summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/seti/gnunet-service-seti.c
blob: 037181bde8cf4bd1fcf4e3c9d434d8d674e55e9f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
/*
   This file is part of GNUnet
   Copyright (C) 2013-2017, 2020 GNUnet e.V.

   GNUnet is free software: you can redistribute it and/or modify it
   under the terms of the GNU Affero General Public License as published
   by the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
   or (at your option) any later version.

   GNUnet is distributed in the hope that it will be useful, but
   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
   Affero General Public License for more details.

   You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
   along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

   SPDX-License-Identifier: AGPL3.0-or-later
 */
/**
 * @file set/gnunet-service-seti.c
 * @brief two-peer set intersection operations
 * @author Florian Dold
 * @author Christian Grothoff
 */
#include "gnunet-service-seti_protocol.h"
#include "gnunet_statistics_service.h"

/**
 * How long do we hold on to an incoming channel if there is
 * no local listener before giving up?
 */
#define INCOMING_CHANNEL_TIMEOUT GNUNET_TIME_UNIT_MINUTES


/**
 * Current phase we are in for a intersection operation.
 */
enum IntersectionOperationPhase
{
 /**
  * We are just starting.
  */
 PHASE_INITIAL,

 /**
  * We have send the number of our elements to the other
  * peer, but did not setup our element set yet.
  */
 PHASE_COUNT_SENT,

 /**
  * We have initialized our set and are now reducing it by exchanging
  * Bloom filters until one party notices the their element hashes
  * are equal.
  */
 PHASE_BF_EXCHANGE,

 /**
  * We must next send the P2P DONE message (after finishing mostly
  * with the local client). Then we will wait for the channel to close.
  */
 PHASE_MUST_SEND_DONE,

 /**
  * We have received the P2P DONE message, and must finish with the
  * local client before terminating the channel.
  */
 PHASE_DONE_RECEIVED,

 /**
  * The protocol is over. Results may still have to be sent to the
  * client.
  */
 PHASE_FINISHED
};


/**
 * Implementation-specific set state. Used as opaque pointer, and
 * specified further in the respective implementation.
 */
struct SetState;

/**
 * Implementation-specific set operation. Used as opaque pointer, and
 * specified further in the respective implementation.
 */
struct OperationState;

/**
 * A set that supports a specific operation with other peers.
 */
struct Set;

/**
 * Information about an element element in the set. All elements are
 * stored in a hash-table from their hash-code to their 'struct
 * Element', so that the remove and add operations are reasonably
 * fast.
 */
struct ElementEntry;

/**
 * Operation context used to execute a set operation.
 */
struct Operation;


/**
 * Information about an element element in the set. All elements are
 * stored in a hash-table from their hash-code to their `struct
 * Element`, so that the remove and add operations are reasonably
 * fast.
 */
struct ElementEntry
{
 /**
  * The actual element. The data for the element
  * should be allocated at the end of this struct.
  */
 struct GNUNET_SET_Element element;

 /**
  * Hash of the element. For set union: Will be used to derive the
  * different IBF keys for different salts.
  */
 struct GNUNET_HashCode element_hash;

 /**
  * Generation in which the element was added.
  */
 unsigned int generation_added;

 /**
  * #GNUNET_YES if the element is a remote element, and does not belong
  * to the operation's set.
  */
 int remote;
};


/**
 * A listener is inhabited by a client, and waits for evaluation
 * requests from remote peers.
 */
struct Listener;


/**
 * State we keep per client.
 */
struct ClientState
{
 /**
  * Set, if associated with the client, otherwise NULL.
  */
 struct Set *set;

 /**
  * Listener, if associated with the client, otherwise NULL.
  */
 struct Listener *listener;

 /**
  * Client handle.
  */
 struct GNUNET_SERVICE_Client *client;

 /**
  * Message queue.
  */
 struct GNUNET_MQ_Handle *mq;
};


/**
 * Operation context used to execute a set operation.
 */
struct Operation
{
 /**
  * Kept in a DLL of the listener, if @e listener is non-NULL.
  */
 struct Operation *next;

 /**
  * Kept in a DLL of the listener, if @e listener is non-NULL.
  */
 struct Operation *prev;

 /**
  * Channel to the peer.
  */
 struct GNUNET_CADET_Channel *channel;

 /**
  * Port this operation runs on.
  */
 struct Listener *listener;

 /**
  * Message queue for the channel.
  */
 struct GNUNET_MQ_Handle *mq;

 /**
  * Context message, may be NULL.
  */
 struct GNUNET_MessageHeader *context_msg;

 /**
  * Set associated with the operation, NULL until the spec has been
  * associated with a set.
  */
 struct Set *set;

 /**
  * Operation-specific operation state. Note that the exact
  * type depends on this being a union or intersection operation
  * (and thus on @e vt).
  */
 struct OperationState *state; // FIXME: inline

 /**
  * The identity of the requesting peer. Needs to
  * be stored here as the op spec might not have been created yet.
  */
 struct GNUNET_PeerIdentity peer;

 /**
  * Timeout task, if the incoming peer has not been accepted
  * after the timeout, it will be disconnected.
  */
 struct GNUNET_SCHEDULER_Task *timeout_task;

 /**
  * Salt to use for the operation.
  */
 uint32_t salt;

 /**
  * Remote peers element count
  */
 uint32_t remote_element_count;

 /**
  * ID used to identify an operation between service and client
  */
 uint32_t client_request_id;

 /**
  * When are elements sent to the client, and which elements are sent?
  */
 int return_intersection;

 /**
  * Lower bound for the set size, used only when
  * byzantine mode is enabled.
  */
 int byzantine_lower_bound;

 /**
  * Always use delta operation instead of sending full sets,
  * even it it's less efficient.
  */
 int force_delta;

 /**
  * Always send full sets, even if delta operations would
  * be more efficient.
  */
 int force_full;

 /**
  * #GNUNET_YES to fail operations where Byzantine faults
  * are suspected
  */
 int byzantine;

 /**
  * Unique request id for the request from a remote peer, sent to the
  * client, which will accept or reject the request. Set to '0' iff
  * the request has not been suggested yet.
  */
 uint32_t suggest_id;

 /**
  * Generation in which the operation handle was created.
  */
 unsigned int generation_created;
};


/**
 * SetContent stores the actual set elements, which may be shared by
 * multiple generations derived from one set.
 */
struct SetContent
{
 /**
  * Maps `struct GNUNET_HashCode *` to `struct ElementEntry *`.
  */
 struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *elements;

 /**
  * Number of references to the content.
  */
 unsigned int refcount;

 /**
  * FIXME: document!
  */
 unsigned int latest_generation;

 /**
  * Number of concurrently active iterators.
  */
 int iterator_count;
};


/**
 * A set that supports a specific operation with other peers.
 */
struct Set
{
 /**
  * Sets are held in a doubly linked list (in `sets_head` and `sets_tail`).
  */
 struct Set *next;

 /**
  * Sets are held in a doubly linked list.
  */
 struct Set *prev;

 /**
  * Client that owns the set. Only one client may own a set,
  * and there can only be one set per client.
  */
 struct ClientState *cs;

 /**
  * Content, possibly shared by multiple sets,
  * and thus reference counted.
  */
 struct SetContent *content;

 /**
  * Implementation-specific state.
  */
 struct SetState *state;

 /**
  * Evaluate operations are held in a linked list.
  */
 struct Operation *ops_head;

 /**
  * Evaluate operations are held in a linked list.
  */
 struct Operation *ops_tail;

 /**
  * Current generation, that is, number of previously executed
  * operations and lazy copies on the underlying set content.
  */
 unsigned int current_generation;

};


/**
 * State of an evaluate operation with another peer.
 */
struct OperationState
{
 /**
  * The bf we currently receive
  */
 struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *remote_bf;

 /**
  * BF of the set's element.
  */
 struct GNUNET_CONTAINER_BloomFilter *local_bf;

 /**
  * Remaining elements in the intersection operation.
  * Maps element-id-hashes to 'elements in our set'.
  */
 struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMap *my_elements;

 /**
  * Iterator for sending the final set of @e my_elements to the client.
  */
 struct GNUNET_CONTAINER_MultiHashMapIterator *full_result_iter;

 /**
  * Evaluate operations are held in a linked list.
  */
 struct OperationState *next;

 /**
  * Evaluate operations are held in a linked list.
  */
 struct OperationState *prev;

 /**
  * For multipart BF transmissions, we have to store the
  * bloomfilter-data until we fully received it.
  */
 char *bf_data;

 /**
  * XOR of the keys of all of the elements (remaining) in my set.
  * Always updated when elements are added or removed to
  * @e my_elements.
  */
 struct GNUNET_HashCode my_xor;

 /**
  * XOR of the keys of all of the elements (remaining) in
  * the other peer's set. Updated when we receive the
  * other peer's Bloom filter.
  */
 struct GNUNET_HashCode other_xor;

 /**
  * How many bytes of @e bf_data are valid?
  */
 uint32_t bf_data_offset;

 /**
  * Current element count contained within @e my_elements.
  * (May differ briefly during initialization.)
  */
 uint32_t my_element_count;

 /**
  * size of the bloomfilter in @e bf_data.
  */
 uint32_t bf_data_size;

 /**
  * size of the bloomfilter
  */
 uint32_t bf_bits_per_element;

 /**
  * Salt currently used for BF construction (by us or the other peer,
  * depending on where we are in the code).
  */
 uint32_t salt;

 /**
  * Current state of the operation.
  */
 enum IntersectionOperationPhase phase;

 /**
  * Generation in which the operation handle
  * was created.
  */
 unsigned int generation_created;

 /**
  * Did we send the client that we are done?
  */
 int client_done_sent;

 /**
  * Set whenever we reach the state where the death of the
  * channel is perfectly find and should NOT result in the
  * operation being cancelled.
  */
 int channel_death_expected;
};


/**
 * Extra state required for efficient set intersection.
 * Merely tracks the total number of elements.
 */
struct SetState
{
 /**
  * Number of currently valid elements in the set which have not been
  * removed.
  */
 uint32_t current_set_element_count;
};


/**
 * A listener is inhabited by a client, and waits for evaluation
 * requests from remote peers.
 */
struct Listener
{
 /**
  * Listeners are held in a doubly linked list.
  */
 struct Listener *next;

 /**
  * Listeners are held in a doubly linked list.
  */
 struct Listener *prev;

 /**
  * Head of DLL of operations this listener is responsible for.
  * Once the client has accepted/declined the operation, the
  * operation is moved to the respective set's operation DLLS.
  */
 struct Operation *op_head;

 /**
  * Tail of DLL of operations this listener is responsible for.
  * Once the client has accepted/declined the operation, the
  * operation is moved to the respective set's operation DLLS.
  */
 struct Operation *op_tail;

 /**
  * Client that owns the listener.
  * Only one client may own a listener.
  */
 struct ClientState *cs;

 /**
  * The port we are listening on with CADET.
  */
 struct GNUNET_CADET_Port *open_port;

 /**
  * Application ID for the operation, used to distinguish
  * multiple operations of the same type with the same peer.
  */
 struct GNUNET_HashCode app_id;

 /**
  * The type of the operation.
  */
 enum GNUNET_SET_OperationType operation;
};


/**
 * Handle to the cadet service, used to listen for and connect to
 * remote peers.
 */
static struct GNUNET_CADET_Handle *cadet;

/**
 * Statistics handle.
 */
static struct GNUNET_STATISTICS_Handle *_GSS_statistics;

/**
 * Listeners are held in a doubly linked list.
 */
static struct Listener *listener_head;

/**
 * Listeners are held in a doubly linked list.
 */
static struct Listener *listener_tail;

/**
 * Number of active clients.
 */
static unsigned int num_clients;

/**
 * Are we in shutdown? if #GNUNET_YES and the number of clients
 * drops to zero, disconnect from CADET.
 */
static int in_shutdown;

/**
 * Counter for allocating unique IDs for clients, used to identify
 * incoming operation requests from remote peers, that the client can
 * choose to accept or refuse. 0 must not be used (reserved for
 * uninitialized).
 */
static uint32_t suggest_id;


/**
 * If applicable in the current operation mode, send a result message
 * to the client indicating we removed an element.
 *
 * @param op intersection operation
 * @param element element to send
 */
static void
send_client_removed_element (struct Operation *op,
               struct GNUNET_SET_Element *element)
{
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct GNUNET_SET_ResultMessage *rm;

 if (GNUNET_NO != op->return_intersection)
  return; /* Wrong mode for transmitting removed elements */
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Sending removed element (size %u) to client\n",
       element->size);
 GNUNET_STATISTICS_update (_GSS_statistics,
              "# Element removed messages sent",
              1,
              GNUNET_NO);
 GNUNET_assert (0 != op->client_request_id);
 ev = GNUNET_MQ_msg_extra (rm,
              element->size,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_RESULT);
 if (NULL == ev)
 {
  GNUNET_break (0);
  return;
 }
 rm->result_status = htons (GNUNET_SET_STATUS_DEL_LOCAL);
 rm->request_id = htonl (op->client_request_id);
 rm->element_type = element->element_type;
 GNUNET_memcpy (&rm[1],
         element->data,
         element->size);
 GNUNET_MQ_send (op->set->cs->mq,
         ev);
}


/**
 * Fills the "my_elements" hashmap with all relevant elements.
 *
 * @param cls the `struct Operation *` we are performing
 * @param key current key code
 * @param value the `struct ElementEntry *` from the hash map
 * @return #GNUNET_YES (we should continue to iterate)
 */
static int
filtered_map_initialization (void *cls,
               const struct GNUNET_HashCode *key,
               void *value)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct ElementEntry *ee = value;
 struct GNUNET_HashCode mutated_hash;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "FIMA called for %s:%u\n",
       GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
       ee->element.size);

 if (GNUNET_NO == _GSS_is_element_of_operation (ee, op))
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Reduced initialization, not starting with %s:%u (wrong generation)\n",
        GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
        ee->element.size);
  return GNUNET_YES;  /* element not valid in our operation's generation */
 }

 /* Test if element is in other peer's bloomfilter */
 GNUNET_BLOCK_mingle_hash (&ee->element_hash,
              op->state->salt,
              &mutated_hash);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Testing mingled hash %s with salt %u\n",
       GNUNET_h2s (&mutated_hash),
       op->state->salt);
 if (GNUNET_NO ==
   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (op->state->remote_bf,
                     &mutated_hash))
 {
  /* remove this element */
  send_client_removed_element (op,
                 &ee->element);
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Reduced initialization, not starting with %s:%u\n",
        GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
        ee->element.size);
  return GNUNET_YES;
 }
 op->state->my_element_count++;
 GNUNET_CRYPTO_hash_xor (&op->state->my_xor,
             &ee->element_hash,
             &op->state->my_xor);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Filtered initialization of my_elements, adding %s:%u\n",
       GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
       ee->element.size);
 GNUNET_break (GNUNET_YES ==
        GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (op->state->my_elements,
                          &ee->element_hash,
                          ee,
                          GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY));

 return GNUNET_YES;
}


/**
 * Removes elements from our hashmap if they are not contained within the
 * provided remote bloomfilter.
 *
 * @param cls closure with the `struct Operation *`
 * @param key current key code
 * @param value value in the hash map
 * @return #GNUNET_YES (we should continue to iterate)
 */
static int
iterator_bf_reduce (void *cls,
          const struct GNUNET_HashCode *key,
          void *value)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct ElementEntry *ee = value;
 struct GNUNET_HashCode mutated_hash;

 GNUNET_BLOCK_mingle_hash (&ee->element_hash,
              op->state->salt,
              &mutated_hash);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Testing mingled hash %s with salt %u\n",
       GNUNET_h2s (&mutated_hash),
       op->state->salt);
 if (GNUNET_NO ==
   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_test (op->state->remote_bf,
                     &mutated_hash))
 {
  GNUNET_break (0 < op->state->my_element_count);
  op->state->my_element_count--;
  GNUNET_CRYPTO_hash_xor (&op->state->my_xor,
              &ee->element_hash,
              &op->state->my_xor);
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Bloom filter reduction of my_elements, removing %s:%u\n",
        GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
        ee->element.size);
  GNUNET_assert (GNUNET_YES ==
          GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove (op->state->my_elements,
                             &ee->element_hash,
                             ee));
  send_client_removed_element (op,
                 &ee->element);
 }
 else
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Bloom filter reduction of my_elements, keeping %s:%u\n",
        GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
        ee->element.size);
 }
 return GNUNET_YES;
}


/**
 * Create initial bloomfilter based on all the elements given.
 *
 * @param cls the `struct Operation *`
 * @param key current key code
 * @param value the `struct ElementEntry` to process
 * @return #GNUNET_YES (we should continue to iterate)
 */
static int
iterator_bf_create (void *cls,
          const struct GNUNET_HashCode *key,
          void *value)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct ElementEntry *ee = value;
 struct GNUNET_HashCode mutated_hash;

 GNUNET_BLOCK_mingle_hash (&ee->element_hash,
              op->state->salt,
              &mutated_hash);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Initializing BF with hash %s with salt %u\n",
       GNUNET_h2s (&mutated_hash),
       op->state->salt);
 GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_add (op->state->local_bf,
                  &mutated_hash);
 return GNUNET_YES;
}


/**
 * Inform the client that the intersection operation has failed,
 * and proceed to destroy the evaluate operation.
 *
 * @param op the intersection operation to fail
 */
static void
fail_intersection_operation (struct Operation *op)
{
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct GNUNET_SET_ResultMessage *msg;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_WARNING,
       "Intersection operation failed\n");
 GNUNET_STATISTICS_update (_GSS_statistics,
              "# Intersection operations failed",
              1,
              GNUNET_NO);
 if (NULL != op->state->my_elements)
 {
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (op->state->my_elements);
  op->state->my_elements = NULL;
 }
 ev = GNUNET_MQ_msg (msg,
           GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_RESULT);
 msg->result_status = htons (GNUNET_SETI_STATUS_FAILURE);
 msg->request_id = htonl (op->client_request_id);
 msg->element_type = htons (0);
 GNUNET_MQ_send (op->set->cs->mq,
         ev);
 _GSS_operation_destroy (op,
             GNUNET_YES);
}


/**
 * Send a bloomfilter to our peer. After the result done message has
 * been sent to the client, destroy the evaluate operation.
 *
 * @param op intersection operation
 */
static void
send_bloomfilter (struct Operation *op)
{
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct BFMessage *msg;
 uint32_t bf_size;
 uint32_t bf_elementbits;
 uint32_t chunk_size;
 char *bf_data;
 uint32_t offset;

 /* We consider the ratio of the set sizes to determine
   the number of bits per element, as the smaller set
   should use more bits to maximize its set reduction
   potential and minimize overall bandwidth consumption. */
 bf_elementbits = 2 + ceil (log2 ((double)
                  (op->remote_element_count
                  / (double) op->state->my_element_count)));
 if (bf_elementbits < 1)
  bf_elementbits = 1; /* make sure k is not 0 */
 /* optimize BF-size to ~50% of bits set */
 bf_size = ceil ((double) (op->state->my_element_count
              * bf_elementbits / log (2)));
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Sending Bloom filter (%u) of size %u bytes\n",
       (unsigned int) bf_elementbits,
       (unsigned int) bf_size);
 op->state->local_bf = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (NULL,
                              bf_size,
                              bf_elementbits);
 op->state->salt = GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_NONCE,
                       UINT32_MAX);
 GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (op->state->my_elements,
                     &iterator_bf_create,
                     op);

 /* send our Bloom filter */
 GNUNET_STATISTICS_update (_GSS_statistics,
              "# Intersection Bloom filters sent",
              1,
              GNUNET_NO);
 chunk_size = 60 * 1024 - sizeof(struct BFMessage);
 if (bf_size <= chunk_size)
 {
  /* singlepart */
  chunk_size = bf_size;
  ev = GNUNET_MQ_msg_extra (msg,
               chunk_size,
               GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_INTERSECTION_P2P_BF);
  GNUNET_assert (GNUNET_SYSERR !=
          GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data (
           op->state->local_bf,
           (char *) &msg[1],
           bf_size));
  msg->sender_element_count = htonl (op->state->my_element_count);
  msg->bloomfilter_total_length = htonl (bf_size);
  msg->bits_per_element = htonl (bf_elementbits);
  msg->sender_mutator = htonl (op->state->salt);
  msg->element_xor_hash = op->state->my_xor;
  GNUNET_MQ_send (op->mq, ev);
 }
 else
 {
  /* multipart */
  bf_data = GNUNET_malloc (bf_size);
  GNUNET_assert (GNUNET_SYSERR !=
          GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_get_raw_data (
           op->state->local_bf,
           bf_data,
           bf_size));
  offset = 0;
  while (offset < bf_size)
  {
   if (bf_size - chunk_size < offset)
    chunk_size = bf_size - offset;
   ev = GNUNET_MQ_msg_extra (msg,
                chunk_size,
                GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_INTERSECTION_P2P_BF);
   GNUNET_memcpy (&msg[1],
           &bf_data[offset],
           chunk_size);
   offset += chunk_size;
   msg->sender_element_count = htonl (op->state->my_element_count);
   msg->bloomfilter_total_length = htonl (bf_size);
   msg->bits_per_element = htonl (bf_elementbits);
   msg->sender_mutator = htonl (op->state->salt);
   msg->element_xor_hash = op->state->my_xor;
   GNUNET_MQ_send (op->mq, ev);
  }
  GNUNET_free (bf_data);
 }
 GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (op->state->local_bf);
 op->state->local_bf = NULL;
}


/**
 * Signal to the client that the operation has finished and
 * destroy the operation.
 *
 * @param cls operation to destroy
 */
static void
send_client_done_and_destroy (void *cls)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct GNUNET_SET_ResultMessage *rm;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Intersection succeeded, sending DONE to local client\n");
 GNUNET_STATISTICS_update (_GSS_statistics,
              "# Intersection operations succeeded",
              1,
              GNUNET_NO);
 ev = GNUNET_MQ_msg (rm,
           GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_RESULT);
 rm->request_id = htonl (op->client_request_id);
 rm->result_status = htons (GNUNET_SET_STATUS_DONE);
 rm->element_type = htons (0);
 GNUNET_MQ_send (op->set->cs->mq,
         ev);
 _GSS_operation_destroy (op,
             GNUNET_YES);
}


/**
 * Remember that we are done dealing with the local client
 * AND have sent the other peer our message that we are done,
 * so we are not just waiting for the channel to die before
 * telling the local client that we are done as our last act.
 *
 * @param cls the `struct Operation`.
 */
static void
finished_local_operations (void *cls)
{
 struct Operation *op = cls;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "DONE sent to other peer, now waiting for other end to close the channel\n");
 op->state->phase = PHASE_FINISHED;
 op->state->channel_death_expected = GNUNET_YES;
}


/**
 * Notify the other peer that we are done. Once this message
 * is out, we still need to notify the local client that we
 * are done.
 *
 * @param op operation to notify for.
 */
static void
send_p2p_done (struct Operation *op)
{
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct IntersectionDoneMessage *idm;

 GNUNET_assert (PHASE_MUST_SEND_DONE == op->state->phase);
 GNUNET_assert (GNUNET_NO == op->state->channel_death_expected);
 ev = GNUNET_MQ_msg (idm,
           GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_INTERSECTION_P2P_DONE);
 idm->final_element_count = htonl (op->state->my_element_count);
 idm->element_xor_hash = op->state->my_xor;
 GNUNET_MQ_notify_sent (ev,
             &finished_local_operations,
             op);
 GNUNET_MQ_send (op->mq,
         ev);
}


/**
 * Send all elements in the full result iterator.
 *
 * @param cls the `struct Operation *`
 */
static void
send_remaining_elements (void *cls)
{
 struct Operation *op = cls;
 const void *nxt;
 const struct ElementEntry *ee;
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct GNUNET_SET_ResultMessage *rm;
 const struct GNUNET_SET_Element *element;
 int res;

 res = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_next (
  op->state->full_result_iter,
  NULL,
  &nxt);
 if (GNUNET_NO == res)
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Sending done and destroy because iterator ran out\n");
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_destroy (
   op->state->full_result_iter);
  op->state->full_result_iter = NULL;
  if (PHASE_DONE_RECEIVED == op->state->phase)
  {
   op->state->phase = PHASE_FINISHED;
   send_client_done_and_destroy (op);
  }
  else if (PHASE_MUST_SEND_DONE == op->state->phase)
  {
   send_p2p_done (op);
  }
  else
  {
   GNUNET_assert (0);
  }
  return;
 }
 ee = nxt;
 element = &ee->element;
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Sending element %s:%u to client (full set)\n",
       GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
       element->size);
 GNUNET_assert (0 != op->client_request_id);
 ev = GNUNET_MQ_msg_extra (rm,
              element->size,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_RESULT);
 GNUNET_assert (NULL != ev);
 rm->result_status = htons (GNUNET_SET_STATUS_OK);
 rm->request_id = htonl (op->client_request_id);
 rm->element_type = element->element_type;
 GNUNET_memcpy (&rm[1],
         element->data,
         element->size);
 GNUNET_MQ_notify_sent (ev,
             &send_remaining_elements,
             op);
 GNUNET_MQ_send (op->set->cs->mq,
         ev);
}


/**
 * Fills the "my_elements" hashmap with the initial set of
 * (non-deleted) elements from the set of the specification.
 *
 * @param cls closure with the `struct Operation *`
 * @param key current key code for the element
 * @param value value in the hash map with the `struct ElementEntry *`
 * @return #GNUNET_YES (we should continue to iterate)
 */
static int
initialize_map_unfiltered (void *cls,
              const struct GNUNET_HashCode *key,
              void *value)
{
 struct ElementEntry *ee = value;
 struct Operation *op = cls;

 if (GNUNET_NO == _GSS_is_element_of_operation (ee, op))
  return GNUNET_YES; /* element not live in operation's generation */
 GNUNET_CRYPTO_hash_xor (&op->state->my_xor,
             &ee->element_hash,
             &op->state->my_xor);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Initial full initialization of my_elements, adding %s:%u\n",
       GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
       ee->element.size);
 GNUNET_break (GNUNET_YES ==
        GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (op->state->my_elements,
                          &ee->element_hash,
                          ee,
                          GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY));
 return GNUNET_YES;
}


/**
 * Send our element count to the peer, in case our element count is
 * lower than theirs.
 *
 * @param op intersection operation
 */
static void
send_element_count (struct Operation *op)
{
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct IntersectionElementInfoMessage *msg;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Sending our element count (%u)\n",
       op->state->my_element_count);
 ev = GNUNET_MQ_msg (msg,
           GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_INTERSECTION_P2P_ELEMENT_INFO);
 msg->sender_element_count = htonl (op->state->my_element_count);
 GNUNET_MQ_send (op->mq, ev);
}


/**
 * We go first, initialize our map with all elements and
 * send the first Bloom filter.
 *
 * @param op operation to start exchange for
 */
static void
begin_bf_exchange (struct Operation *op)
{
 op->state->phase = PHASE_BF_EXCHANGE;
 GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (op->set->content->elements,
                     &initialize_map_unfiltered,
                     op);
 send_bloomfilter (op);
}


/**
 * Handle the initial `struct IntersectionElementInfoMessage` from a
 * remote peer.
 *
 * @param cls the intersection operation
 * @param mh the header of the message
 */
static void
handle_intersection_p2p_element_info (void *cls,
                   const struct
                   IntersectionElementInfoMessage *msg)
{
 struct Operation *op = cls;

 if (GNUNET_SET_OPERATION_INTERSECTION != op->set->operation)
 {
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 op->remote_element_count = ntohl (msg->sender_element_count);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Received remote element count (%u), I have %u\n",
       op->remote_element_count,
       op->state->my_element_count);
 if (((PHASE_INITIAL != op->state->phase) &&
    (PHASE_COUNT_SENT != op->state->phase)) ||
   (op->state->my_element_count > op->remote_element_count) ||
   (0 == op->state->my_element_count) ||
   (0 == op->remote_element_count))
 {
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 GNUNET_break (NULL == op->state->remote_bf);
 begin_bf_exchange (op);
 GNUNET_CADET_receive_done (op->channel);
}


/**
 * Process a Bloomfilter once we got all the chunks.
 *
 * @param op the intersection operation
 */
static void
process_bf (struct Operation *op)
{
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Received BF in phase %u, foreign count is %u, my element count is %u/%u\n",
       op->state->phase,
       op->remote_element_count,
       op->state->my_element_count,
       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size (op->set->content->elements));
 switch (op->state->phase)
 {
 case PHASE_INITIAL:
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 case PHASE_COUNT_SENT:
  /* This is the first BF being sent, build our initial map with
    filtering in place */
  op->state->my_element_count = 0;
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (op->set->content->elements,
                      &filtered_map_initialization,
                      op);
  break;
 case PHASE_BF_EXCHANGE:
  /* Update our set by reduction */
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (op->state->my_elements,
                      &iterator_bf_reduce,
                      op);
  break;
 case PHASE_MUST_SEND_DONE:
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 case PHASE_DONE_RECEIVED:
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 case PHASE_FINISHED:
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (op->state->remote_bf);
 op->state->remote_bf = NULL;

 if ((0 == op->state->my_element_count) || /* fully disjoint */
   ((op->state->my_element_count == op->remote_element_count) &&
    (0 == GNUNET_memcmp (&op->state->my_xor,
              &op->state->other_xor))))
 {
  /* we are done */
  op->state->phase = PHASE_MUST_SEND_DONE;
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Intersection succeeded, sending DONE to other peer\n");
  GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (op->state->local_bf);
  op->state->local_bf = NULL;
  if (GNUNET_SET_RESULT_FULL == op->result_mode)
  {
   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
         "Sending full result set (%u elements)\n",
         GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size (op->state->my_elements));
   op->state->full_result_iter
    = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_create (
      op->state->my_elements);
   send_remaining_elements (op);
   return;
  }
  send_p2p_done (op);
  return;
 }
 op->state->phase = PHASE_BF_EXCHANGE;
 send_bloomfilter (op);
}


/**
 * Check an BF message from a remote peer.
 *
 * @param cls the intersection operation
 * @param msg the header of the message
 * @return #GNUNET_OK if @a msg is well-formed
 */
static int
check_intersection_p2p_bf (void *cls,
              const struct BFMessage *msg)
{
 struct Operation *op = cls;

 if (GNUNET_SET_OPERATION_INTERSECTION != op->set->operation)
 {
  GNUNET_break_op (0);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 return GNUNET_OK;
}


/**
 * Handle an BF message from a remote peer.
 *
 * @param cls the intersection operation
 * @param msg the header of the message
 */
static void
handle_intersection_p2p_bf (void *cls,
              const struct BFMessage *msg)
{
 struct Operation *op = cls;
 uint32_t bf_size;
 uint32_t chunk_size;
 uint32_t bf_bits_per_element;

 switch (op->state->phase)
 {
 case PHASE_INITIAL:
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;

 case PHASE_COUNT_SENT:
 case PHASE_BF_EXCHANGE:
  bf_size = ntohl (msg->bloomfilter_total_length);
  bf_bits_per_element = ntohl (msg->bits_per_element);
  chunk_size = htons (msg->header.size) - sizeof(struct BFMessage);
  op->state->other_xor = msg->element_xor_hash;
  if (bf_size == chunk_size)
  {
   if (NULL != op->state->bf_data)
   {
    GNUNET_break_op (0);
    fail_intersection_operation (op);
    return;
   }
   /* single part, done here immediately */
   op->state->remote_bf
    = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init ((const char *) &msg[1],
                       bf_size,
                       bf_bits_per_element);
   op->state->salt = ntohl (msg->sender_mutator);
   op->remote_element_count = ntohl (msg->sender_element_count);
   process_bf (op);
   break;
  }
  /* multipart chunk */
  if (NULL == op->state->bf_data)
  {
   /* first chunk, initialize */
   op->state->bf_data = GNUNET_malloc (bf_size);
   op->state->bf_data_size = bf_size;
   op->state->bf_bits_per_element = bf_bits_per_element;
   op->state->bf_data_offset = 0;
   op->state->salt = ntohl (msg->sender_mutator);
   op->remote_element_count = ntohl (msg->sender_element_count);
  }
  else
  {
   /* increment */
   if ((op->state->bf_data_size != bf_size) ||
     (op->state->bf_bits_per_element != bf_bits_per_element) ||
     (op->state->bf_data_offset + chunk_size > bf_size) ||
     (op->state->salt != ntohl (msg->sender_mutator)) ||
     (op->remote_element_count != ntohl (msg->sender_element_count)))
   {
    GNUNET_break_op (0);
    fail_intersection_operation (op);
    return;
   }
  }
  GNUNET_memcpy (&op->state->bf_data[op->state->bf_data_offset],
          (const char *) &msg[1],
          chunk_size);
  op->state->bf_data_offset += chunk_size;
  if (op->state->bf_data_offset == bf_size)
  {
   /* last chunk, run! */
   op->state->remote_bf
    = GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_init (op->state->bf_data,
                       bf_size,
                       bf_bits_per_element);
   GNUNET_free (op->state->bf_data);
   op->state->bf_data = NULL;
   op->state->bf_data_size = 0;
   process_bf (op);
  }
  break;

 default:
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 GNUNET_CADET_receive_done (op->channel);
}


/**
 * Remove all elements from our hashmap.
 *
 * @param cls closure with the `struct Operation *`
 * @param key current key code
 * @param value value in the hash map
 * @return #GNUNET_YES (we should continue to iterate)
 */
static int
filter_all (void *cls,
      const struct GNUNET_HashCode *key,
      void *value)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct ElementEntry *ee = value;

 GNUNET_break (0 < op->state->my_element_count);
 op->state->my_element_count--;
 GNUNET_CRYPTO_hash_xor (&op->state->my_xor,
             &ee->element_hash,
             &op->state->my_xor);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Final reduction of my_elements, removing %s:%u\n",
       GNUNET_h2s (&ee->element_hash),
       ee->element.size);
 GNUNET_assert (GNUNET_YES ==
         GNUNET_CONTAINER_multihashmap_remove (op->state->my_elements,
                            &ee->element_hash,
                            ee));
 send_client_removed_element (op,
                &ee->element);
 return GNUNET_YES;
}


/**
 * Handle a done message from a remote peer
 *
 * @param cls the intersection operation
 * @param mh the message
 */
static void
handle_intersection_p2p_done (void *cls,
               const struct IntersectionDoneMessage *idm)
{
 struct Operation *op = cls;

 if (GNUNET_SET_OPERATION_INTERSECTION != op->set->operation)
 {
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 if (PHASE_BF_EXCHANGE != op->state->phase)
 {
  /* wrong phase to conclude? FIXME: Or should we allow this
    if the other peer has _initially_ already an empty set? */
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 if (0 == ntohl (idm->final_element_count))
 {
  /* other peer determined empty set is the intersection,
    remove all elements */
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (op->state->my_elements,
                      &filter_all,
                      op);
 }
 if ((op->state->my_element_count != ntohl (idm->final_element_count)) ||
   (0 != GNUNET_memcmp (&op->state->my_xor,
              &idm->element_xor_hash)))
 {
  /* Other peer thinks we are done, but we disagree on the result! */
  GNUNET_break_op (0);
  fail_intersection_operation (op);
  return;
 }
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Got IntersectionDoneMessage, have %u elements in intersection\n",
       op->state->my_element_count);
 op->state->phase = PHASE_DONE_RECEIVED;
 GNUNET_CADET_receive_done (op->channel);

 GNUNET_assert (GNUNET_NO == op->state->client_done_sent);
 if (GNUNET_SET_RESULT_FULL == op->result_mode)
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Sending full result set to client (%u elements)\n",
        GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size (op->state->my_elements));
  op->state->full_result_iter
   = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_create (op->state->my_elements);
  send_remaining_elements (op);
  return;
 }
 op->state->phase = PHASE_FINISHED;
 send_client_done_and_destroy (op);
}


/**
 * Get the incoming socket associated with the given id.
 *
 * @param listener the listener to look in
 * @param id id to look for
 * @return the incoming socket associated with the id,
 *     or NULL if there is none
 */
static struct Operation *
get_incoming (uint32_t id)
{
 for (struct Listener *listener = listener_head; NULL != listener;
    listener = listener->next)
 {
  for (struct Operation *op = listener->op_head; NULL != op; op = op->next)
   if (op->suggest_id == id)
    return op;
 }
 return NULL;
}


/**
 * Destroy an incoming request from a remote peer
 *
 * @param op remote request to destroy
 */
static void
incoming_destroy (struct Operation *op)
{
 struct Listener *listener;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Destroying incoming operation %p\n",
       op);
 if (NULL != (listener = op->listener))
 {
  GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (listener->op_head, listener->op_tail, op);
  op->listener = NULL;
 }
 if (NULL != op->timeout_task)
 {
  GNUNET_SCHEDULER_cancel (op->timeout_task);
  op->timeout_task = NULL;
 }
 _GSS_operation_destroy2 (op);
}


/**
 * Is element @a ee part of the set used by @a op?
 *
 * @param ee element to test
 * @param op operation the defines the set and its generation
 * @return #GNUNET_YES if the element is in the set, #GNUNET_NO if not
 */
static int
_GSS_is_element_of_operation (struct ElementEntry *ee,
               struct Operation *op)
{
 return op->generation_created >= ee->generation_added;
}


/**
 * Destroy the given operation. Used for any operation where both
 * peers were known and that thus actually had a vt and channel. Must
 * not be used for operations where 'listener' is still set and we do
 * not know the other peer.
 *
 * Call the implementation-specific cancel function of the operation.
 * Disconnects from the remote peer. Does not disconnect the client,
 * as there may be multiple operations per set.
 *
 * @param op operation to destroy
 */
static void
_GSS_operation_destroy (struct Operation *op)
{
 struct Set *set = op->set;
 struct GNUNET_CADET_Channel *channel;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Destroying operation %p\n", op);
 GNUNET_assert (NULL == op->listener);
 if (NULL != op->state)
 {
  /* check if the op was canceled twice */
  GNUNET_assert (NULL != op->state);
  if (NULL != op->state->remote_bf)
  {
   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (op->state->remote_bf);
   op->state->remote_bf = NULL;
  }
  if (NULL != op->state->local_bf)
  {
   GNUNET_CONTAINER_bloomfilter_free (op->state->local_bf);
   op->state->local_bf = NULL;
  }
  if (NULL != op->state->my_elements)
  {
   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (op->state->my_elements);
   op->state->my_elements = NULL;
  }
  if (NULL != op->state->full_result_iter)
  {
   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_destroy (
    op->state->full_result_iter);
   op->state->full_result_iter = NULL;
  }
  GNUNET_free (op->state);
  op->state = NULL;
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Destroying intersection op state done\n");
 }
 if (NULL != set)
 {
  GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (set->ops_head,
                 set->ops_tail,
                 op);
  op->set = NULL;
 }
 if (NULL != op->context_msg)
 {
  GNUNET_free (op->context_msg);
  op->context_msg = NULL;
 }
 if (NULL != (channel = op->channel))
 {
  /* This will free op; called conditionally as this helper function
    is also called from within the channel disconnect handler. */
  op->channel = NULL;
  GNUNET_CADET_channel_destroy (channel);
 }
 /* We rely on the channel end handler to free 'op'. When 'op->channel' was NULL,
  * there was a channel end handler that will free 'op' on the call stack. */
}


/**
 * Callback called when a client connects to the service.
 *
 * @param cls closure for the service
 * @param c the new client that connected to the service
 * @param mq the message queue used to send messages to the client
 * @return @a `struct ClientState`
 */
static void *
client_connect_cb (void *cls,
          struct GNUNET_SERVICE_Client *c,
          struct GNUNET_MQ_Handle *mq)
{
 struct ClientState *cs;

 num_clients++;
 cs = GNUNET_new (struct ClientState);
 cs->client = c;
 cs->mq = mq;
 return cs;
}


/**
 * Iterator over hash map entries to free element entries.
 *
 * @param cls closure
 * @param key current key code
 * @param value a `struct ElementEntry *` to be free'd
 * @return #GNUNET_YES (continue to iterate)
 */
static int
destroy_elements_iterator (void *cls,
              const struct GNUNET_HashCode *key,
              void *value)
{
 struct ElementEntry *ee = value;

 GNUNET_free (ee->mutations);
 GNUNET_free (ee);
 return GNUNET_YES;
}


/**
 * Clean up after a client has disconnected
 *
 * @param cls closure, unused
 * @param client the client to clean up after
 * @param internal_cls the `struct ClientState`
 */
static void
client_disconnect_cb (void *cls,
           struct GNUNET_SERVICE_Client *client,
           void *internal_cls)
{
 struct ClientState *cs = internal_cls;
 struct Operation *op;
 struct Listener *listener;
 struct Set *set;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Client disconnected, cleaning up\n");
 if (NULL != (set = cs->set))
 {
  struct SetContent *content = set->content;

  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Destroying client's set\n");
  /* Destroy pending set operations */
  while (NULL != set->ops_head)
   _GSS_operation_destroy (set->ops_head, GNUNET_NO);

  /* Destroy operation-specific state */
  GNUNET_assert (NULL != set->state);
  GNUNET_free (set->state);

  /* Clean up ongoing iterations */
  if (NULL != set->iter)
  {
   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_destroy (set->iter);
   set->iter = NULL;
   set->iteration_id++;
  }

  /* free set content (or at least decrement RC) */
  set->content = NULL;
  GNUNET_assert (0 != content->refcount);
  content->refcount--;
  if (0 == content->refcount)
  {
   GNUNET_assert (NULL != content->elements);
   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterate (content->elements,
                       &destroy_elements_iterator,
                       NULL);
   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_destroy (content->elements);
   content->elements = NULL;
   GNUNET_free (content);
  }
  GNUNET_free (set->excluded_generations);
  set->excluded_generations = NULL;

  GNUNET_free (set);
 }

 if (NULL != (listener = cs->listener))
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Destroying client's listener\n");
  GNUNET_CADET_close_port (listener->open_port);
  listener->open_port = NULL;
  while (NULL != (op = listener->op_head))
  {
   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
         "Destroying incoming operation `%u' from peer `%s'\n",
         (unsigned int) op->client_request_id,
         GNUNET_i2s (&op->peer));
   incoming_destroy (op);
  }
  GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (listener_head, listener_tail, listener);
  GNUNET_free (listener);
 }
 GNUNET_free (cs);
 num_clients--;
 if ((GNUNET_YES == in_shutdown) && (0 == num_clients))
 {
  if (NULL != cadet)
  {
   GNUNET_CADET_disconnect (cadet);
   cadet = NULL;
  }
 }
}


/**
 * Check a request for a set operation from another peer.
 *
 * @param cls the operation state
 * @param msg the received message
 * @return #GNUNET_OK if the channel should be kept alive,
 *     #GNUNET_SYSERR to destroy the channel
 */
static int
check_incoming_msg (void *cls,
          const struct OperationRequestMessage *msg)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct Listener *listener = op->listener;
 const struct GNUNET_MessageHeader *nested_context;

 /* double operation request */
 if (0 != op->suggest_id)
 {
  GNUNET_break_op (0);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 /* This should be equivalent to the previous condition, but can't hurt to check twice */
 if (NULL == op->listener)
 {
  GNUNET_break (0);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 if (listener->operation !=
   (enum GNUNET_SET_OperationType) ntohl (msg->operation))
 {
  GNUNET_break_op (0);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 nested_context = GNUNET_MQ_extract_nested_mh (msg);
 if ((NULL != nested_context) &&
   (ntohs (nested_context->size) > GNUNET_SET_CONTEXT_MESSAGE_MAX_SIZE))
 {
  GNUNET_break_op (0);
  return GNUNET_SYSERR;
 }
 return GNUNET_OK;
}


/**
 * Handle a request for a set operation from another peer. Checks if we
 * have a listener waiting for such a request (and in that case initiates
 * asking the listener about accepting the connection). If no listener
 * is waiting, we queue the operation request in hope that a listener
 * shows up soon (before timeout).
 *
 * This msg is expected as the first and only msg handled through the
 * non-operation bound virtual table, acceptance of this operation replaces
 * our virtual table and subsequent msgs would be routed differently (as
 * we then know what type of operation this is).
 *
 * @param cls the operation state
 * @param msg the received message
 * @return #GNUNET_OK if the channel should be kept alive,
 *     #GNUNET_SYSERR to destroy the channel
 */
static void
handle_incoming_msg (void *cls,
           const struct OperationRequestMessage *msg)
{
 struct Operation *op = cls;
 struct Listener *listener = op->listener;
 const struct GNUNET_MessageHeader *nested_context;
 struct GNUNET_MQ_Envelope *env;
 struct GNUNET_SET_RequestMessage *cmsg;

 nested_context = GNUNET_MQ_extract_nested_mh (msg);
 /* Make a copy of the nested_context (application-specific context
   information that is opaque to set) so we can pass it to the
   listener later on */
 if (NULL != nested_context)
  op->context_msg = GNUNET_copy_message (nested_context);
 op->remote_element_count = ntohl (msg->element_count);
 GNUNET_log (
  GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
  "Received P2P operation request (op %u, port %s) for active listener\n",
  (uint32_t) ntohl (msg->operation),
  GNUNET_h2s (&op->listener->app_id));
 GNUNET_assert (0 == op->suggest_id);
 if (0 == suggest_id)
  suggest_id++;
 op->suggest_id = suggest_id++;
 GNUNET_assert (NULL != op->timeout_task);
 GNUNET_SCHEDULER_cancel (op->timeout_task);
 op->timeout_task = NULL;
 env = GNUNET_MQ_msg_nested_mh (cmsg,
                 GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_REQUEST,
                 op->context_msg);
 GNUNET_log (
  GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
  "Suggesting incoming request with accept id %u to listener %p of client %p\n",
  op->suggest_id,
  listener,
  listener->cs);
 cmsg->accept_id = htonl (op->suggest_id);
 cmsg->peer_id = op->peer;
 GNUNET_MQ_send (listener->cs->mq, env);
 /* NOTE: GNUNET_CADET_receive_done() will be called in
  #handle_client_accept() */
}


/**
 * Send the next element of a set to the set's client. The next element is given by
 * the set's current hashmap iterator. The set's iterator will be set to NULL if there
 * are no more elements in the set. The caller must ensure that the set's iterator is
 * valid.
 *
 * The client will acknowledge each received element with a
 * #GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_ITER_ACK message. Our
 * #handle_client_iter_ack() will then trigger the next transmission.
 * Note that the #GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_ITER_DONE is not acknowledged.
 *
 * @param set set that should send its next element to its client
 */
static void
send_client_element (struct Set *set)
{
 int ret;
 struct ElementEntry *ee;
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct GNUNET_SET_IterResponseMessage *msg;

 GNUNET_assert (NULL != set->iter);
 do
 {
  ret = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_next (set->iter,
                            NULL,
                            (const void **) &ee);
  if (GNUNET_NO == ret)
  {
   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG, "Iteration on %p done.\n", set);
   ev = GNUNET_MQ_msg_header (GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_ITER_DONE);
   GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_destroy (set->iter);
   set->iter = NULL;
   set->iteration_id++;
   GNUNET_assert (set->content->iterator_count > 0);
   set->content->iterator_count--;
   execute_delayed_mutations (set);
   GNUNET_MQ_send (set->cs->mq, ev);
   return;
  }
  GNUNET_assert (NULL != ee);
 }
 while (GNUNET_NO ==
     is_element_of_generation (ee,
                  set->iter_generation,
                  set->excluded_generations,
                  set->excluded_generations_size));
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Sending iteration element on %p.\n",
       set);
 ev = GNUNET_MQ_msg_extra (msg,
              ee->element.size,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_ITER_ELEMENT);
 GNUNET_memcpy (&msg[1], ee->element.data, ee->element.size);
 msg->element_type = htons (ee->element.element_type);
 msg->iteration_id = htons (set->iteration_id);
 GNUNET_MQ_send (set->cs->mq, ev);
}


/**
 * Called when a client wants to iterate the elements of a set.
 * Checks if we have a set associated with the client and if we
 * can right now start an iteration. If all checks out, starts
 * sending the elements of the set to the client.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param m message sent by the client
 */
static void
handle_client_iterate (void *cls,
            const struct GNUNET_MessageHeader *m)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Set *set;

 if (NULL == (set = cs->set))
 {
  /* attempt to iterate over a non existing set */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 if (NULL != set->iter)
 {
  /* Only one concurrent iterate-action allowed per set */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Iterating set %p in gen %u with %u content elements\n",
       (void *) set,
       set->current_generation,
       GNUNET_CONTAINER_multihashmap_size (set->content->elements));
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
 set->content->iterator_count++;
 set->iter =
  GNUNET_CONTAINER_multihashmap_iterator_create (set->content->elements);
 set->iter_generation = set->current_generation;
 send_client_element (set);
}


/**
 * Called when a client wants to create a new set. This is typically
 * the first request from a client, and includes the type of set
 * operation to be performed.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param m message sent by the client
 */
static void
handle_client_create_set (void *cls,
             const struct GNUNET_SET_CreateMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Set *set;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Client created new set (operation %u)\n",
       (uint32_t) ntohl (msg->operation));
 if (NULL != cs->set)
 {
  /* There can only be one set per client */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 set = GNUNET_new (struct Set);
 {
  struct SetState *set_state;

  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Intersection set created\n");
  set_state = GNUNET_new (struct SetState);
  set_state->current_set_element_count = 0;

  set->state = set_state;
 }


 if (NULL == set->state)
 {
  /* initialization failed (i.e. out of memory) */
  GNUNET_free (set);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 set->content = GNUNET_new (struct SetContent);
 set->content->refcount = 1;
 set->content->elements = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create (1,
                                 GNUNET_YES);
 set->cs = cs;
 cs->set = set;
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
}


/**
 * Timeout happens iff:
 * - we suggested an operation to our listener,
 *  but did not receive a response in time
 * - we got the channel from a peer but no #GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_OPERATION_REQUEST
 *
 * @param cls channel context
 * @param tc context information (why was this task triggered now)
 */
static void
incoming_timeout_cb (void *cls)
{
 struct Operation *op = cls;

 op->timeout_task = NULL;
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Remote peer's incoming request timed out\n");
 incoming_destroy (op);
}


/**
 * Method called whenever another peer has added us to a channel the
 * other peer initiated. Only called (once) upon reception of data
 * from a channel we listen on.
 *
 * The channel context represents the operation itself and gets added
 * to a DLL, from where it gets looked up when our local listener
 * client responds to a proposed/suggested operation or connects and
 * associates with this operation.
 *
 * @param cls closure
 * @param channel new handle to the channel
 * @param source peer that started the channel
 * @return initial channel context for the channel
 *     returns NULL on error
 */
static void *
channel_new_cb (void *cls,
        struct GNUNET_CADET_Channel *channel,
        const struct GNUNET_PeerIdentity *source)
{
 struct Listener *listener = cls;
 struct Operation *op;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "New incoming channel\n");
 op = GNUNET_new (struct Operation);
 op->listener = listener;
 op->peer = *source;
 op->channel = channel;
 op->mq = GNUNET_CADET_get_mq (op->channel);
 op->salt = GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_NONCE,
                    UINT32_MAX);
 op->timeout_task = GNUNET_SCHEDULER_add_delayed (INCOMING_CHANNEL_TIMEOUT,
                          &incoming_timeout_cb,
                          op);
 GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (listener->op_head,
                listener->op_tail,
                op);
 return op;
}


/**
 * Function called whenever a channel is destroyed. Should clean up
 * any associated state. It must NOT call
 * GNUNET_CADET_channel_destroy() on the channel.
 *
 * The peer_disconnect function is part of a a virtual table set initially either
 * when a peer creates a new channel with us, or once we create
 * a new channel ourselves (evaluate).
 *
 * Once we know the exact type of operation (union/intersection), the vt is
 * replaced with an operation specific instance (_GSS_[op]_vt).
 *
 * @param channel_ctx place where local state associated
 *          with the channel is stored
 * @param channel connection to the other end (henceforth invalid)
 */
static void
channel_end_cb (void *channel_ctx,
        const struct GNUNET_CADET_Channel *channel)
{
 struct Operation *op = channel_ctx;

 op->channel = NULL;
 _GSS_operation_destroy2 (op);
}


/**
 * This function probably should not exist
 * and be replaced by inlining more specific
 * logic in the various places where it is called.
 */
static void
_GSS_operation_destroy2 (struct Operation *op)
{
 struct GNUNET_CADET_Channel *channel;

 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "channel_end_cb called\n");
 if (NULL != (channel = op->channel))
 {
  /* This will free op; called conditionally as this helper function
    is also called from within the channel disconnect handler. */
  op->channel = NULL;
  GNUNET_CADET_channel_destroy (channel);
 }
 if (NULL != op->listener)
 {
  incoming_destroy (op);
  return;
 }
 if (NULL != op->set)
 {
  if (GNUNET_YES == op->state->channel_death_expected)
  {
   /* oh goodie, we are done! */
   send_client_done_and_destroy (op);
  }
  else
  {
   /* sorry, channel went down early, too bad. */
   _GSS_operation_destroy (op,
               GNUNET_YES);
  }
 }
 else
  _GSS_operation_destroy (op,
              GNUNET_YES);
 GNUNET_free (op);
}


/**
 * Function called whenever an MQ-channel's transmission window size changes.
 *
 * The first callback in an outgoing channel will be with a non-zero value
 * and will mean the channel is connected to the destination.
 *
 * For an incoming channel it will be called immediately after the
 * #GNUNET_CADET_ConnectEventHandler, also with a non-zero value.
 *
 * @param cls Channel closure.
 * @param channel Connection to the other end (henceforth invalid).
 * @param window_size New window size. If the is more messages than buffer size
 *          this value will be negative..
 */
static void
channel_window_cb (void *cls,
          const struct GNUNET_CADET_Channel *channel,
          int window_size)
{
 /* FIXME: not implemented, we could do flow control here... */
}


/**
 * Called when a client wants to create a new listener.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param msg message sent by the client
 */
static void
handle_client_listen (void *cls,
           const struct GNUNET_SET_ListenMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct GNUNET_MQ_MessageHandler cadet_handlers[] =
 { GNUNET_MQ_hd_var_size (incoming_msg,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_OPERATION_REQUEST,
              struct OperationRequestMessage,
              NULL),
  GNUNET_MQ_hd_fixed_size (intersection_p2p_element_info,
               GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_ELEMENT_INFO,
               struct IntersectionElementInfoMessage,
               NULL),
  GNUNET_MQ_hd_var_size (intersection_p2p_bf,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_BF,
              struct BFMessage,
              NULL),
  GNUNET_MQ_hd_fixed_size (intersection_p2p_done,
               GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_DONE,
               struct IntersectionDoneMessage,
               NULL),
  GNUNET_MQ_handler_end () };
 struct Listener *listener;

 if (NULL != cs->listener)
 {
  /* max. one active listener per client! */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 listener = GNUNET_new (struct Listener);
 listener->cs = cs;
 cs->listener = listener;
 listener->app_id = msg->app_id;
 listener->operation = (enum GNUNET_SET_OperationType) ntohl (msg->operation);
 GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (listener_head,
                listener_tail,
                listener);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "New listener created (op %u, port %s)\n",
       listener->operation,
       GNUNET_h2s (&listener->app_id));
 listener->open_port = GNUNET_CADET_open_port (cadet,
                        &msg->app_id,
                        &channel_new_cb,
                        listener,
                        &channel_window_cb,
                        &channel_end_cb,
                        cadet_handlers);
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
}


/**
 * Called when the listening client rejects an operation
 * request by another peer.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param msg message sent by the client
 */
static void
handle_client_reject (void *cls,
           const struct GNUNET_SET_RejectMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Operation *op;

 op = get_incoming (ntohl (msg->accept_reject_id));
 if (NULL == op)
 {
  /* no matching incoming operation for this reject;
    could be that the other peer already disconnected... */
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
        "Client rejected unknown operation %u\n",
        (unsigned int) ntohl (msg->accept_reject_id));
  GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
  return;
 }
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Peer request (op %u, app %s) rejected by client\n",
       op->listener->operation,
       GNUNET_h2s (&cs->listener->app_id));
 _GSS_operation_destroy2 (op);
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
}


/**
 * Called when a client wants to add or remove an element to a set it inhabits.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param msg message sent by the client
 */
static int
check_client_mutation (void *cls,
            const struct GNUNET_SET_ElementMessage *msg)
{
 /* NOTE: Technically, we should probably check with the
   block library whether the element we are given is well-formed */
 return GNUNET_OK;
}


/**
 * Called when a client wants to add an element to a set it inhabits.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param msg message sent by the client
 */
static void
handle_client_set_add (void *cls,
            const struct GNUNET_SET_ElementMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Set *set;
 struct GNUNET_SET_Element el;
 struct ElementEntry *ee;
 struct GNUNET_HashCode hash;

 if (NULL == (set = cs->set))
 {
  /* client without a set requested an operation */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
 el.size = ntohs (msg->header.size) - sizeof(*msg);
 el.data = &msg[1];
 el.element_type = ntohs (msg->element_type);
 GNUNET_ISET_element_hash (&el,
              &hash);
 ee = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_get (set->content->elements,
                     &hash);
 if (NULL == ee)
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Client inserts element %s of size %u\n",
        GNUNET_h2s (&hash),
        el.size);
  ee = GNUNET_malloc (el.size + sizeof(*ee));
  ee->element.size = el.size;
  GNUNET_memcpy (&ee[1], el.data, el.size);
  ee->element.data = &ee[1];
  ee->element.element_type = el.element_type;
  ee->remote = GNUNET_NO;
  ee->mutations = NULL;
  ee->mutations_size = 0;
  ee->element_hash = hash;
  GNUNET_break (GNUNET_YES ==
         GNUNET_CONTAINER_multihashmap_put (
          set->content->elements,
          &ee->element_hash,
          ee,
          GNUNET_CONTAINER_MULTIHASHMAPOPTION_UNIQUE_ONLY));
 }
 else
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Client inserted element %s of size %u twice (ignored)\n",
        GNUNET_h2s (&hash),
        el.size);
  /* same element inserted twice */
  return;
 }
 set->state->current_set_element_count++;
}


/**
 * Advance the current generation of a set,
 * adding exclusion ranges if necessary.
 *
 * @param set the set where we want to advance the generation
 */
static void
advance_generation (struct Set *set)
{
 if (set->current_generation == set->content->latest_generation)
 {
  set->content->latest_generation++;
  set->current_generation++;
  return;
 }
 GNUNET_assert (set->current_generation < set->content->latest_generation);
}


/**
 * Called when a client wants to initiate a set operation with another
 * peer. Initiates the CADET connection to the listener and sends the
 * request.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param msg message sent by the client
 * @return #GNUNET_OK if the message is well-formed
 */
static int
check_client_evaluate (void *cls,
            const struct GNUNET_SET_EvaluateMessage *msg)
{
 /* FIXME: suboptimal, even if the context below could be NULL,
   there are malformed messages this does not check for... */
 return GNUNET_OK;
}


/**
 * Called when a client wants to initiate a set operation with another
 * peer. Initiates the CADET connection to the listener and sends the
 * request.
 *
 * @param cls client that sent the message
 * @param msg message sent by the client
 */
static void
handle_client_evaluate (void *cls,
            const struct GNUNET_SET_EvaluateMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Operation *op = GNUNET_new (struct Operation);
 const struct GNUNET_MQ_MessageHandler cadet_handlers[] = {
  GNUNET_MQ_hd_var_size (incoming_msg,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_OPERATION_REQUEST,
              struct OperationRequestMessage,
              op),
  GNUNET_MQ_hd_fixed_size (intersection_p2p_element_info,
               GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_ELEMENT_INFO,
               struct IntersectionElementInfoMessage,
               op),
  GNUNET_MQ_hd_var_size (intersection_p2p_bf,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_BF,
              struct BFMessage,
              op),
  GNUNET_MQ_hd_fixed_size (intersection_p2p_done,
               GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_DONE,
               struct IntersectionDoneMessage,
               op),
  GNUNET_MQ_handler_end ()
 };
 struct Set *set;
 const struct GNUNET_MessageHeader *context;

 if (NULL == (set = cs->set))
 {
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_free (op);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 op->salt = GNUNET_CRYPTO_random_u32 (GNUNET_CRYPTO_QUALITY_NONCE,
                    UINT32_MAX);
 op->peer = msg->target_peer;
 op->result_mode = ntohl (msg->result_mode);
 op->client_request_id = ntohl (msg->request_id);
 op->byzantine = msg->byzantine;
 op->byzantine_lower_bound = msg->byzantine_lower_bound;
 op->force_full = msg->force_full;
 op->force_delta = msg->force_delta;
 context = GNUNET_MQ_extract_nested_mh (msg);

 /* Advance generation values, so that
   mutations won't interfer with the running operation. */
 op->set = set;
 op->generation_created = set->current_generation;
 advance_generation (set);
 GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (set->ops_head,
                set->ops_tail,
                op);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Creating new CADET channel to port %s for set operation type %u\n",
       GNUNET_h2s (&msg->app_id),
       set->operation);
 op->channel = GNUNET_CADET_channel_create (cadet,
                       op,
                       &msg->target_peer,
                       &msg->app_id,
                       &channel_window_cb,
                       &channel_end_cb,
                       cadet_handlers);
 op->mq = GNUNET_CADET_get_mq (op->channel);
 {
  struct OperationState *state;
  struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
  struct OperationRequestMessage *msg;

  ev = GNUNET_MQ_msg_nested_mh (msg,
                 GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_P2P_OPERATION_REQUEST,
                 context);
  if (NULL == ev)
  {
   /* the context message is too large!? */
   GNUNET_break (0);
   GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
   return;
  }
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Initiating intersection operation evaluation\n");
  state = GNUNET_new (struct OperationState);
  /* we started the operation, thus we have to send the operation request */
  state->phase = PHASE_INITIAL;
  state->my_element_count = op->set->state->current_set_element_count;
  state->my_elements
   = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create (state->my_element_count,
                       GNUNET_YES);

  msg->element_count = htonl (state->my_element_count);
  GNUNET_MQ_send (op->mq,
          ev);
  state->phase = PHASE_COUNT_SENT;
  if (NULL != opaque_context)
   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
         "Sent op request with context message\n");
  else
   GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
         "Sent op request without context message\n");
  op->state = state;
 }
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
}


/**
 * Handle a request from the client to cancel a running set operation.
 *
 * @param cls the client
 * @param msg the message
 */
static void
handle_client_cancel (void *cls,
           const struct GNUNET_SET_CancelMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Set *set;
 struct Operation *op;
 int found;

 if (NULL == (set = cs->set))
 {
  /* client without a set requested an operation */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 found = GNUNET_NO;
 for (op = set->ops_head; NULL != op; op = op->next)
 {
  if (op->client_request_id == ntohl (msg->request_id))
  {
   found = GNUNET_YES;
   break;
  }
 }
 if (GNUNET_NO == found)
 {
  /* It may happen that the operation was already destroyed due to
   * the other peer disconnecting. The client may not know about this
   * yet and try to cancel the (just barely non-existent) operation.
   * So this is not a hard error.
   *///
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
        "Client canceled non-existent op %u\n",
        (uint32_t) ntohl (msg->request_id));
 }
 else
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Client requested cancel for op %u\n",
        (uint32_t) ntohl (msg->request_id));
  _GSS_operation_destroy (op, GNUNET_YES);
 }
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
}


/**
 * Handle a request from the client to accept a set operation that
 * came from a remote peer. We forward the accept to the associated
 * operation for handling
 *
 * @param cls the client
 * @param msg the message
 */
static void
handle_client_accept (void *cls,
           const struct GNUNET_SET_AcceptMessage *msg)
{
 struct ClientState *cs = cls;
 struct Set *set;
 struct Operation *op;
 struct GNUNET_SET_ResultMessage *result_message;
 struct GNUNET_MQ_Envelope *ev;
 struct Listener *listener;

 if (NULL == (set = cs->set))
 {
  /* client without a set requested to accept */
  GNUNET_break (0);
  GNUNET_SERVICE_client_drop (cs->client);
  return;
 }
 op = get_incoming (ntohl (msg->accept_reject_id));
 if (NULL == op)
 {
  /* It is not an error if the set op does not exist -- it may
  * have been destroyed when the partner peer disconnected. */
  GNUNET_log (
   GNUNET_ERROR_TYPE_INFO,
   "Client %p accepted request %u of listener %p that is no longer active\n",
   cs,
   ntohl (msg->accept_reject_id),
   cs->listener);
  ev = GNUNET_MQ_msg (result_message,
            GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_RESULT);
  result_message->request_id = msg->request_id;
  result_message->result_status = htons (GNUNET_SET_STATUS_FAILURE);
  GNUNET_MQ_send (set->cs->mq, ev);
  GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
  return;
 }
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "Client accepting request %u\n",
       (uint32_t) ntohl (msg->accept_reject_id));
 listener = op->listener;
 op->listener = NULL;
 GNUNET_CONTAINER_DLL_remove (listener->op_head, listener->op_tail, op);
 op->set = set;
 GNUNET_CONTAINER_DLL_insert (set->ops_head, set->ops_tail, op);
 op->client_request_id = ntohl (msg->request_id);
 op->result_mode = ntohl (msg->result_mode);
 op->byzantine = msg->byzantine;
 op->byzantine_lower_bound = msg->byzantine_lower_bound;
 op->force_full = msg->force_full;
 op->force_delta = msg->force_delta;

 /* Advance generation values, so that future mutations do not
   interfer with the running operation. */
 op->generation_created = set->current_generation;
 advance_generation (set);
 GNUNET_assert (NULL == op->state);
 {
  struct OperationState *state;

  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
        "Accepting set intersection operation\n");
  state = GNUNET_new (struct OperationState);
  state->phase = PHASE_INITIAL;
  state->my_element_count
   = op->set->state->current_set_element_count;
  state->my_elements
   = GNUNET_CONTAINER_multihashmap_create (
     GNUNET_MIN (state->my_element_count,
           op->remote_element_count),
     GNUNET_YES);
  op->state = state;
  if (op->remote_element_count < state->my_element_count)
  {
   /* If the other peer (Alice) has fewer elements than us (Bob),
     we just send the count as Alice should send the first BF */
   send_element_count (op);
   state->phase = PHASE_COUNT_SENT;
  }
  else
  {
   /* We have fewer elements, so we start with the BF */
   begin_bf_exchange (op);
  }
  op->state = state;
 }
 /* Now allow CADET to continue, as we did not do this in
  #handle_incoming_msg (as we wanted to first see if the
   local client would accept the request). */
 GNUNET_CADET_receive_done (op->channel);
 GNUNET_SERVICE_client_continue (cs->client);
}


/**
 * Called to clean up, after a shutdown has been requested.
 *
 * @param cls closure, NULL
 */
static void
shutdown_task (void *cls)
{
 /* Delay actual shutdown to allow service to disconnect clients */
 in_shutdown = GNUNET_YES;
 if (0 == num_clients)
 {
  if (NULL != cadet)
  {
   GNUNET_CADET_disconnect (cadet);
   cadet = NULL;
  }
 }
 GNUNET_STATISTICS_destroy (_GSS_statistics,
               GNUNET_YES);
 GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_DEBUG,
       "handled shutdown request\n");
}


/**
 * Function called by the service's run
 * method to run service-specific setup code.
 *
 * @param cls closure
 * @param cfg configuration to use
 * @param service the initialized service
 */
static void
run (void *cls,
   const struct GNUNET_CONFIGURATION_Handle *cfg,
   struct GNUNET_SERVICE_Handle *service)
{
 /* FIXME: need to modify SERVICE (!) API to allow
   us to run a shutdown task *after* clients were
   forcefully disconnected! */
 GNUNET_SCHEDULER_add_shutdown (&shutdown_task,
                 NULL);
 _GSS_statistics = GNUNET_STATISTICS_create ("seti",
                       cfg);
 cadet = GNUNET_CADET_connect (cfg);
 if (NULL == cadet)
 {
  GNUNET_log (GNUNET_ERROR_TYPE_ERROR,
        _ ("Could not connect to CADET service\n"));
  GNUNET_SCHEDULER_shutdown ();
  return;
 }
}


/**
 * Define "main" method using service macro.
 */
GNUNET_SERVICE_MAIN (
 "seti",
 GNUNET_SERVICE_OPTION_NONE,
 &run,
 &client_connect_cb,
 &client_disconnect_cb,
 NULL,
 GNUNET_MQ_hd_fixed_size (client_accept,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_ACCEPT,
              struct GNUNET_SET_AcceptMessage,
              NULL),
 GNUNET_MQ_hd_var_size (client_set_add,
             GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_ADD,
             struct GNUNET_SET_ElementMessage,
             NULL),
 GNUNET_MQ_hd_fixed_size (client_create_set,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_CREATE,
              struct GNUNET_SET_CreateMessage,
              NULL),
 GNUNET_MQ_hd_var_size (client_evaluate,
             GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_EVALUATE,
             struct GNUNET_SET_EvaluateMessage,
             NULL),
 GNUNET_MQ_hd_fixed_size (client_listen,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_LISTEN,
              struct GNUNET_SET_ListenMessage,
              NULL),
 GNUNET_MQ_hd_fixed_size (client_reject,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_REJECT,
              struct GNUNET_SET_RejectMessage,
              NULL),
 GNUNET_MQ_hd_fixed_size (client_cancel,
              GNUNET_MESSAGE_TYPE_SETI_CANCEL,
              struct GNUNET_SET_CancelMessage,
              NULL),
 GNUNET_MQ_handler_end ());


/* end of gnunet-service-seti.c */