summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po24
1 files changed, 12 insertions, 12 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3a7c1d908..77e25103a 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-08 11:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-09 08:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -4871,43 +4871,43 @@ msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:179
+#: src/identity/gnunet-identity.c:186
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:201
+#: src/identity/gnunet-identity.c:221
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:356
+#: src/identity/gnunet-identity.c:376
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:362
+#: src/identity/gnunet-identity.c:382
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:367
+#: src/identity/gnunet-identity.c:387
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:373
+#: src/identity/gnunet-identity.c:393
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -s)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:378
+#: src/identity/gnunet-identity.c:398
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:384
+#: src/identity/gnunet-identity.c:404
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:398
+#: src/identity/gnunet-identity.c:418
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
@@ -4958,7 +4958,7 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1288
+#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1308
#, fuzzy
msgid "Identity REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -7039,7 +7039,7 @@ msgstr ""
#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2162
#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2699
-#: src/transport/gnunet-service-tng.c:9110
+#: src/transport/gnunet-service-tng.c:9239
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2795
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"