/fs/fs_api.c:2322
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2452 src/fs/fs_api.c:2700
+#: src/fs/fs_api.c:2450 src/fs/fs_api.c:2698
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2470
+#: src/fs/fs_api.c:2468
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-search `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2485 src/fs/fs_api.c:2504 src/fs/fs_api.c:2996
+#: src/fs/fs_api.c:2483 src/fs/fs_api.c:2502 src/fs/fs_api.c:2994
#, c-format
msgid "Failure while resuming search operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2690
+#: src/fs/fs_api.c:2688
#, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': could not open file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2939
+#: src/fs/fs_api.c:2937
msgid "Could not resume running search, will resume as paused search\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:3034
+#: src/fs/fs_api.c:3032
#, c-format
msgid "Failure while resuming download operation `%s': %s\n"
msgstr ""
@@ -3073,7 +3064,7 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "internal error decoding tree"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1944
+#: src/fs/fs_download.c:1939
#, fuzzy
msgid "Invalid URI"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
@@ -3127,88 +3118,88 @@ msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
msgid "Failed to connect to datastore."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_publish.c:127 src/fs/fs_publish.c:441
+#: src/fs/fs_publish.c:127 src/fs/fs_publish.c:439
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:707 src/fs/fs_publish.c:724 src/fs/fs_publish.c:763
-#: src/fs/fs_publish.c:784 src/fs/fs_publish.c:808 src/fs/fs_publish.c:1058
+#: src/fs/fs_publish.c:705 src/fs/fs_publish.c:722 src/fs/fs_publish.c:761
+#: src/fs/fs_publish.c:782 src/fs/fs_publish.c:806 src/fs/fs_publish.c:1054
#, fuzzy, c-format
msgid "Can not index file `%s': %s. Will try to insert instead.\n"
msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đề nghị: thử chèn tập tin.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:709
+#: src/fs/fs_publish.c:707
msgid "timeout on index-start request to `fs' service"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:721
+#: src/fs/fs_publish.c:719
#, fuzzy
msgid "unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/fs/fs_publish.c:765
+#: src/fs/fs_publish.c:763
msgid "failed to compute hash"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:785
+#: src/fs/fs_publish.c:783
#, fuzzy
msgid "filename too long"
msgstr "tên tập tin"
-#: src/fs/fs_publish.c:810
+#: src/fs/fs_publish.c:808
msgid "could not connect to `fs' service"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:833
+#: src/fs/fs_publish.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get file identifiers for `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:897 src/fs/fs_publish.c:938
+#: src/fs/fs_publish.c:895 src/fs/fs_publish.c:936
msgid "Can not create LOC URI. Will continue with CHK instead.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1012
+#: src/fs/fs_publish.c:1008
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed at `%s': %s"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1020
+#: src/fs/fs_publish.c:1016
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1060
+#: src/fs/fs_publish.c:1056
msgid "needs to be an actual file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1299
+#: src/fs/fs_publish.c:1295
#, fuzzy, c-format
msgid "Datastore failure: %s"
msgstr "Kho dữ liệu đầy.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1390
+#: src/fs/fs_publish.c:1386
#, c-format
msgid "Reserving space for %u entries and %llu bytes for publication\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish_ksk.c:224
+#: src/fs/fs_publish_ksk.c:220
#, fuzzy
msgid "Could not connect to datastore."
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/fs/fs_publish_ublock.c:243
+#: src/fs/fs_publish_ublock.c:241
#, fuzzy
msgid "Internal error."
msgstr "Lỗi VR."
-#: src/fs/fs_search.c:812 src/fs/fs_search.c:882
+#: src/fs/fs_search.c:806 src/fs/fs_search.c:876
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI `%s': %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
-#: src/fs/fs_search.c:941
+#: src/fs/fs_search.c:935
#, c-format
msgid "Got result with unknown block type `%d', ignoring"
msgstr ""
@@ -3255,17 +3246,17 @@ msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
msgid "Failed to remove UBlock: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:590 src/fs/fs_unindex.c:656
+#: src/fs/fs_unindex.c:590 src/fs/fs_unindex.c:654
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `datastore' service."
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:669
+#: src/fs/fs_unindex.c:667
#, fuzzy
msgid "Failed to open file for unindexing."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_unindex.c:708
+#: src/fs/fs_unindex.c:706
#, fuzzy
msgid "Failed to compute hash of file."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
@@ -3371,53 +3362,53 @@ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
msgid "Failed to save state to file %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:415
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:413
#, c-format
msgid "Publication of `%s' done\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:504
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:514
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:510
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:725
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:719
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You must specify one and only one directory name for automatic publication.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:778 src/fs/gnunet-publish.c:901
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772 src/fs/gnunet-publish.c:899
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:782 src/fs/gnunet-publish.c:905
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:776 src/fs/gnunet-publish.c:903
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:785 src/fs/gnunet-publish.c:908
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:779 src/fs/gnunet-publish.c:906
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:788 src/fs/gnunet-publish.c:932
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:782 src/fs/gnunet-publish.c:930
msgid "specify the priority of the content"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:791 src/fs/gnunet-publish.c:939
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:785 src/fs/gnunet-publish.c:937
msgid "set the desired replication LEVEL"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:815
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:809
#, fuzzy
msgid "Automatically publish files from a directory on GNUnet"
msgstr "Tự động chia sẻ một thư mục."
-#: src/fs/gnunet-daemon-fsprofiler.c:660
+#: src/fs/gnunet-daemon-fsprofiler.c:656
msgid "Daemon to use file-sharing to measure its performance."
msgstr ""
@@ -3483,7 +3474,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
msgid "Downloading `%s' done (%s/s).\n"
msgstr "Tiến trình tải lên « %s » đã tiếp tục lại.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:208 src/fs/gnunet-publish.c:297
+#: src/fs/gnunet-download.c:208 src/fs/gnunet-publish.c:295
#: src/fs/gnunet-search.c:205 src/fs/gnunet-unindex.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected status: %d\n"
@@ -3494,7 +3485,7 @@ msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
msgid "You need to specify a URI argument.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:239 src/fs/gnunet-publish.c:728
+#: src/fs/gnunet-download.c:239 src/fs/gnunet-publish.c:726
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI: %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
@@ -3507,7 +3498,7 @@ msgstr ""
msgid "Target filename must be specified.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:267 src/fs/gnunet-publish.c:872
+#: src/fs/gnunet-download.c:267 src/fs/gnunet-publish.c:870
#: src/fs/gnunet-search.c:255 src/fs/gnunet-unindex.c:139
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not initialize `%s' subsystem.\n"
@@ -3559,159 +3550,158 @@ msgstr ""
msgid "Special file-sharing operations"
msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:193
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:191
msgid "run the experiment with COUNT peers"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:196
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:194
msgid "specifies name of a file with the HOSTS the testbed should use"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:199
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:197
msgid "automatically terminate experiment after DELAY"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:208
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:206
msgid "run a testbed to measure file-sharing performance"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:221 src/fs/gnunet-publish.c:233
+#: src/fs/gnunet-publish.c:219 src/fs/gnunet-publish.c:231
#, c-format
msgid "Publishing `%s' at %llu/%llu (%s remaining)\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:241
+#: src/fs/gnunet-publish.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "Error publishing: %s.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:248
+#: src/fs/gnunet-publish.c:246
#, c-format
msgid "Publishing `%s' done.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:253
+#: src/fs/gnunet-publish.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "URI is `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:261
+#: src/fs/gnunet-publish.c:259
#, fuzzy, c-format
msgid "Namespace URI is `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:277
+#: src/fs/gnunet-publish.c:275
#, fuzzy
msgid "Starting cleanup after abort\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:284
+#: src/fs/gnunet-publish.c:282
#, fuzzy
msgid "Cleanup after abort completed.\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:290
+#: src/fs/gnunet-publish.c:288
#, fuzzy
msgid "Cleanup after abort failed.\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:432
+#: src/fs/gnunet-publish.c:430
#, fuzzy, c-format
msgid "Meta data for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:437
+#: src/fs/gnunet-publish.c:435
#, fuzzy, c-format
msgid "Keywords for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Từ khoá cho tập tin « %s »:\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:591
+#: src/fs/gnunet-publish.c:589
#, fuzzy
msgid "Could not publish\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:616
+#: src/fs/gnunet-publish.c:614
#, fuzzy
msgid "Could not start publishing.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:650
+#: src/fs/gnunet-publish.c:648
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning directory `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:654
+#: src/fs/gnunet-publish.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning file `%s'.\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:660
+#: src/fs/gnunet-publish.c:658
#, c-format
msgid "There was trouble processing file `%s', skipping it.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:667
+#: src/fs/gnunet-publish.c:665
msgid "Preprocessing complete.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:672
+#: src/fs/gnunet-publish.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "Extracting meta data from file `%s' complete.\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:679
+#: src/fs/gnunet-publish.c:677
msgid "Meta data extraction has finished.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:688
+#: src/fs/gnunet-publish.c:686
#, fuzzy
msgid "Internal error scanning directory.\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:716
+#: src/fs/gnunet-publish.c:714
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected pseudonym `%s' unknown\n"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:749
+#: src/fs/gnunet-publish.c:747
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to access `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:763
+#: src/fs/gnunet-publish.c:761
msgid ""
"Failed to start meta directory scanner. Is gnunet-helper-publish-fs "
"installed?\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:819
+#: src/fs/gnunet-publish.c:817
#, c-format
msgid "Cannot extract metadata from a URI!\n"
msgstr "Không thể trích siêu dữ liệu ra một địa chỉ URI.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:826
+#: src/fs/gnunet-publish.c:824
#, c-format
msgid "You must specify one and only one filename for insertion.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:832
+#: src/fs/gnunet-publish.c:830
#, c-format
msgid "You must NOT specify an URI and a filename.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:840 src/vpn/gnunet-vpn.c:209
+#: src/fs/gnunet-publish.c:838 src/vpn/gnunet-vpn.c:209
#, c-format
msgid "Option `%s' is required when using option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:851 src/fs/gnunet-publish.c:859
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1928 src/transport/gnunet-transport.c:1958
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1989
+#: src/fs/gnunet-publish.c:849 src/fs/gnunet-publish.c:857
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1828 src/transport/gnunet-transport.c:1852
#, c-format
msgid "Option `%s' makes no sense without option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:912
+#: src/fs/gnunet-publish.c:910
msgid ""
"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
"upload"
@@ -3719,7 +3709,7 @@ msgstr ""
"in ra danh sách các từ khóa đã giải phóng cần sử dụng, nhưng không thực hiện "
"tải lên"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:916
+#: src/fs/gnunet-publish.c:914
msgid ""
"add an additional keyword for the top-level file or directory (this option "
"can be specified multiple times)"
@@ -3727,11 +3717,11 @@ msgstr ""
"thêm một từ khoá bổ sung cho tập tin hoặc thư mục ở cấp đầu (có thể chỉ ra "
"tùy chọn này nhiều lần)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:920
+#: src/fs/gnunet-publish.c:918
msgid "set the meta-data for the given TYPE to the given VALUE"
msgstr "đặt siêu dữ liệu cho KIỂU đưa ra thành GIÁ_TRỊ chỉ ra"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:923
+#: src/fs/gnunet-publish.c:921
msgid ""
"do not index, perform full insertion (stores entire file in encrypted form "
"in GNUnet database)"
@@ -3739,7 +3729,7 @@ msgstr ""
"không đánh chỉ mục, thực hiện việc chèn đầy đủ (chứa toàn bộ tập tin ở dạng "
"mã hóa trong cơ sở dữ liệu GNUnet)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:928
+#: src/fs/gnunet-publish.c:926
msgid ""
"specify ID of an updated version to be published in the future (for "
"namespace insertions only)"
@@ -3747,12 +3737,12 @@ msgstr ""
"chỉ ra mã số của một phiên bản đã cập nhật để công bố trong tương lai (chỉ "
"cho sự chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:936
+#: src/fs/gnunet-publish.c:934
msgid "publish the files under the pseudonym NAME (place file into namespace)"
msgstr ""
"công bố các tập tin dưới biệt hiệu TÊN (đặt tập tin vào không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:942
+#: src/fs/gnunet-publish.c:940
#, fuzzy
msgid ""
"only simulate the process but do not do any actual publishing (useful to "
@@ -3760,13 +3750,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"chỉ mô phỏng tiến trình, không thật công bố (có ích để tính địa chỉ URI)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:946
+#: src/fs/gnunet-publish.c:944
msgid ""
"set the ID of this version of the publication (for namespace insertions only)"
msgstr ""
"đặt mã số của phiên bản này của sự công bố (chỉ cho chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:950
+#: src/fs/gnunet-publish.c:948
msgid ""
"URI to be published (can be used instead of passing a file to add keywords "
"to the file with the respective URI)"
@@ -3774,7 +3764,7 @@ msgstr ""
"Địa chỉ URI cần công bố (có thể được dùng thay vào gửi một tập tin để thêm "
"từ khoá vào tập tin có địa chỉ URI tương ứng)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:966
+#: src/fs/gnunet-publish.c:964
msgid "Publish a file or directory on GNUnet"
msgstr ""
@@ -3815,160 +3805,158 @@ msgstr ""
msgid "Search GNUnet for files that were published on GNUnet"
msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chúng ta tải lên"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:274
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:272
msgid "# running average P2P latency (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:332 src/fs/gnunet-service-fs.c:595
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:330 src/fs/gnunet-service-fs.c:602
#, fuzzy
msgid "# Loopback routes suppressed"
msgstr "# tổng số định tuyến lỗ hổng thành công"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:719
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:729
#, fuzzy
msgid "FS service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:745 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:311
-#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:864
-#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:872
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1287
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1294
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:755 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:309
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1250
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1258
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s' service.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:494
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:490
#, fuzzy
msgid "# replies received via cadet"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:508
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:504
#, fuzzy
msgid "# replies received via cadet dropped"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:260
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:258
#, fuzzy
msgid "# Blocks transferred via cadet"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:361
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:359
#, fuzzy
msgid "# queries received via CADET not answered"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:441
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:439
#, fuzzy
msgid "# queries received via cadet"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:485
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:483
#, fuzzy
msgid "# cadet client connections rejected"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:491
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:531
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:489
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:529
#, fuzzy
msgid "# cadet connections active"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:736
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:738
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:740
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:742
#, c-format
msgid "Migration of content to peer `%s' blocked for %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:778
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:780
#, fuzzy
msgid "# replies transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:786
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:788
#, fuzzy
msgid "# replies dropped"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:812 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1406
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:815 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1475
msgid "# P2P searches active"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:917
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:921
msgid "# artificial delays introduced (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:973
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:977
#, fuzzy
msgid "# replies dropped due to type mismatch"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:981
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:985
#, fuzzy
msgid "# replies received for other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:995
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:999
msgid "# replies dropped due to insufficient cover traffic"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1043
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1047
msgid "# P2P searches destroyed due to ultimate reply"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1111
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1118
#, fuzzy
msgid "# requests done for free (low load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1136
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1143
msgid "# request dropped, priority insufficient"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1146
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1153
#, fuzzy
msgid "# requests done for a price (normal load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1223
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1251
+#, fuzzy
+msgid "# requests dropped due to higher-TTL request"
+msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1305
msgid "# GET requests received (from other peers)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1258
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1340
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to initiator not being connected"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1279
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1361
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to missing reverse route"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1290
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1372
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to full reply queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1342
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1427
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due TTL underflow"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "# requests dropped due to higher-TTL request"
-msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1404
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1471
#, fuzzy
msgid "# P2P query messages received and processed"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1843
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1916
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages sent"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
@@ -4019,177 +4007,177 @@ msgstr ""
msgid "Indexed file `%s' changed at offset %llu\n"
msgstr "Đánh chỉ mục dữ liệu của tập tin « %s » bị lỗi tại vị tri %llu.\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:201 src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:376
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:202 src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:378
#, fuzzy
msgid "# client searches active"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:259
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:261
#, fuzzy
msgid "# replies received for local clients"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:330
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:332
#, fuzzy
msgid "# client searches received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:370
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:372
msgid "# client searches updated (merged content seen list)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:269
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:273
#, fuzzy
msgid "# average retransmission delay (ms)"
msgstr "# thời gian trung bình còn kết nối (theo miligiây)"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:400
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:412
#, fuzzy
msgid "# transmission failed (core has no bandwidth)"
msgstr "Lỗi thử gửi, kiểu truyền tải %d không được hỗ trợ\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:433
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:447
#, fuzzy
msgid "# query messages sent to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:484
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:501
msgid "# delay heap timeout (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:492
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:511
#, fuzzy
msgid "# query plans executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:552
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:593
#, fuzzy
msgid "# requests merged"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:560
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:603
#, fuzzy
msgid "# requests refreshed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:616 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:700
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:771
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:661 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:769
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:848
msgid "# query plan entries"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:311
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:315
#, fuzzy
msgid "# Pending requests created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:394 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:645
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:411 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:671
#, fuzzy
msgid "# Pending requests active"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:820
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:852
#, fuzzy
msgid "# replies received and matched"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:857
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:889
msgid "# duplicate replies discarded (bloomfilter)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:866
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:898
msgid "# irrelevant replies discarded"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:881
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:913
#, c-format
msgid "Unsupported block type %u\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:898
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:930
#, fuzzy
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1028
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1060
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1056
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1088
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1094
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1126
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1226
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1258
#, fuzzy
msgid "# Replies received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1279
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1310
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1301
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1331
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1353
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1383
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1368
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1398
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1377
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1407
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1392
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1422
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1406
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1436
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1419
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1449
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1424
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1454
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1451 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1491
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1660
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1481 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1521
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1690
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1510
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1540
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1522
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1552
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1636
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1666
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1725
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1755
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:682
+#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:678
msgid "time required, content pushing disabled"
msgstr ""
@@ -4224,7 +4212,7 @@ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
msgid "Unindex a file that was previously indexed with gnunet-publish."
msgstr ""
-#: src/gns/gns_api.c:393
+#: src/gns/gns_api.c:392
#, fuzzy
msgid "Failed to deserialize lookup reply from GNS service!\n"
msgstr ""
@@ -4236,154 +4224,154 @@ msgstr ""
msgid "Refusing `%s' request to HTTP server\n"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:355 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:759
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:357 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:758
#, c-format
msgid "Invalid port number %llu. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:360
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:362
#, c-format
msgid "Businesscard HTTP server starts on %llu\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:374
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:376
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start businesscard HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:519
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:520
msgid "Run HTTP serve on port PORT (default is 8888)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:531
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:532
msgid "GNUnet HTTP server to create business cards"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:234
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:232
#, fuzzy
msgid "Failed to pack DNS response into UDP packet!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:406
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:402
#, c-format
msgid "Cannot parse DNS request from %s\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:422
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:418
#, fuzzy, c-format
msgid "Received malformed DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:430
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:426
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:708
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:704
msgid "No ego configured for `dns2gns` subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:734
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:730
#, fuzzy
msgid "No DNS server specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:756
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:752
#, fuzzy
msgid "No valid GNS zone specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:777
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:773
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:780
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:776
msgid "Authoritative FCFS suffix to use (optional); default: fcfs.zkey.eu"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:783
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:779
msgid "Authoritative DNS suffix to use (optional); default: zkey.eu"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:786
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:782
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 2853"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:789
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:785
msgid "Public key of the GNS zone to use (overrides default)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:802
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:798
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:215 src/gns/plugin_rest_gns.c:334
+#: src/gns/gnunet-gns.c:213 src/gns/plugin_rest_gns.c:335
#, c-format
msgid "Invalid typename specified, assuming `ANY'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:233
+#: src/gns/gnunet-gns.c:231
#, c-format
msgid "Please specify name to lookup!\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:314
+#: src/gns/gnunet-gns.c:312
#, c-format
msgid "Ego for `%s' not found, cannot perform lookup.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:353 src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:798
-#: src/gns/plugin_rest_gns.c:459
+#: src/gns/gnunet-gns.c:351 src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:796
+#: src/gns/plugin_rest_gns.c:460
#, c-format
msgid ""
"Ego for `gns-master' not found, cannot perform lookup. Did you run gnunet-"
"gns-import.sh?\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:392 src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:828
+#: src/gns/gnunet-gns.c:390 src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:826
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to GNS\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:405
+#: src/gns/gnunet-gns.c:403
#, c-format
msgid "Public key `%s' is not well-formed\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:455
+#: src/gns/gnunet-gns.c:453
msgid "Lookup a record for the given name"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:458
+#: src/gns/gnunet-gns.c:456
#, fuzzy
msgid "Specify the type of the record to lookup"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:461
+#: src/gns/gnunet-gns.c:459
#, fuzzy
msgid "Specify timeout for the lookup"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:464
+#: src/gns/gnunet-gns.c:462
msgid "No unneeded output"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:467
+#: src/gns/gnunet-gns.c:465
#, fuzzy
msgid "Specify the public key of the zone to lookup the record in"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:470
+#: src/gns/gnunet-gns.c:468
#, fuzzy
msgid "Specify the name of the ego of the zone to lookup the record in"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:484
+#: src/gns/gnunet-gns.c:482
#, fuzzy
msgid "GNUnet GNS resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:768
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:766
#, c-format
msgid ""
"Ego for `gns-short' not found. This is not really fatal, but i'll pretend "
@@ -4391,12 +4379,12 @@ msgid ""
"sh?\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:838
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:836
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to identity service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-import.c:485
+#: src/gns/gnunet-gns-import.c:483
msgid "This program will import some GNS authorities into your GNS namestore."
msgstr ""
@@ -4404,13 +4392,13 @@ msgstr ""
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:529
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:746
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:752
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:805
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:814
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:936
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1031
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1036
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:599
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:617
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:804
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:813
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:935
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1030
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1035
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:598
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:616
#, c-format
msgid "%s failed at %s:%d: `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
@@ -4455,87 +4443,87 @@ msgstr ""
msgid "Cookie domain `%s' supplied by server is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1634
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1631
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported HTTP method `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2006
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1997
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import private key from file `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2036
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2027
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import certificate %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2210
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2199
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start HTTPS server for `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2229 src/rest/gnunet-rest-server.c:548
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2218 src/rest/gnunet-rest-server.c:536
#, fuzzy
msgid "Failed to pass client to MHD\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2551
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2538
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks version %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2580
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2567
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks command %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2598 src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2627
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2585 src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2614
msgid "SSL connection to plain IPv4 address requested\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2678
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2665
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks address type %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3017
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3003
msgid "No ego configured for `shorten-zone`\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3057 src/gns/gnunet-service-gns.c:894
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3043 src/gns/gnunet-service-gns.c:887
#, c-format
msgid "No ego configured for `%s`\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3119
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3105
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load SSL/TLS key and certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3160
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3146
msgid "listen on specified port (default: 7777)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3163
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3149
msgid "pem file to use as CA"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3182
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3168
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:935
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:928
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:943
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:936
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namecache!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:976
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:969
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -4550,46 +4538,46 @@ msgstr "Gặp lỗi khi chuyển đổi các đối số sang URI.\n"
msgid "Failed to connect to the DNS service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:650
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:648
#, c-format
msgid "Protocol `%s' unknown, skipping labels.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:661
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:659
#, c-format
msgid "Service `%s' unknown for protocol `%s', skipping labels.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:854
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:851
#, fuzzy
msgid "Failed to parse DNS response\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:996
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:993
#, c-format
msgid "Skipping record of unsupported type %d\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1356
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1353
#, c-format
msgid "GNS lookup resulted in DNS name that is too long (`%s')\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1891
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1888
msgid "GNS lookup recursion failed (no delegation record found)\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1915
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1912
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to cache GNS resolution: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2197
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2194
#, c-format
msgid "Zone %s was revoked, resolution fails\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2346
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2341
#, c-format
msgid "Hostname `%s' is not well-formed, resolution fails\n"
msgstr ""
@@ -4619,11 +4607,11 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Unable to parse BOX record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_rest_gns.c:422
+#: src/gns/plugin_rest_gns.c:423
msgid "Ego for not found, cannot perform lookup.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/plugin_rest_gns.c:696
+#: src/gns/plugin_rest_gns.c:697
#, fuzzy
msgid "GNS REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -4728,9 +4716,9 @@ msgstr "Không tìm thấy tập tin nào trong thư mục « %s »\n"
msgid "Error writing HELLO to file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:218
+#: src/hello/gnunet-hello.c:219
#, c-format
-msgid "Modified %u addresses \n"
+msgid "Modified %u addresses, wrote %u bytes\n"
msgstr ""
#: src/hello/hello.c:1139
@@ -4768,34 +4756,34 @@ msgstr ""
msgid "Failed to parse `%s' as an address for plugin `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:274
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:272
msgid ""
"None of the functions for the hostlist daemon were enabled. I have no "
"reason to run!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:331
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:329
#, fuzzy
msgid "advertise our hostlist to other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:336
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:334
msgid ""
"bootstrap using hostlists (it is highly recommended that you always use this "
"option)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:339
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:337
#, fuzzy
msgid "enable learning about hostlist servers from other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:343
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:341
#, fuzzy
msgid "provide a hostlist server"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:359
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:357
msgid "GNUnet hostlist server and client"
msgstr ""
@@ -4822,7 +4810,7 @@ msgid "# valid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:655
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1407
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1413
msgid "# advertised hostlist URIs"
msgstr ""
@@ -4838,117 +4826,117 @@ msgid ""
"gets dismissed.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:867
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to download hostlist from `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:881
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:880
#, c-format
msgid "Download limit of %u bytes exceeded, stopping download\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:901
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:900
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist from `%s' failed: `%s'\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:907
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:906
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist `%s' completed.\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:915
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:914
#, c-format
msgid "Adding successfully tested hostlist `%s' datastore.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:968
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:967
#, fuzzy, c-format
msgid "Bootstrapping using hostlist at `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:976
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:975
msgid "# hostlist downloads initiated"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1108
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1660
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1111
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1666
msgid "# milliseconds between hostlist downloads"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1117
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1120
#, c-format
msgid "Have %u/%u connections. Will consider downloading hostlist in %s\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1177
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1193
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1183
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1199
#, fuzzy
msgid "# active connections"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1353
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1359
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading saved hostlist entries from file `%s' \n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1358
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1364
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostlist file `%s' does not exist\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1367
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1373
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for reading to load hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1401
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1407
#, c-format
msgid "%u hostlist URIs loaded from file\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1404
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1410
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs read from file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1450
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1456
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for writing to save hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1457
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1463
#, fuzzy, c-format
msgid "Writing %u hostlist URIs to `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1481
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1498
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1487
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1504
#, c-format
msgid "Error writing hostlist URIs to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1493
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1499
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs written to file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1593
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2287
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1599
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2282
#, c-format
msgid "Invalid proxy type: `%s', disabling proxy! Check configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1622
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1628
msgid "Learning is enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1635
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1641
msgid "Learning is not enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1646
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1652
#, c-format
msgid ""
"Since learning is not enabled on this peer, hostlist file `%s' was removed\n"
@@ -4965,9 +4953,9 @@ msgstr ""
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:243
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:590
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:391
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:540
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:952
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:389
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:538
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:870
#, fuzzy, c-format
msgid "Error in communication with PEERINFO service: %s\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
@@ -5028,149 +5016,149 @@ msgstr "# Các quảng cáo ngoại được chuyển tiếp"
msgid "Advertisement message could not be queued by core\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:747
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:745
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:860
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:746
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:741
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:857
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:771
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:770
#, c-format
msgid "Hostlist service starts on %s:%llu\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:786
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:785
#, fuzzy, c-format
msgid "Address to obtain hostlist: `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:799
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:798
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:812
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:811
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:833
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:832
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:853
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:852
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv6 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:893
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:892
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:165
+#: src/identity/gnunet-identity.c:163
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:184
+#: src/identity/gnunet-identity.c:182
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:327
+#: src/identity/gnunet-identity.c:325
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:330
+#: src/identity/gnunet-identity.c:328
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:333
+#: src/identity/gnunet-identity.c:331
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:336
+#: src/identity/gnunet-identity.c:334
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -s)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:339
+#: src/identity/gnunet-identity.c:337
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:342
+#: src/identity/gnunet-identity.c:340
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:351
+#: src/identity/gnunet-identity.c:349
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:338
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:337
msgid "no default known"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:362
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:361
msgid "default configured, but ego unknown (internal error)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:439
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:670
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:778
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:438
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:669
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:777
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write subsystem default identifier map to `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:446
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:445
msgid "Unknown ego specified for service (internal error)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:516
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:515
msgid "identifier already in use for another ego"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:647
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:646
msgid "target name already exists"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:686
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:795
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:685
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:794
msgid "no matching ego found"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:829
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:828
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse ego information in `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:902
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:901
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse subsystem identity configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:914
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:913
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/plugin_rest_identity.c:925
+#: src/identity/plugin_rest_identity.c:923
#, fuzzy
msgid "Identity REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/identity-token/gnunet-identity-token.c:101
+#: src/identity-provider/gnunet-identity-token.c:101
msgid "GNUid token"
msgstr ""
-#: src/identity-token/gnunet-identity-token.c:104
+#: src/identity-provider/gnunet-identity-token.c:104
msgid "Print token contents"
msgstr ""
-#: src/identity-token/plugin_rest_identity_token.c:1067
+#: src/identity-provider/plugin_rest_identity_provider.c:1089
#, fuzzy
msgid "Identity Token REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -5185,41 +5173,41 @@ msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
msgid "Could not access file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:109
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "No records found for `%s'"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:124 src/namestore/gnunet-namestore.c:397
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:122 src/namestore/gnunet-namestore.c:395
#, c-format
msgid "\tCorrupt or unsupported record of type %u\n"
msgstr ""
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:185
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid "You must specify which zone should be accessed\n"
msgstr "chỉ ra TRUYỀN_TẢI nào cần được thử nghiệm"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:195
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:193
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid public key for zone `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:203
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:201
#, fuzzy, c-format
msgid "You must specify a name\n"
msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:234 src/namestore/gnunet-namestore.c:1084
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:232 src/namestore/gnunet-namestore.c:1082
msgid "name of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:237
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:235
#, fuzzy
msgid "spezifies the public key of the zone to look in"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:248 src/namestore/gnunet-namestore.c:1116
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:246 src/namestore/gnunet-namestore.c:1114
#, fuzzy
msgid "GNUnet zone manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
@@ -5229,281 +5217,289 @@ msgid "Namecache failed to cache block"
msgstr ""
#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:119
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:236
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:183
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:342
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:244
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:179
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:351
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to initialize file: %s.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:130
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:194
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:190
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to get filesize: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:142
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:206
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:145
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:202
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to read file: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:391
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:399
#, fuzzy
msgid "flat plugin running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namecache/plugin_namecache_postgres.c:89
-#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:96
+#: src/namecache/plugin_namecache_postgres.c:90
+#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:97
#, fuzzy
msgid "Failed to create indices\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:303
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:301
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding record failed: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:332
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:517
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:330
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:532
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed, record does not exist%s%s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:339
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:526
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:337
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:541
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed%s%s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:477 src/namestore/gnunet-namestore.c:485
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:493
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:475 src/namestore/gnunet-namestore.c:483
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:491
#, c-format
msgid "A %s record exists already under `%s', no other records can be added.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:507 src/namestore/gnunet-namestore.c:519
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:531
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:505 src/namestore/gnunet-namestore.c:517
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:529
#, c-format
msgid "Records already exist under `%s', cannot add `%s' record.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:628
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:550
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:626
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:565
#, c-format
msgid "There are no records under label `%s' that could be deleted.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:667
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:665
#, c-format
msgid ""
"There are no records under label `%s' that match the request for deletion.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:708
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:698
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:945
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1786
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Service `%s' is not running\n"
+msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:706
#, fuzzy, c-format
msgid "No options given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:719
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:984
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:859
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:717
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:978
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:954
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:727 src/namestore/gnunet-namestore.c:736
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:753 src/namestore/gnunet-namestore.c:775
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:815
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:725 src/namestore/gnunet-namestore.c:734
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:751 src/namestore/gnunet-namestore.c:773
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:813
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing option `%s' for operation `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:728 src/namestore/gnunet-namestore.c:737
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:754 src/namestore/gnunet-namestore.c:776
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:726 src/namestore/gnunet-namestore.c:735
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:752 src/namestore/gnunet-namestore.c:774
msgid "add"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:745
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:620
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:743
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:635
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported type `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:765
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:638
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:678
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:763
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:653
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:693
#, c-format
msgid "Value `%s' invalid for record type `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:801
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:799
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid time format `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:816
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:814
msgid "del"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:844
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid public key for reverse lookup `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:868 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:826
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:866 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:820
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:903
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:901
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid nick `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:943
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:889
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:941
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:984
#, c-format
msgid "Ego `%s' not known to identity service\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:970
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:916
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:968
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1011
#, c-format
msgid "No default ego configured in identity service\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1006
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:956
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1004
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1051
#, fuzzy, c-format
msgid "Identity service is not running\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1018
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:999
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1016
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1092
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot connect to identity service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1066
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1064
msgid "add record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1069
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1067
msgid "delete record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1072
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1070
msgid "display records"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1075
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1073
msgid ""
"expiration time for record to use (for adding only), \"never\" is possible"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1078
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1076
#, fuzzy
msgid "set the desired nick name for the zone"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1081
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1079
#, fuzzy
msgid "monitor changes in the namestore"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1087
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1085
#, fuzzy
msgid "determine our name for the given PKEY"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1090
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1088
msgid "type of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1093
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1091
msgid "URI to import into our zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1096
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1094
msgid "value of the record to add/delete"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1099
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1097
msgid "create or list public record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1102
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1100
msgid ""
"create shadow record (only valid if all other records of the same type have "
"expired"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1105
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1103
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:478
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:476
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported form value `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:505
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:503
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create record for domain `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:539
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:537
#, c-format
msgid "Found existing name `%s' for the given key\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:548
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:546
msgid "Error when mapping zone to name\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:610
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:608
#, c-format
msgid "Found %u existing records for domain `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:666
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:664
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create page for `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:682
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:680
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:718
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:716
msgid "Domain name must not contain `.'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:726
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:724
msgid "Domain name must not contain `+'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:924
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:918
msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:950
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:944
#, fuzzy
msgid "Failed to start HTTP server\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:992
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:986
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to identity\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1025
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1019
msgid "GNU Name System First Come First Serve name registration service"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:656
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:655
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to replicate block in namecache: %s\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
@@ -5512,12 +5508,12 @@ msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
msgid "Namestore failed to store record\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:628
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:632
#, fuzzy
msgid "flat file database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1083
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1176
#, fuzzy
msgid "Namestore REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -5535,246 +5531,246 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet NAT traversal test helper daemon"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:393
+#: src/nat/nat_auto.c:392
msgid "NAT traversal with ICMP Server succeeded.\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:394
+#: src/nat/nat_auto.c:393
msgid "NAT traversal with ICMP Server failed.\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:415
+#: src/nat/nat_auto.c:412
#, fuzzy
msgid "Testing connection reversal with ICMP server.\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/nat/nat_auto.c:447
+#: src/nat/nat_auto.c:444
#, c-format
msgid "Detected external IP `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:579
+#: src/nat/nat_auto.c:576
msgid "This system has a global IPv6 address, setting IPv6 to supported.\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:597
+#: src/nat/nat_auto.c:594
#, fuzzy, c-format
msgid "Detected internal network address `%s'.\n"
msgstr "GNUnet bây giờ sử dụng địa chỉ IP %s.\n"
-#: src/nat/nat_auto.c:669 src/nat/nat_test.c:360
+#: src/nat/nat_auto.c:666 src/nat/nat_test.c:360
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `gnunet-nat-server'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/nat/nat_auto.c:719
+#: src/nat/nat_auto.c:716
msgid "upnpc found, enabling its use\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:720
+#: src/nat/nat_auto.c:717
msgid "upnpc not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:752
+#: src/nat/nat_auto.c:749
msgid "test_icmp_server not possible, as we have no public IPv4 address\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:760 src/nat/nat_auto.c:808
+#: src/nat/nat_auto.c:757 src/nat/nat_auto.c:805
msgid "test_icmp_server not possible, as we are not behind NAT\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:768 src/nat/nat_auto.c:816
+#: src/nat/nat_auto.c:765 src/nat/nat_auto.c:813
msgid "No working gnunet-helper-nat-server found\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_auto.c:801
+#: src/nat/nat_auto.c:798
msgid "test_icmp_client not possible, as we have no internal IPv4 address\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1026
+#: src/nat/nat.c:1024
#, c-format
msgid "gnunet-helper-nat-server generated malformed address `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1076
+#: src/nat/nat.c:1074
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat/nat.c:1327
+#: src/nat/nat.c:1325
msgid "Error while running upnp client:\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1402
+#: src/nat/nat.c:1400
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run upnp client for port %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/nat/nat.c:1546
+#: src/nat/nat.c:1544
msgid "malformed"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1600
+#: src/nat/nat.c:1598
msgid ""
"UPnP enabled in configuration, but UPnP client `upnpc` command not found, "
"disabling UPnP \n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1739 src/nat/nat.c:1752
+#: src/nat/nat.c:1727 src/nat/nat.c:1740
#, c-format
msgid ""
"Configuration requires `%s', but binary is not installed properly (SUID bit "
"not set). Option disabled.\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1907
+#: src/nat/nat.c:1895
msgid "Internal IP address not known, cannot use ICMP NAT traversal method\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1923
+#: src/nat/nat.c:1911
#, c-format
msgid "Running gnunet-helper-nat-client %s %s %u\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2010
+#: src/nat/nat.c:2002
msgid "Operation Successful"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2012
+#: src/nat/nat.c:2004
msgid "Internal Failure (IPC, ...)"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2014
+#: src/nat/nat.c:2006
msgid "Failure in network subsystem, check permissions."
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2016
+#: src/nat/nat.c:2008
msgid "Encountered timeout while performing operation"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2018
+#: src/nat/nat.c:2010
msgid "detected that we are offline"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2020
+#: src/nat/nat.c:2012
msgid "`upnpc` command not found"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2022
+#: src/nat/nat.c:2014
#, fuzzy
msgid "Failed to run `upnpc` command"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat/nat.c:2024
+#: src/nat/nat.c:2016
msgid "`upnpc' command took too long, process killed"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2026
+#: src/nat/nat.c:2018
msgid "`upnpc' command failed to establish port mapping"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2028
+#: src/nat/nat.c:2020
msgid "`external-ip' command not found"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2030
+#: src/nat/nat.c:2022
#, fuzzy
msgid "Failed to run `external-ip` command"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat/nat.c:2032
+#: src/nat/nat.c:2024
msgid "`external-ip' command output invalid"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2034
+#: src/nat/nat.c:2026
msgid "no valid address was returned by `external-ip'"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2036
+#: src/nat/nat.c:2028
#, fuzzy
msgid "Could not determine interface with internal/local network address"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/nat/nat.c:2038
+#: src/nat/nat.c:2030
msgid "No functioning gnunet-helper-nat-server installation found"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2040
+#: src/nat/nat.c:2032
msgid "NAT test could not be initialized"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2042
+#: src/nat/nat.c:2034
msgid "NAT test timeout reached"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2044
+#: src/nat/nat.c:2036
msgid "could not register NAT"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:2046
+#: src/nat/nat.c:2038
msgid "No working gnunet-helper-nat-client installation found"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_mini.c:203
+#: src/nat/nat_mini.c:201
msgid "`external-ip' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_mini.c:609
+#: src/nat/nat_mini.c:605
msgid "`upnpc' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_test.c:462
+#: src/nat/nat_test.c:460
#, c-format
msgid "Failed to create listen socket bound to `%s' for NAT test: %s\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat_test.c:497
+#: src/nat/nat_test.c:495
#, fuzzy
msgid "NAT test failed to start NAT library\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nse/gnunet-nse.c:117
+#: src/nse/gnunet-nse.c:116
#, fuzzy
msgid "NSE service is not running\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/nse/gnunet-nse.c:122
+#: src/nse/gnunet-nse.c:121
msgid "Error while checking if NSE service is running or not\n"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse.c:168
+#: src/nse/gnunet-nse.c:167
#, fuzzy
msgid "Show network size estimates from NSE service."
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:858
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:857
#, fuzzy
msgid "limit to the number of connections to NSE services, 0 for none"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:861
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:860
msgid "name of the file for writing connection information and statistics"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:867
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:866
msgid "name of the file for writing the main results"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:870
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:869
msgid "Number of peers to run in each round, separated by commas"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:876
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:875
msgid "delay between rounds"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:885
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:884
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1541
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:848 src/util/gnunet-scrypt.c:260
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1533
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:844 src/util/gnunet-scrypt.c:261
#, fuzzy
msgid "Value is too large.\n"
msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
@@ -5817,17 +5813,17 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1053
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1056
#, fuzzy, c-format
msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1374
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1375
#, c-format
msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1387
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1388
msgid "Skipping import of included HELLOs\n"
msgstr ""
@@ -5835,121 +5831,121 @@ msgstr ""
msgid "aborted due to explicit disconnect request"
msgstr ""
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:363
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:361
#, fuzzy
msgid "failed to transmit request (service down?)"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:518
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:516
#, fuzzy
msgid "Failed to receive response from `PEERINFO' service."
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:562 src/peerinfo/peerinfo_api.c:585
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:602 src/peerinfo/peerinfo_api.c:615
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:630
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:560 src/peerinfo/peerinfo_api.c:583
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:600 src/peerinfo/peerinfo_api.c:613
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:628
#, fuzzy
msgid "Received invalid message from `PEERINFO' service."
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:719
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:715
#, fuzzy
msgid "Timeout transmitting iteration request to `PEERINFO' service."
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/peerinfo/peerinfo_api_notify.c:268
+#: src/peerinfo/peerinfo_api_notify.c:267
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not connect to `%s' service.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:245
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:243
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:252
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:250
#, c-format
msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:305
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:303
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:472
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:470
#, c-format
msgid "Failure: Received invalid %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:486
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:484
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write HELLO with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:505
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:503
#, c-format
msgid "Wrote %s HELLO containing %u addresses with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:575
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:573
#, c-format
msgid "Failure adding HELLO: %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:704
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:700
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get my own HELLO from this peer!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:736
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:732
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' is not running, please start GNUnet\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:850
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:844
#, c-format
msgid "I am peer `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:891
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:885
msgid "don't resolve host names"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:894
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:888
msgid "output only the identity strings"
msgstr "chỉ xuất những chuỗi nhận diện"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:897
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:891
msgid "include friend-only information"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:900
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:894
msgid "output our own identity only"
msgstr "chỉ xuất nhận diện mình"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:903
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:897
#, fuzzy
msgid "list all known peers"
msgstr "liệt kê mọi bộ tiếp hợp mạng"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:906
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:900
msgid "dump hello to file"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:909
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:903
msgid "also output HELLO uri(s)"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:912
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:906
msgid "add given HELLO uri to the database"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:926
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:920
#, fuzzy
msgid "Print information about peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -6010,36 +6006,36 @@ msgstr ""
msgid "Could not load database backend `%s'\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:329 src/sensor/sensor_api.c:179
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:329
#, c-format
msgid "Received an error notification from MQ of type: %d\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:375
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:374
msgid "timeout"
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:678
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:677
#, fuzzy
msgid "Unexpected iteration response, this should not happen.\n"
msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:689
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:688
#, fuzzy
msgid "Error communicating with `PEERSTORE' service."
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:708
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:707
#, fuzzy
msgid "Received a malformed response from service."
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:820
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:819
msgid ""
"Problem receiving a watch response, no way to determine which request.\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:832
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:831
msgid "Received a watch result for a non existing watch.\n"
msgstr ""
@@ -6064,47 +6060,47 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
msgid "Unable to create indices: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/postgres/postgres.c:59
+#: src/postgres/postgres.c:63
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s:%s' failed at %s:%d with error: %s"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s"
-#: src/postgres/postgres.c:148
+#: src/postgres/postgres.c:166
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to initialize Postgres: %s"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:261
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:260
#, fuzzy
msgid "Failed to store membership information!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:285
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:284
#, fuzzy
msgid "Failed to test membership!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:307
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:306
#, fuzzy
msgid "Failed to store fragment!\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:365
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:364
#, fuzzy
msgid "Failed to get fragment!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:423
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:422
#, fuzzy
msgid "Failed to get message!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:454
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:453
#, fuzzy
msgid "Failed to get message fragment!\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:482
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:481
#, fuzzy
msgid "Failed to get master counters!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
@@ -6187,49 +6183,49 @@ msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
msgid "Failed to parse DNS request. Dropping.\n"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:826
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:824
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (timeout)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:883
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:881
#, fuzzy
msgid "# DNS requests intercepted"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:888
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:886
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (DNS cadet channel down)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:896
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:894
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (malformed)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:969
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:967
#, fuzzy
msgid "# DNS replies received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:985
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:983
#, fuzzy
msgid "# DNS replies dropped (too late?)"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1261 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1270
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1290 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1301
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1310
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1257 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1266
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1286 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1297
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1306
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to %s service. Exiting.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1347
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1343
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:270
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:659
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:656
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service is lacking key configuration settings (%s). Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
@@ -6238,78 +6234,78 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Daemon to announce regular expressions for the peer using cadet."
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1288
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1284
#, fuzzy
msgid "No configuration file given. Exiting\n"
msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1299
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1295
#, fuzzy
msgid "Configuration option \"regex_prefix\" missing. Exiting\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1328
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:622
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1324
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:619
#, c-format
msgid "No policy directory specified on command line. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1334
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:629
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1330
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:626
#, c-format
msgid "Specified policies directory does not exist. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1341
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1337
#, fuzzy, c-format
msgid "No files found in `%s'\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1350
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1346
msgid "No search strings file given. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1370
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1366
#, fuzzy
msgid "Error loading search strings. Exiting.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1455
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1451
#, fuzzy
msgid "name of the file for writing statistics"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1458
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1454
msgid "wait TIMEOUT before ending the experiment"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1461
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1457
msgid "directory with policy files"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1464
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1460
#, fuzzy
msgid "name of file with input strings"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1467
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1463
#, fuzzy
msgid "name of file with hosts' names"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1479
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1475
msgid "Profiler for regex"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:689
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:686
msgid "name of the table to write DFAs"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:692
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:689
msgid "maximum path compression length"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:705
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:702
msgid "Profiler for regex library"
msgstr ""
@@ -6318,116 +6314,116 @@ msgstr ""
msgid "Regex `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:806
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:792
msgid "listen on specified port (default: 7776)"
msgstr ""
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:823
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:809
#, fuzzy
msgid "GNUnet REST server"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:126
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:124
#, fuzzy, c-format
msgid "Key `%s' is valid\n"
msgstr "Định dạng của biệt hiệu « %s » là không hợp lệ.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:131
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "Key `%s' has been revoked\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:137
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:135
#, fuzzy
msgid "Internal error\n"
msgstr "Lỗi VR."
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:163
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:161
#, c-format
msgid "Key for ego `%s' is still valid, revocation failed (!)\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:168
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:166
#, fuzzy
msgid "Revocation failed (!)\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:173
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:171
#, c-format
msgid "Key for ego `%s' has been successfully revoked\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:178
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:176
msgid "Revocation successful.\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:183
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:181
msgid "Internal error, key revocation might have failed\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:294
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:292
#, c-format
msgid "Revocation certificate for `%s' stored in `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:324
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:322
#, fuzzy, c-format
msgid "Ego `%s' not found.\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:345
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:343
#, c-format
msgid "Error: revocation certificate in `%s' is not for `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:365
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:363
msgid "Revocation certificate ready\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:375
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:373
msgid "Revocation certificate not ready, calculating proof of work\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:407
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "Public key `%s' malformed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:421
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:419
msgid ""
"Testing and revoking at the same time is not allowed, only executing test.\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:441
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:439
#, fuzzy
msgid "No filename to store revocation certificate given.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:463
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:461
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read revocation certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:488
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:486
#, fuzzy
msgid "No action specified. Nothing to do.\n"
msgstr "Chưa xác định giao diện nên dùng mặc định.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:504
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:502
msgid "use NAME for the name of the revocation file"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:507
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:505
msgid ""
"revoke the private key associated for the the private key associated with "
"the ego NAME "
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:510
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:508
msgid "actually perform revocation, otherwise we just do the precomputation"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:513
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:511
msgid "test if the public key KEY has been revoked"
msgstr ""
@@ -6456,78 +6452,78 @@ msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
msgid "# revocation set unions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:547
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:780
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:545
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:776
msgid "SET service crashed, terminating revocation service\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:872
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:868
#, fuzzy
msgid "Could not open revocation database file!"
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/rps/gnunet-rps.c:67
-msgid "rps"
+#: src/rps/gnunet-rps.c:185
+msgid "Seed a PeerID"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:221
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:220
#, fuzzy
msgid "You must specify at least one message ID to check!\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:228
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:227
msgid "This program needs a session identifier for comparing vectors.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:241
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:240
#, c-format
msgid ""
"Tried to set initiator mode, as peer ID was given. However, `%s' is not a "
"valid peer identifier.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:259
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:258
msgid "Need elements to compute the scalarproduct, got none.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:281
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:280
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed input, could not parse `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:299
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:298
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not convert `%s' to int64_t.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:326
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:325
#, c-format
msgid "Failed to initiate computation, were all keys unique?\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:350
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:349
msgid ""
"A comma separated list of elements to compare as vector with our remote peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:353
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:352
msgid ""
"[Optional] peer to calculate our scalarproduct with. If this parameter is "
"not given, the service will wait for a remote peer to compute the request."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:356
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:355
msgid "Transaction ID shared with peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:365
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:364
msgid "Calculate the Vectorproduct with a GNUnet peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1419
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1549
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1193
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1252
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1417
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1547
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1192
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1250
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
@@ -6536,271 +6532,22 @@ msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
msgid "Keys given to SCALARPRODUCT not unique!\n"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:613
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:611
msgid "dkg start delay"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:616
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:614
msgid "dkg timeout"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:619
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:617
msgid "threshold"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:622
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:620
msgid "also profile decryption"
msgstr ""
-#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:353
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error trying to send a message to peer `%s'.\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor.c:162
-#, fuzzy
-msgid "Retrieve information about all defined sensors"
-msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor.c:165
-#, fuzzy
-msgid "Retrieve information about a single sensor"
-msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor.c:168
-msgid "Force an anomaly on a sensor, use only for testing"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor.c:175
-msgid "sensor"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:729
-msgid "Invalid or missing number of peers. Set at least 2 peers.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:736
-#, fuzzy
-msgid "Missing or invalid topology file.\n"
-msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:782
-#, fuzzy
-msgid "Number of peers to run"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:784
-msgid "Path to topology file"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:787
-msgid "Change the interval of running sensors to given value"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:790
-#, fuzzy
-msgid "Number of peers to simulate anomalies on"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:797
-#, fuzzy
-msgid "Profiler for sensor service"
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:204
-#, fuzzy
-msgid "Received an invalid sensor value."
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Analysis model not defined in configuration.\n"
-msgstr "Không tìm thấy phương pháp « %s%s » trong thư viện « %s ».\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:304
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not load analysis model `%s'.\n"
-msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Could not connect to peerstore service.\n"
-msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_monitoring.c:233
-#, fuzzy
-msgid "Unknown value type expected by sensor, this should not happen.\n"
-msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_monitoring.c:268
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Received an invalid value for sensor `%s': %s\n"
-msgstr ""
-"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_monitoring.c:347
-#, c-format
-msgid "Sensor `%s': External process should not be a path, disabling sensor.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_monitoring.c:370
-#, c-format
-msgid ""
-"Sensor `%s' process `%s' problem: binary doesn't exist or not executable\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_monitoring.c:418
-#, c-format
-msgid "Sensor `%s' execution task already set, this should not happen\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:828
-#, fuzzy
-msgid "Double creation of proof-of-work, this should not happen.\n"
-msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:834
-#, fuzzy
-msgid "Failed to create pow and signature block.\n"
-msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1046
-#, c-format
-msgid "PEERSTORE error: %s.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1151
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1409
-#, fuzzy
-msgid "Failed to connect to CORE service.\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1158
-msgid "Peer identity received from CORE init doesn't match ours.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1398
-#, fuzzy
-msgid "Failed to connect to peerstore service.\n"
-msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1419
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_update.c:781
-#, fuzzy
-msgid "Failed to connect to CADET service.\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1426
-#, fuzzy
-msgid "Failed to load my private key.\n"
-msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_update.c:327
-#, c-format
-msgid "Error trying to send a message to update point `%s'.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_update.c:418
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to connect to update point `%s'.\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/sensor/plugin_sensor_model_gaussian.c:203
-msgid "Missing `TRAINING_WINDOW' value in configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/plugin_sensor_model_gaussian.c:221
-msgid "Missing `CONFIDENCE_INTERVAL' value in configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/plugin_sensor_model_gaussian.c:229
-msgid "Missing `WEIGHT_INC' value in configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_api.c:296
-#, fuzzy
-msgid "Iterate request canceled due to disconnection.\n"
-msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
-
-#: src/sensor/sensor_api.c:307
-msgid "Force anomaly request canceled due to disconnection.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_api.c:374
-#, fuzzy
-msgid "Timeout transmitting iteration request to `SENSOR' service."
-msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:107
-#, fuzzy
-msgid "Error reading sensor version\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:116
-msgid "Invalid sensor version number, format should be major.minor\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:131
-#, fuzzy
-msgid "Error reading sensor category\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:164
-#, fuzzy
-msgid "Error reading sensor run interval\n"
-msgstr "Hoàn thành tạo khoá.\n"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Error reading sensor source\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:206
-msgid "Error reading sensor gnunet-statistics source information\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:218
-#, fuzzy
-msgid "Error reading sensor process name\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:233
-msgid "Error reading sensor expected datatype\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:241
-msgid "Invalid expected datatype, gnunet-statistics returns uint64 values\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:299
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to access sensor file: %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to load sensor definition: %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:370
-#, c-format
-msgid "Sensor `%s' already exists with same or newer version\n"
-msgstr ""
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:387
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error adding new sensor `%s' to global hashmap.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s"
-
-#: src/sensor/sensor_util_lib.c:412
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error loading sensor from file: %s\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s"
-
#: src/set/gnunet-service-set.c:2015
#, fuzzy
msgid "Could not connect to cadet service\n"
@@ -6828,15 +6575,10 @@ msgstr ""
msgid "ibf size"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:365
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:383
msgid "operation to execute"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:368
-#, fuzzy
-msgid "dump statistics to stdout after completion"
-msgstr "tính thống kê về thao tác gnunetd"
-
#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
@@ -6857,82 +6599,82 @@ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
msgid "Failed to obtain statistics from host `%s:%llu'\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:198
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:195
msgid "Missing argument: subsystem \n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:204
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:201
msgid "Missing argument: name\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:235
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "No subsystem or name given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:243
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:240
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize watch routine\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:269
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:266
#, fuzzy, c-format
msgid "Trying to connect to remote host, but service `%s' is not running\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:282
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:279
#, fuzzy, c-format
msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:290
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:287
#, c-format
msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:323
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:320
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:349
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:346
msgid "limit output to statistics for the given NAME"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:352
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:349
msgid "make the value being set persistent"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:355
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:352
msgid "limit output to the given SUBSYSTEM"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:358
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:355
msgid "just print the statistics value"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:361
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:358
msgid "watch value continuously"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:364
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:361
msgid "connect to remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:367
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:364
msgid "port for remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:379
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:376
msgid "Print statistics about GNUnet operations."
msgstr "In ra thống kê về các thao tác GNUnet."
-#: src/statistics/statistics_api.c:519
+#: src/statistics/statistics_api.c:515
#, fuzzy
msgid "Could not save some persistent statistics\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/statistics/statistics_api.c:1088
+#: src/statistics/statistics_api.c:1082
msgid ""
"Failed to receive acknowledgement from statistics service, some statistics "
"might have been lost!\n"
@@ -6982,7 +6724,7 @@ msgid "Invalid argument `%s'; expecting unsigned int\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:338
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:293
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:291
msgid "create COUNT number of peers"
msgstr ""
@@ -7010,11 +6752,11 @@ msgid ""
"content/topology-file-format\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:323
+#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:322
msgid "Daemon to log latency values of connections to neighbours"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-blacklist.c:264
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-blacklist.c:269
msgid ""
"Daemon to restrict incoming transport layer connections during testbed "
"deployments"
@@ -7026,26 +6768,26 @@ msgstr ""
msgid "Incorrect hostkey file format: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:476
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:475
msgid "Daemon to restrict underlay network in testbed deployments"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_cpustatus.c:730
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_cpustatus.c:732
#, c-format
msgid ""
"Cannot open %s for writing load statistics. Not logging load statistics\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1015
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1013
#, fuzzy
msgid "Misconfiguration (can't connect to the ARM service)"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1021
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1019
msgid "Request doesn't fit into a message"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1059
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1057
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service can't be started because ARM is shutting down"
msgstr "« %s » đang tắt.\n"
@@ -7055,16 +6797,16 @@ msgstr "« %s » đang tắt.\n"
msgid "Waiting for child to exit.\n"
msgstr "Đang đợi các đồng đẳng kết nối"
-#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:247
+#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "Spawning process `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:296
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:294
msgid "tolerate COUNT number of continious timeout failures"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:299
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:297
msgid ""
"run profiler in non-interactive mode where upon testbed setup the profiler "
"does not wait for a keystroke but continues to run until a termination "
@@ -7091,7 +6833,7 @@ msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được
msgid "The function %s is only available when compiled with (--with-ll)\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:1586
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:1590
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding host %u failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
@@ -7100,96 +6842,96 @@ msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
msgid "Linking controllers failed. Exiting"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:988
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:987
#, c-format
msgid "Host registration failed for a host. Error: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1054
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1052
msgid "Controller crash detected. Shutting down.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1143
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1141
#, c-format
msgid "Host %s cannot start testbed\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1147
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1145
msgid "Testbed cannot be started on localhost\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1185
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1183
msgid "Cannot start the master controller"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1203
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1201
msgid "Shutting down testbed due to timeout while setup.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1263
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1261
msgid "No hosts loaded from LoadLeveler. Need at least one host\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1275
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1273
msgid "No hosts loaded. Need at least one host\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1299
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1297
msgid "Specified topology must be supported by testbed"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1349
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1347
#, c-format
msgid ""
"Maximum number of edges a peer can have in a scale free topology cannot be "
"more than %u. Given `%s = %llu'"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1365
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1363
#, c-format
msgid ""
"The number of edges that can established when adding a new node to scale "
"free topology cannot be more than %u. Given `%s = %llu'"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:960
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:966
#, fuzzy, c-format
msgid "Topology file %s not found\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:966
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:974
#, fuzzy, c-format
msgid "Topology file %s has no data\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:973
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:982
#, fuzzy, c-format
msgid "Topology file %s cannot be read\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:995
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1004
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read peer index from toology file: %s"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1004
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1028
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1013
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1037
#, c-format
msgid "Value in given topology file: %s out of range\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1010
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1034
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1019
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1043
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read peer index from topology file: %s"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1016
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1040
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1025
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1049
msgid "Topology file needs more peers than given ones\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1074
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1083
#, fuzzy, c-format
msgid "Ignoring to connect peer %u to peer %u\n"
msgstr "đang kết nối đồng đẳng %s:%d tới đồng đẳng %s:%d\n"
@@ -7246,53 +6988,53 @@ msgstr ""
msgid "Hostkeys file not found: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:718
+#: src/testing/testing.c:720
#, fuzzy, c-format
msgid "Key number %u does not exist\n"
msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
-#: src/testing/testing.c:1157
+#: src/testing/testing.c:1163
#, c-format
msgid ""
"You attempted to create a testbed with more than %u hosts. Please "
"precompute more hostkeys first.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1166
+#: src/testing/testing.c:1172
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize hostkey for peer %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1176
+#: src/testing/testing.c:1182
msgid "PRIVATE_KEY option in PEER section missing in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1189
+#: src/testing/testing.c:1195
#, fuzzy
msgid "Failed to create configuration for peer (not enough free ports?)\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:1203
+#: src/testing/testing.c:1209
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open hostkey file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:1215
+#: src/testing/testing.c:1221
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write hostkey file for peer %u: %s\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:1240
+#: src/testing/testing.c:1246
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration file `%s' for peer %u: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/testing/testing.c:1342
+#: src/testing/testing.c:1348
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/testing/testing.c:1706
+#: src/testing/testing.c:1710
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load configuration from %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -7308,95 +7050,95 @@ msgstr ""
msgid "Directory for file `%s' does not seem to be writable.\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:265
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:230
msgid "# peers blacklisted"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:406
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:349
#, fuzzy
-msgid "# connect requests issued to transport"
+msgid "# connect requests issued to ATS"
msgstr "# các yêu cầu máy/trình khách lỗ hổng được phun vào"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:756
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:840
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:638
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:734
#, fuzzy
msgid "# friends connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1020
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:931
msgid "Failed to connect to core service, can not manage topology!\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1049
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:964
#, c-format
msgid "Found myself `%s' in friend list (useless, ignored)\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1056
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:971
#, fuzzy, c-format
msgid "Found friend `%s' in configuration\n"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1077
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:993
msgid "Encountered errors parsing friends list!\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1079
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:996
#, fuzzy
msgid "# friends in configuration"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1084
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1003
msgid ""
"Fewer friends specified than required by minimum friend count. Will only "
"connect to friends.\n"
msgstr ""
"Xác định quá ít bạn bè (dưới số tối thiểu). Sẽ chỉ kết nối tới bạn bè.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1090
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1009
msgid ""
"More friendly connections required than target total number of connections.\n"
msgstr "Cần thiết nhiều kết nối bạn bè hơn tổng số kết nối đích.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1121
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1497
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1043
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1491
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1178
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1116
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages gossipped"
msgstr "# các thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1323
-msgid "GNUnet topology control (maintaining P2P cadet and F2F constraints)"
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1288
+msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:136
+#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:141
msgid "# Addresses given to ATS"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:286
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:284
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:295
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:293
#, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s':`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:504
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:855
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:500
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:851
msgid "# disconnects due to blacklist"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:859
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:855
#, fuzzy, c-format
msgid "Disallowing connection to peer `%s' on transport %s\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
@@ -7406,267 +7148,248 @@ msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
msgid "# bytes payload discarded due to not connected peer"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:385
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:383
#, fuzzy
msgid "# bytes total received"
msgstr "# tổng số nội dung lỗ hổng được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:480
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:478
#, fuzzy
msgid "# bytes payload received"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:826
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:823
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:481
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:523
#, fuzzy
msgid "# messages dropped due to slow client"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:783
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:845
msgid "# bytes payload dropped (other peer was not connected)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:827
-#, fuzzy
-msgid "# REQUEST CONNECT messages received"
-msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:864
-#, fuzzy
-msgid "# REQUEST DISCONNECT messages received"
-msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:197
+#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:195
msgid "# refreshed my HELLO"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:840
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:805
#, fuzzy
msgid "# session creation failed"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1168
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1048
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1304
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1761
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1168
+msgid "# disconnects due to quota of 0"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1311
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1764
#, fuzzy
msgid "# bytes in message queue for other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1309
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1316
#, fuzzy
msgid "# messages transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1315
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1322
#, fuzzy
msgid "# transmission failures for messages to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1375
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1382
msgid "# messages timed out while in transport queue"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1451
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1458
msgid "# KEEPALIVES sent"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1487
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1494
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (peer unknown)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1495
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1502
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (no session)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1505
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1512
msgid "# KEEPALIVES received in good order"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1550
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1557
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (not connected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1559
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1566
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (not expected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1567
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1574
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (address changed)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1576
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1583
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (no nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1581
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1588
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (bad nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1587
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1594
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs received (OK)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1658
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1661
#, fuzzy
msgid "# messages discarded due to lack of neighbour record"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1692
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1695
#, fuzzy
msgid "# bandwidth quota violations by other peers"
msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1707
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1710
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1827
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1830
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN message to peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1847
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1850
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN CONT)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1886
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1889
#, fuzzy
msgid "# SYN messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1903
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1906
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN message to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1933
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1936
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1998
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2001
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN_ACK message to peer `%s' using address `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2052
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2055
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2069
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2072
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN_ACK message to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2225
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Blacklisting disapproved to connect to peer `%s'\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2352
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2228
#, fuzzy
msgid "# SYN messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2357
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2233
#, c-format
msgid "SYN request from peer `%s' ignored due impending shutdown\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2726
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2599
msgid "# Attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3212
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3081
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3220
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3089
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3238
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3262
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3107
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3131
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3274
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3143
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3299
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3168
msgid "# Successful attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3312
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3181
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3506
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3357
#, fuzzy
msgid "# ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3542
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3393
#, fuzzy
msgid "# unexpected ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3608
-msgid "# SET QUOTA messages ignored (no such peer)"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3637
-msgid "# disconnects due to quota of 0"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3685
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3481
#, fuzzy
msgid "# quota messages ignored (malformed)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3692
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3488
#, fuzzy
msgid "# QUOTA messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3733
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3528
msgid "# disconnect messages ignored (malformed)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3740
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3535
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3751
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3546
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3885
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3680
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
@@ -7700,141 +7423,141 @@ msgid "# Addresses in validation map"
msgstr ""
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:452
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:640
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:949
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1540
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:638
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:950
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1552
#, fuzzy
msgid "# validations running"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:495
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:493
#, fuzzy
msgid "# address records discarded (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:543
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:541
msgid "# address records discarded (blacklist)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:631
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:629
msgid "# PINGs for address validation sent"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:713
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:709
msgid "# validations delayed by global throttle"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:750
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:746
msgid "# address revalidations started"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1070
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1076
#, fuzzy
msgid "# PING message for different peer received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1121
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1127
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not available, cannot confirm having this address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1134
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1140
msgid "# failed address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1137
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1143
#, c-format
msgid "Address `%s' is not one of my addresses, not confirming PING\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1145
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1151
msgid "# successful address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1158
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1164
#, c-format
msgid ""
"Not confirming PING from peer `%s' with address `%s' since I cannot confirm "
"having this address.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1213
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1219
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create PONG signature for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1264
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1270
msgid "# PONGs unicast via reliable transport"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1273
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1279
msgid "# PONGs multicast to all available addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1430
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1442
msgid "# PONGs dropped, no matching pending validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1448
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1460
msgid "# PONGs dropped, signature expired"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1503
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1515
msgid "# validations succeeded"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:580
+#: src/transport/gnunet-transport.c:558
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitted %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:589
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:274
+#: src/transport/gnunet-transport.c:567
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:282
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:621
+#: src/transport/gnunet-transport.c:608
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:636
+#: src/transport/gnunet-transport.c:623
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve address for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:648
+#: src/transport/gnunet-transport.c:635
#, fuzzy
msgid "Failed to list connections, timeout occured\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:675 src/transport/gnunet-transport.c:700
+#: src/transport/gnunet-transport.c:662 src/transport/gnunet-transport.c:687
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration for plugin `%s' did not work!\n"
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:680
+#: src/transport/gnunet-transport.c:667
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration for plugin `%s' did work!\n"
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:685
+#: src/transport/gnunet-transport.c:672
#, fuzzy, c-format
msgid "Internal NAT error while running test for plugin `%s'\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:690
+#: src/transport/gnunet-transport.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start NAT test for plugin `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:695
+#: src/transport/gnunet-transport.c:682
#, c-format
msgid "Timeout while waiting for result of NAT test for plugin `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:820
+#: src/transport/gnunet-transport.c:807
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Peer `%s' %s %s\n"
@@ -7843,444 +7566,424 @@ msgid ""
"\t%s%s\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:855
+#: src/transport/gnunet-transport.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "Peer `%s' %s `%s' \n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:949 src/transport/gnunet-transport.c:1744
+#: src/transport/gnunet-transport.c:936 src/transport/gnunet-transport.c:1690
#, fuzzy
msgid "Monitor disconnected from transport service. Reconnecting.\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1006
+#: src/transport/gnunet-transport.c:993
msgid "No transport plugins configured, peer will never communicate\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1020
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1007
#, c-format
msgid "No port configured for plugin `%s', cannot test it\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1045
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1032
#, fuzzy
msgid "Failed to start resolver!\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1091
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1078
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitting %u bytes to %s\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1114
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:406
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Successfully connected to `%s'\n"
-msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1138
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1107
#, c-format
msgid ""
"Successfully connected to `%s', starting to send benchmark data in %u Kb "
"blocks\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1171
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Successfully disconnected from `%s'\n"
-msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1194
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:434
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1144
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:439
#, fuzzy, c-format
msgid "Disconnected from peer `%s' while benchmarking\n"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1219 src/transport/gnunet-transport.c:1245
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1169 src/transport/gnunet-transport.c:1195
#, c-format
msgid "%24s: %-17s %4s (%u connections in total)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1221
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1171
#, fuzzy
msgid "Connected to"
msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1247
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1197
#, fuzzy
msgid "Disconnected from"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1271
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:458
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1221
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:464
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %u bytes from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1311
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1261
#, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s in state `%s' until %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1323
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1273
#, fuzzy, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1831
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:492
-#, fuzzy
-msgid "Failed to send connect request to transport service\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1866
-#, fuzzy
-msgid "Failed to send disconnect request to transport service\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1910
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1809
#, c-format
msgid ""
"Multiple operations given. Please choose only one operation: %s, %s, %s, %s, "
"%s, %s %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1918
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1817
#, c-format
msgid ""
"No operation given. Please choose one operation: %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1937 src/transport/gnunet-transport.c:1967
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2000 src/transport/gnunet-transport.c:2026
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2085
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:578
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1840
#, fuzzy
-msgid "Failed to connect to transport service\n"
+msgid "Failed to connect to transport service for disconnection\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1946 src/transport/gnunet-transport.c:1977
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2011
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1846
+msgid "Blacklisting request in place, stop with CTRL-C\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1865 src/transport/gnunet-transport.c:1884
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1942
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:560
#, fuzzy
-msgid "Failed to send request to transport service\n"
+msgid "Failed to connect to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2031
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1889
msgid "Starting to receive benchmark data\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2133
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1990
#, fuzzy
msgid "print information for all peers (instead of only connected peers)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2136
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1993
msgid "measure how fast we are receiving data from all peers (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2139
-#, fuzzy
-msgid "connect to a peer"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2142
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1996
#, fuzzy
msgid "disconnect to a peer"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2145
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1999
#, fuzzy
msgid "print information for all pending validations "
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2148
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2002
#, fuzzy
msgid "print information for all pending validations continuously"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2151
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2005
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (once)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2157
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2011
#, fuzzy
msgid ""
"provide information about all connects and disconnect events (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2160
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2014
#, fuzzy
msgid "do not resolve hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2163
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:638
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2017
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:626
msgid "peer identity"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2166
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2020
msgid "monitor plugin sessions"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2169
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2023
msgid "send data for benchmarking to the other peer (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2172
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2026
msgid "test transport configuration (involves external server)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2183
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:649
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2037
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:637
#, fuzzy
msgid "Direct access to transport service."
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:218
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:226
#, c-format
msgid "%llu B in %llu ms == %.2f KB/s!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:254
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:262
#, c-format
msgid "%u;%u;%llu;%llu;%.2f;%.2f"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:263
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:271
#, c-format
msgid ";%llu;%.2f"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:280
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:288
msgid "\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:332
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:341
msgid "."
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:352
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:361
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Starting benchmark to `%s', starting to send %u messages in %u byte blocks\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:400
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:411
#, fuzzy, c-format
msgid "Connected to different peer `%s'\n"
msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:483
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:418
#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrying to connect to `%s'\n"
-msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+msgid "Successfully connected to `%s'\n"
+msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:508
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:480
#, fuzzy, c-format
msgid "Denying connection to `%s'\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:537
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:510
#, fuzzy
msgid "Message size too big!\n"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:543
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:516
#, fuzzy
msgid "No peer identity given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:558
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:531
#, fuzzy, c-format
msgid "Trying to send %u messages with size %u to peer `%s'\n"
msgstr "Sử dụng %u thông báo với kích cỡ %u trong %u lần.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:564
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:537
#, fuzzy, c-format
msgid "Trying to receive messages from peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:569
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:542
#, fuzzy
msgid "No operation given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:623
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:549
+#, fuzzy
+msgid "Failed to connect to ATS service\n"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:611
msgid "send data to peer"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:626
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:614
#, fuzzy
msgid "receive data from peer"
msgstr "Yêu cầu cấp %d từ đồng đẳng %d\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:629
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:617
#, fuzzy
msgid "iterations"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:632
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:620
#, fuzzy
msgid "number of messages to send"
msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:635
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:623
#, fuzzy
msgid "message size to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1485
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2249
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3435
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2991
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2998
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1482
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2247
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3433
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2985
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2992
msgid "TCP_STEALTH not supported on this platform.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2128
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2123
#, c-format
msgid "Could not initialize curl multi handle, failed to start %s plugin!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2177
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3150
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2172
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3148
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutting down plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2194
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3220
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2189
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3218
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutdown for plugin `%s' complete\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2228
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2223
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of requests is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1735
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1733
#, c-format
msgid ""
"Access from connection %p (%u of %u) for `%s' `%s' url `%s' with upload data "
"size %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1967
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1965
#, c-format
msgid "Accepting connection (%u of %u) from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1975
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1973
#, c-format
msgid ""
"Server reached maximum number connections (%u), rejecting new connection\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2125
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2123
msgid ""
"Could not create a new TLS certificate, program `gnunet-transport-"
"certificate-creation' could not be started!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2148
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2146
#, c-format
msgid "No usable TLS certificate found and creating one at `%s/%s' failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2275
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2273
msgid "Could not load or create server certificate! Loading plugin failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2584
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2582
#, fuzzy
msgid "Require valid port number for service in configuration!\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2618 src/util/service.c:704
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2616 src/util/service.c:704
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2636 src/util/service.c:723
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2634 src/util/service.c:723
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2749
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2747
#, c-format
msgid "Found %u addresses to report to NAT service\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2827
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3409
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2825
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3604
msgid "Disabling IPv6 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2926
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2924
#, c-format
msgid "IPv4 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2941
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2939
#, c-format
msgid "IPv6 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2947
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2945
msgid "Neither IPv4 nor IPv6 are enabled! Fix in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2958
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2956
#, fuzzy
msgid "Port is required! Fix in configuration\n"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2964
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2962
#, fuzzy, c-format
msgid "Using port %u\n"
msgstr "Đang thử nghiệm (các) truyền tải %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2978
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2976
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv4 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2988
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2986
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv4 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3010
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3008
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv6 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3020
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3018
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv6 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3083
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3081
#, fuzzy, c-format
msgid "Using external hostname `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3104
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3102
#, fuzzy, c-format
msgid "Notifying transport only about hostname `%s'\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3121
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3119
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of connections is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3447
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3445
#, fuzzy
msgid "Unable to compile URL regex\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
@@ -8328,25 +8031,25 @@ msgid "# bytes dropped by SMTP (outgoing)"
msgstr "# các byte loại đi bởi SMTP (đi ra)"
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:672
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1989
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1983
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected address length: %u bytes\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:855
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1081
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2259
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3112
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1079
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2253
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3106
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:897
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1063
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1187
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1260
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1360
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1385
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1061
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1185
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1258
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1358
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1383
#, fuzzy
msgid "# bytes currently in TCP buffers"
msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
@@ -8356,81 +8059,81 @@ msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
msgid "# bytes discarded by TCP (disconnect)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1190
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1188
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1264
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1262
#, fuzzy
msgid "# bytes transmitted via TCP"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1659
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1653
msgid "# requests to create session with invalid address"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1827
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1821
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2318
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2312
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2509
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2503
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2560
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2618
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2554
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2612
#, fuzzy
msgid "# TCP server connections active"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2564
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2558
#, fuzzy
msgid "# TCP server connect events"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2570
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2564
msgid "TCP connection limit reached, suspending server\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2572
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2566
msgid "# TCP service suspended"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2612
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2606
msgid "# TCP service resumed"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2622
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2616
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2925 src/util/service.c:584
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2919 src/util/service.c:584
#: src/util/service.c:590
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2941
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2935
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3100
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3094
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3104
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3098
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3108
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3102
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
@@ -8440,75 +8143,75 @@ msgstr ""
msgid "# Multicast HELLO beacons received via UDP"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:548
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:546
msgid ""
"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:569
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:567
#, c-format
msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3152
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3344
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Network seems down, please check "
"your network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3166
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3358
msgid ""
"UDP could not transmit IPv6 message! Please check your network configuration "
"and disable IPv6 if your connection does not have a global IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3485
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3584
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3680
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3779
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to bind UDP socket to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3503
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3698
msgid "Disabling IPv4 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3594
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3789
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3666
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3680
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3861
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3875
msgid "must be in [0,65535]"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3712
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3907
#, fuzzy
msgid "must be valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3739
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3934
#, fuzzy
msgid "must be valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3805
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:4000
#, fuzzy
msgid "Failed to create UDP network sockets\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1409
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1407
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create path to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1422
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1420
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot bind to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo mẫu duy nhất đại diện cho « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1824
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1820
#, fuzzy
msgid "Failed to open UNIX listen socket\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -8523,69 +8226,69 @@ msgid "# Messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:803
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:890
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:888
#, fuzzy
msgid "# Sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1011
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1009
#, fuzzy
msgid "# message fragments sent"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1040
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1038
#, fuzzy
msgid "# messages pending (with fragmentation)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1171
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1264
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2287
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1167
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1258
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2279
#, fuzzy
msgid "# MAC endpoints allocated"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1547
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1541
#, fuzzy
msgid "# ACKs received"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1616
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1610
#, fuzzy
msgid "# DATA messages discarded due to CRC32 error"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1722
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1714
#, fuzzy
msgid "# HELLO beacons sent"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1839
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1831
#, fuzzy
msgid "# DATA messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1873
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1865
#, fuzzy
msgid "# DATA messages processed"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2262
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2254
#, c-format
msgid "Helper binary `%s' not SUID, cannot run WLAN transport\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2284
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2276
#, fuzzy
msgid "# sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/transport_api.c:892
+#: src/transport/transport_api.c:816
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unexpected message of type %u in %s:%u\n"
msgstr "Nhận được thông báo bị hỏng từ đồng đẳng « %s » trong %s:%d.\n"
-#: src/transport/transport-testing.c:603
+#: src/transport/transport-testing.c:680
#, fuzzy
msgid "Failed to initialize testing library!\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
@@ -8624,12 +8327,12 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:264 src/util/client.c:894 src/util/service.c:621
+#: src/util/client.c:264 src/util/client.c:890 src/util/service.c:621
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:268 src/util/client.c:899 src/util/service.c:625
+#: src/util/client.c:268 src/util/client.c:895 src/util/service.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
@@ -8646,60 +8349,60 @@ msgstr ""
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:1044
+#: src/util/client.c:1040
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not connect to service `%s', configuration broken.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/util/client.c:1056
+#: src/util/client.c:1052
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure to transmit request to service `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/common_logging.c:255 src/util/common_logging.c:1035
+#: src/util/common_logging.c:255 src/util/common_logging.c:1062
msgid "DEBUG"
msgstr "GỠ LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:257 src/util/common_logging.c:1033
+#: src/util/common_logging.c:257 src/util/common_logging.c:1060
msgid "INFO"
msgstr "TIN"
-#: src/util/common_logging.c:259 src/util/common_logging.c:1031
+#: src/util/common_logging.c:259 src/util/common_logging.c:1058
msgid "WARNING"
msgstr "CẢNH BÁO"
-#: src/util/common_logging.c:261 src/util/common_logging.c:1029
+#: src/util/common_logging.c:261 src/util/common_logging.c:1056
msgid "ERROR"
msgstr "LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:263 src/util/common_logging.c:1037
+#: src/util/common_logging.c:263 src/util/common_logging.c:1064
msgid "NONE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:813
+#: src/util/common_logging.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "Message `%.*s' repeated %u times in the last %s\n"
msgstr "Thông điệp « %.*s » đã lặp lại %u lần trong %llu giây trước\n"
-#: src/util/common_logging.c:1038
+#: src/util/common_logging.c:1065
msgid "INVALID"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1154
+#: src/util/common_logging.c:1181
msgid "unknown address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1196
+#: src/util/common_logging.c:1223
msgid "invalid address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1214
+#: src/util/common_logging.c:1241
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration fails to specify option `%s' in section `%s'!\n"
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/util/common_logging.c:1235
+#: src/util/common_logging.c:1262
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Configuration specifies invalid value for option `%s' in section `%s': %s\n"
@@ -8809,17 +8512,17 @@ msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:999
+#: src/util/crypto_rsa.c:1146
#, c-format
msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/disk.c:1226
+#: src/util/disk.c:1228
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
-#: src/util/disk.c:1449 src/util/service.c:1328
+#: src/util/disk.c:1451 src/util/service.c:1327
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
@@ -8885,7 +8588,7 @@ msgid "Use %s to get a list of options.\n"
msgstr ""
"Hãy sử dụng câu lệnh trợ giúp « --help » để xem danh sách các tùy chọn.\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:90
+#: src/util/getopt_helpers.c:91
#, c-format
msgid ""
"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
@@ -8893,12 +8596,12 @@ msgstr ""
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
"ngắn.\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:274 src/util/getopt_helpers.c:332
+#: src/util/getopt_helpers.c:278 src/util/getopt_helpers.c:336
#, c-format
msgid "You must pass a number to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:304
+#: src/util/getopt_helpers.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass relative time to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
@@ -9032,28 +8735,28 @@ msgstr ""
msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:233
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:234
#, c-format
msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:294
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:295
msgid "number of bits to require for the proof of work"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:297
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:298
msgid "file with private key, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:300
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:301
msgid "file with proof of work, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:303
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:304
msgid "time to wait between calculations"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:315
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:316
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet proof of work files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -9069,41 +8772,41 @@ msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
msgid "Could not find IP of host `%s': %s\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
-#: src/util/gnunet-uri.c:84
+#: src/util/gnunet-uri.c:83
#, c-format
msgid "No URI specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:89
+#: src/util/gnunet-uri.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI: does not start with `%s'\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/gnunet-uri.c:96
+#: src/util/gnunet-uri.c:95
#, c-format
msgid "Invalid URI: fails to specify subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:106
+#: src/util/gnunet-uri.c:105
#, c-format
msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:168
+#: src/util/gnunet-uri.c:167
msgid "Perform default-actions for GNUnet URIs"
msgstr ""
-#: src/util/helper.c:342
+#: src/util/helper.c:340
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading from `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/helper.c:388
+#: src/util/helper.c:386
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse inbound message from helper `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/helper.c:620
+#: src/util/helper.c:616
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
@@ -9119,24 +8822,24 @@ msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:421
+#: src/util/os_installation.c:500
#, c-format
msgid ""
"Could not determine installation path for %s. Set `%s' environment "
"variable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:768
+#: src/util/os_installation.c:860
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not find binary `%s' in PATH!\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/util/os_installation.c:828
+#: src/util/os_installation.c:920
#, fuzzy, c-format
msgid "CreateProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/util/os_installation.c:838
+#: src/util/os_installation.c:930
#, c-format
msgid "GetExitCodeProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr ""
@@ -9161,44 +8864,50 @@ msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/program.c:246 src/util/service.c:1462
+#: src/util/program.c:248 src/util/service.c:1461
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:258 src/util/service.c:1477
+#: src/util/program.c:260 src/util/service.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/util/program.c:263 src/util/service.c:1472
+#: src/util/program.c:265 src/util/service.c:1471
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/resolver_api.c:201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Must specify `%s' for `%s' in configuration!\n"
-msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
+#: src/util/resolver_api.c:204
+#, c-format
+msgid ""
+"Missing `%s' for `%s' in configuration, DNS resolution will be unavailable.\n"
+msgstr ""
-#: src/util/resolver_api.c:220
+#: src/util/resolver_api.c:223
#, c-format
msgid ""
-"Must specify `%s' or numeric IP address for `%s' of `%s' in configuration!\n"
+"Missing `%s' or numeric IP address for `%s' of `%s' in configuration, DNS "
+"resolution will be unavailable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/resolver_api.c:354
+#: src/util/resolver_api.c:357
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to resolve IP address `%s'.\n"
msgstr "GNUnet bây giờ sử dụng địa chỉ IP %s.\n"
-#: src/util/resolver_api.c:361
+#: src/util/resolver_api.c:364
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to resolve hostname `%s'.\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/util/resolver_api.c:1027 src/util/resolver_api.c:1048
-#: src/util/resolver_api.c:1062
+#: src/util/resolver_api.c:952
+msgid "Resolver not configured correctly.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/resolver_api.c:1028 src/util/resolver_api.c:1049
+#: src/util/resolver_api.c:1063
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not resolve our FQDN: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
@@ -9218,7 +8927,7 @@ msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
msgid "`%s' failed for `%s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/util/server.c:904
+#: src/util/server.c:902
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
@@ -9277,38 +8986,38 @@ msgstr ""
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1175
+#: src/util/service.c:1174
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s' at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/service.c:1217
+#: src/util/service.c:1216
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/util/service.c:1266
+#: src/util/service.c:1265
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1270
+#: src/util/service.c:1269
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1274
+#: src/util/service.c:1273
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1329
+#: src/util/service.c:1328
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/util/service.c:1342
+#: src/util/service.c:1341
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:1412
+#: src/util/service.c:1411
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
@@ -9317,12 +9026,12 @@ msgstr ""
msgid "signal (%d, %p) returned %d.\n"
msgstr ""
-#: src/util/socks.c:592
+#: src/util/socks.c:597
#, c-format
msgid "Attempting to use invalid port %d as SOCKS proxy for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/socks.c:605
+#: src/util/socks.c:610
#, c-format
msgid "Attempting to proxy service `%s' to invalid port %d or hostname `%s'.\n"
msgstr ""
@@ -9538,29 +9247,29 @@ msgstr "# các kết nối dht"
msgid "Failed to allocate IP address for new destination\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3019
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3017
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3043
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3041
msgid "Must specify valid IPv6 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3051
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3049
msgid "IPv6 support disabled as this system does not support IPv6\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3064
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3062
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3077
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3075
msgid "Must specify valid IPv4 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3087
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3085
msgid "IPv4 support disabled as this system does not support IPv4\n"
msgstr ""
@@ -9632,23 +9341,193 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/include/gnunet_common.h:635 src/include/gnunet_common.h:642
-#: src/include/gnunet_common.h:650
+#: src/include/gnunet_common.h:640 src/include/gnunet_common.h:647
+#: src/include/gnunet_common.h:655
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:662
+#: src/include/gnunet_common.h:667
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:689 src/include/gnunet_common.h:698
+#: src/include/gnunet_common.h:694 src/include/gnunet_common.h:703
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#, fuzzy
+#~ msgid "timeout in MSECS milliseconds for completing current operation"
+#~ msgstr "thời gian chờ sự hoàn thành của một lần lặp (theo miligiây)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error trying to send a message to peer `%s'.\n"
+#~ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Retrieve information about all defined sensors"
+#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Retrieve information about a single sensor"
+#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Missing or invalid topology file.\n"
+#~ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of peers to run"
+#~ msgstr "số lần lặp lại"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of peers to simulate anomalies on"
+#~ msgstr "số lần lặp lại"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Profiler for sensor service"
+#~ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received an invalid sensor value."
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Analysis model not defined in configuration.\n"
+#~ msgstr "Không tìm thấy phương pháp « %s%s » trong thư viện « %s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not load analysis model `%s'.\n"
+#~ msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not connect to peerstore service.\n"
+#~ msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unknown value type expected by sensor, this should not happen.\n"
+#~ msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received an invalid value for sensor `%s': %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s "
+#~ "».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Double creation of proof-of-work, this should not happen.\n"
+#~ msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to create pow and signature block.\n"
+#~ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to connect to CORE service.\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to connect to peerstore service.\n"
+#~ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to load my private key.\n"
+#~ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to connect to update point `%s'.\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Iterate request canceled due to disconnection.\n"
+#~ msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Timeout transmitting iteration request to `SENSOR' service."
+#~ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading sensor version\n"
+#~ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading sensor category\n"
+#~ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading sensor run interval\n"
+#~ msgstr "Hoàn thành tạo khoá.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading sensor source\n"
+#~ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading sensor process name\n"
+#~ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to access sensor file: %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to load sensor definition: %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error adding new sensor `%s' to global hashmap.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error loading sensor from file: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "dump statistics to stdout after completion"
+#~ msgstr "tính thống kê về thao tác gnunetd"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "# REQUEST CONNECT messages received"
+#~ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "# REQUEST DISCONNECT messages received"
+#~ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Blacklisting disapproved to connect to peer `%s'\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Successfully disconnected from `%s'\n"
+#~ msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to send connect request to transport service\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to send disconnect request to transport service\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to send request to transport service\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Retrying to connect to `%s'\n"
+#~ msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Must specify `%s' for `%s' in configuration!\n"
+#~ msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
+
+#, fuzzy
#~ msgid "Unknown operator: %c\n"
#~ msgstr "Không rõ thao tác « %s ».\n"