summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index b791c8153..d4e506304 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-03 16:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-04 12:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -5743,17 +5743,6 @@ msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/peerinfo/plugin_rest_peerinfo.c:501
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:299
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-
-#: src/peerinfo/plugin_rest_peerinfo.c:796
-#, fuzzy
-msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
@@ -5764,6 +5753,12 @@ msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:299
+#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
+
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:466
#, c-format
msgid "Failure: Received invalid %s\n"
@@ -5840,6 +5835,11 @@ msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
msgid "Failed to load transport plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
+#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:796
+#, fuzzy
+msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/peerstore/gnunet-peerstore.c:91
msgid "peerstore"
msgstr ""
@@ -7015,7 +7015,7 @@ msgstr ""
#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2328
#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2882
-#: src/transport/gnunet-service-tng.c:4747
+#: src/transport/gnunet-service-tng.c:4888
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2795
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"