summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po62
1 files changed, 31 insertions, 31 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 1dda68c60..d990b251a 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-28 10:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-28 18:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -4889,107 +4889,107 @@ msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
msgid "Failed to open UNIX sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:880
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:875
#, fuzzy
msgid "# wlan session timeouts"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:904
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:899
#, fuzzy
msgid "# wlan session created"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:988
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1151
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1172
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1203
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2398
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3260
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:980
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1138
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1159
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1190
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2334
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3142
msgid "# wlan pending sessions"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1246
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1933
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1233
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1888
#, fuzzy
msgid "# wlan pending fragments"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1407
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1388
#, c-format
msgid ""
"Finished reading from gnunet-helper-transport-wlan stdout with code: %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1774
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1732
msgid "# wlan hello beacons send"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1807
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2022
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2117
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1765
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1968
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2059
#, c-format
msgid "Error writing to wlan helper. errno == %d, ERROR: %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2008
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1954
msgid "# wlan acks send"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2079
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2025
#, fuzzy
msgid "# wlan fragments send"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2223
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2161
#, c-format
msgid "Wlan Address len %d is wrong\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2359
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3016
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3263
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2295
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2919
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3145
msgid "# wlan mac endpoints"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2587
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2517
#, fuzzy
msgid "# wlan whole messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2790
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2708
#, fuzzy
msgid "# wlan hello messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2827
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2742
#, fuzzy
msgid "# wlan fragments received"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2879
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2790
#, fuzzy
msgid "# wlan acks received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2976
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2879
msgid "# wlan mac endpoints timeouts"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3000
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2903
#, fuzzy
msgid "# wlan mac endpoints created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3058
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2956
msgid "# wlan WLAN_HELPER_DATA received"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3114
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3010
#, fuzzy
msgid "# wlan messages for this client received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3125
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:3021
#, fuzzy
msgid "# wlan messages inside WLAN_HELPER_DATA received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"