summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po1114
1 files changed, 589 insertions, 525 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c2a290d..a532b3e 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libextractor 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: libextractor@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-10 17:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-02 15:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 16:02+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
-#: src/main/extract.c:132
+#: src/main/extract.c:134
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s\n"
@@ -28,111 +28,117 @@ msgstr ""
"%s\n"
"\n"
-#: src/main/extract.c:135
+#: src/main/extract.c:138
#, c-format
-msgid "Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
-msgstr "Argumenty obowiązkowe dla opcji długich są obowiązkowe także dla opcji krótkich.\n"
+msgid ""
+"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
+msgstr ""
+"Argumenty obowiązkowe dla opcji długich są obowiązkowe także dla opcji "
+"krótkich.\n"
-#: src/main/extract.c:217
+#: src/main/extract.c:219
msgid "print output in bibtex format"
msgstr "wyjście w formacie bibtex"
-#: src/main/extract.c:219
+#: src/main/extract.c:222
msgid "produce grep-friendly output (all results on one line per file)"
-msgstr "wyjście przyjazne dla grepa (wszystkie wyniki w jednej linii dla pliku)"
+msgstr ""
+"wyjście przyjazne dla grepa (wszystkie wyniki w jednej linii dla pliku)"
-#: src/main/extract.c:221
+#: src/main/extract.c:224
msgid "print this help"
msgstr "wyświetlenie tego opisu"
-#: src/main/extract.c:223
+#: src/main/extract.c:226
msgid "run plugins in-process (simplifies debugging)"
msgstr "uruchamianie wtyczek wewnątrz procesu (ułatwia diagnostykę)"
-#: src/main/extract.c:225
+#: src/main/extract.c:229
msgid "read data from file into memory and extract from memory"
msgstr "odczyt danych z pliku do pamięci i tworzenie wyciągów z pamięci"
-#: src/main/extract.c:227
+#: src/main/extract.c:231
msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
msgstr "odczyt wtyczki wyciągu o nazwie BIBLIOTEKA"
-#: src/main/extract.c:229
+#: src/main/extract.c:233
msgid "list all keyword types"
msgstr "wypisanie słów kluczowych wszystkich typów"
-#: src/main/extract.c:231
+#: src/main/extract.c:235
msgid "do not use the default set of extractor plugins"
msgstr "bez domyślnego zestawu wtyczek wyciągów"
-#: src/main/extract.c:233
+#: src/main/extract.c:238
msgid "print only keywords of the given TYPE (use -L to get a list)"
msgstr "wypisanie słów kluczowych tylko podanego TYPU (-L poda listę)"
-#: src/main/extract.c:235
+#: src/main/extract.c:240
msgid "print the version number"
msgstr "wypisanie numeru wersji"
-#: src/main/extract.c:237
+#: src/main/extract.c:242
msgid "be verbose"
msgstr "tryb szczegółowy"
-#: src/main/extract.c:239
+#: src/main/extract.c:244
msgid "do not print keywords of the given TYPE"
msgstr "bez wypisywania słów kluczowych podanego TYPU"
-#: src/main/extract.c:242
+#: src/main/extract.c:247
msgid "extract [OPTIONS] [FILENAME]*"
msgstr "extract [OPCJE] [NAZWA_PLIKU]*"
-#: src/main/extract.c:243
+#: src/main/extract.c:248
msgid "Extract metadata from files."
msgstr "Wyciąganie metadanych z plików."
-#: src/main/extract.c:288
+#: src/main/extract.c:294
#, c-format
msgid "Found by `%s' plugin:\n"
msgstr "Znalezione przez wtyczkę `%s':\n"
-#: src/main/extract.c:291 src/main/extract.c:380
-#: src/main/extractor_metatypes.c:145 src/main/extractor_print.c:86
+#: src/main/extract.c:297 src/main/extract.c:386
+#: src/main/extractor_metatypes.c:153 src/main/extractor_print.c:86
#: src/main/extractor_print.c:96
msgid "unknown"
msgstr "nieznany"
-#: src/main/extract.c:296
+#: src/main/extract.c:302
#, c-format
msgid "%s - (unknown, %u bytes)\n"
msgstr "%s - (nieznany, bajtów: %u)\n"
-#: src/main/extract.c:327
+#: src/main/extract.c:333
#, c-format
msgid "%s - (binary, %u bytes)\n"
msgstr "%s - (binarny, bajtów: %u)\n"
-#: src/main/extract.c:815 src/main/extract.c:827
-msgid "Illegal combination of options, cannot combine multiple styles of printing.\n"
-msgstr "Niedozwolona kombinacja opcji, nie można łączyć wielu styli wypisywania.\n"
+#: src/main/extract.c:827 src/main/extract.c:840
+msgid ""
+"Illegal combination of options, cannot combine multiple styles of printing.\n"
+msgstr ""
+"Niedozwolona kombinacja opcji, nie można łączyć wielu styli wypisywania.\n"
-#: src/main/extract.c:860
+#: src/main/extract.c:874
#, c-format
msgid "You must specify an argument for the `%s' option (option ignored).\n"
msgstr "Opcja `%s' wymaga argumentu (zignorowano opcję).\n"
-#: src/main/extract.c:929
+#: src/main/extract.c:943
msgid "Use --help to get a list of options.\n"
msgstr "Opcja --help pozwala uzyskać listę opcji.\n"
-#: src/main/extract.c:970
+#: src/main/extract.c:984
msgid "% BiBTeX file\n"
msgstr "% plik BiBTeX\n"
-#: src/main/extract.c:978
+#: src/main/extract.c:992
#, c-format
msgid "Keywords for file %s:\n"
msgstr "Słowa kluczowe dla pliku %s:\n"
-#: src/main/extractor.c:686
+#: src/main/extractor.c:680
#, c-format
msgid "Initialization of plugin mechanism failed: %s!\n"
msgstr "Inicjalizacja mechanizmu wtyczek nie powiodła się: %s!\n"
@@ -157,1852 +163,1910 @@ msgstr "typ mime"
msgid "embedded filename"
msgstr "osadzona nazwa pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:51
+#: src/main/extractor_metatypes.c:52
msgid "filename that was embedded (not necessarily the current filename)"
msgstr "osadzona nazwa pliku (niekoniecznie bieżąca nazwa pliku)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:52
+#: src/main/extractor_metatypes.c:53
msgid "comment"
msgstr "komentarz"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:53
+#: src/main/extractor_metatypes.c:54
msgid "comment about the content"
msgstr "komentarz dotyczący treści"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:54
+#: src/main/extractor_metatypes.c:55
msgid "title"
msgstr "tytuł"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:55
+#: src/main/extractor_metatypes.c:56
msgid "title of the work"
msgstr "tytuł pracy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:57
+#: src/main/extractor_metatypes.c:58
msgid "book title"
msgstr "tytuł książki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:58
+#: src/main/extractor_metatypes.c:59
msgid "title of the book containing the work"
msgstr "tytuł książki zawierającej pracę"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:59
+#: src/main/extractor_metatypes.c:60
msgid "book edition"
msgstr "wydanie książki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:60
+#: src/main/extractor_metatypes.c:61
msgid "edition of the book (or book containing the work)"
msgstr "wydanie książki (lub książki zawierającej pracę)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:61
+#: src/main/extractor_metatypes.c:62
msgid "book chapter"
msgstr "rozdział książki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:62
+#: src/main/extractor_metatypes.c:63
msgid "chapter number"
msgstr "numer rozdziału"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:63
+#: src/main/extractor_metatypes.c:64
msgid "journal name"
msgstr "nazwa periodyku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:64
+#: src/main/extractor_metatypes.c:65
msgid "journal or magazine the work was published in"
msgstr "periodyk lub magazyn, w którym została opublikowana praca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:65
+#: src/main/extractor_metatypes.c:66
msgid "journal volume"
msgstr "tom periodyku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:66
+#: src/main/extractor_metatypes.c:67
msgid "volume of a journal or multi-volume book"
msgstr "tom periodyku lub książki wielotomowej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:68
+#: src/main/extractor_metatypes.c:69
msgid "journal number"
msgstr "numer periodyku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:69
+#: src/main/extractor_metatypes.c:70
msgid "number of a journal, magazine or tech-report"
msgstr "numer periodyku, magazynu albo raportu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:70
+#: src/main/extractor_metatypes.c:71
msgid "page count"
msgstr "liczba stron"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:71
+#: src/main/extractor_metatypes.c:72
msgid "total number of pages of the work"
msgstr "całkowita liczba stron pracy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:72
+#: src/main/extractor_metatypes.c:73
msgid "page range"
msgstr "zakres stron"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:73
+#: src/main/extractor_metatypes.c:75
msgid "page numbers of the publication in the respective journal or book"
msgstr "numery stron publikacji w odpowiednim periodyku lub książce"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:74
+#: src/main/extractor_metatypes.c:76
msgid "author name"
msgstr "nazwisko autora"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:75
+#: src/main/extractor_metatypes.c:77
msgid "name of the author(s)"
msgstr "nazwisko autora/autorów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:76
+#: src/main/extractor_metatypes.c:78
msgid "author email"
msgstr "e-mail autora"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:77
+#: src/main/extractor_metatypes.c:79
msgid "e-mail of the author(s)"
msgstr "adres e-mail autora/autorów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:79
+#: src/main/extractor_metatypes.c:81
msgid "author institution"
msgstr "instytucja autora"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:80
+#: src/main/extractor_metatypes.c:82
msgid "institution the author worked for"
msgstr "instytucja, dla której pracował autor"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:81
+#: src/main/extractor_metatypes.c:83
msgid "publisher"
msgstr "wydawca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:82
+#: src/main/extractor_metatypes.c:84
msgid "name of the publisher"
msgstr "nazwa wydawcy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:83
+#: src/main/extractor_metatypes.c:85
msgid "publisher's address"
msgstr "adres wydawcy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:84
+#: src/main/extractor_metatypes.c:86
msgid "Address of the publisher (often only the city)"
msgstr "adres wydawcy (często tylko miasto)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:85
+#: src/main/extractor_metatypes.c:87
msgid "publishing institution"
msgstr "instytucja wydawcza"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:86
-msgid "institution that was involved in the publishing, but not necessarily the publisher"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:89
+msgid ""
+"institution that was involved in the publishing, but not necessarily the "
+"publisher"
msgstr "instytucja zaangażowana w publikację, ale niekoniecznie wydawca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:87
+#: src/main/extractor_metatypes.c:90
msgid "publication series"
msgstr "seria publikacji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:88
+#: src/main/extractor_metatypes.c:91
msgid "series of books the book was published in"
msgstr "seria książek, w której została wydana książka"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:90
+#: src/main/extractor_metatypes.c:93
msgid "publication type"
msgstr "rodzaj publikacji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:91
+#: src/main/extractor_metatypes.c:94
msgid "type of the tech-report"
msgstr "rodzaj raportu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:92
+#: src/main/extractor_metatypes.c:95
msgid "publication year"
msgstr "rok opublikowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:93
+#: src/main/extractor_metatypes.c:97
msgid "year of publication (or, if unpublished, the year of creation)"
-msgstr "rok opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana)"
+msgstr ""
+"rok opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:94
+#: src/main/extractor_metatypes.c:98
msgid "publication month"
msgstr "miesiąc opublikowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:95
+#: src/main/extractor_metatypes.c:100
msgid "month of publication (or, if unpublished, the month of creation)"
-msgstr "miesiąc opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana)"
+msgstr ""
+"miesiąc opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:96
+#: src/main/extractor_metatypes.c:101
msgid "publication day"
msgstr "dzień opublikowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:97
-msgid "day of publication (or, if unpublished, the day of creation), relative to the given month"
-msgstr "dzień opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana) w miesiącu"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:103
+msgid ""
+"day of publication (or, if unpublished, the day of creation), relative to "
+"the given month"
+msgstr ""
+"dzień opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana) w "
+"miesiącu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:98
+#: src/main/extractor_metatypes.c:104
msgid "publication date"
msgstr "data opublikowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:99
+#: src/main/extractor_metatypes.c:106
msgid "date of publication (or, if unpublished, the date of creation)"
-msgstr "data opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana)"
+msgstr ""
+"data opublikowania (lub powstania, jeśli praca nie została opublikowana)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:101
+#: src/main/extractor_metatypes.c:108
msgid "bibtex eprint"
msgstr "eprint bibtexowy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:102
+#: src/main/extractor_metatypes.c:109
msgid "specification of an electronic publication"
msgstr "specyfikacja publikacji elektronicznej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:103
+#: src/main/extractor_metatypes.c:110
msgid "bibtex entry type"
msgstr "rodzaj wpisu bibtex"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:104
+#: src/main/extractor_metatypes.c:111
msgid "type of the publication for bibTeX bibliographies"
msgstr "rodzaj publikacji do bibliografii bibTeXowych"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:105
+#: src/main/extractor_metatypes.c:112
msgid "language"
msgstr "język"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:106
+#: src/main/extractor_metatypes.c:113
msgid "language the work uses"
msgstr "język użyty w pracy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:107
+#: src/main/extractor_metatypes.c:114
msgid "creation time"
msgstr "czas powstania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:108
+#: src/main/extractor_metatypes.c:115
msgid "time and date of creation"
msgstr "czas i data powstania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:109
+#: src/main/extractor_metatypes.c:116
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:110
+#: src/main/extractor_metatypes.c:118
msgid "universal resource location (where the work is made available)"
msgstr "odnośnik URL do zasobu (miejsca udostępnienia pracy)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:112
+#: src/main/extractor_metatypes.c:120
msgid "URI"
msgstr "URI"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:113
+#: src/main/extractor_metatypes.c:121
msgid "universal resource identifier"
msgstr "identyfikator URI zasobu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:114
+#: src/main/extractor_metatypes.c:122
msgid "international standard recording code"
msgstr "międzynarodowy standardowy kod nagrania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:115
+#: src/main/extractor_metatypes.c:123
msgid "ISRC number identifying the work"
msgstr "numer ISRC identyfikujący pracę"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:116
+#: src/main/extractor_metatypes.c:124
msgid "MD4"
msgstr "MD4"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:117
+#: src/main/extractor_metatypes.c:125
msgid "MD4 hash"
msgstr "skrót MD4"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:118
+#: src/main/extractor_metatypes.c:126
msgid "MD5"
msgstr "MD5"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:119
+#: src/main/extractor_metatypes.c:127
msgid "MD5 hash"
msgstr "skrót MD5"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:120
+#: src/main/extractor_metatypes.c:128
msgid "SHA-0"
msgstr "SHA-0"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:121
+#: src/main/extractor_metatypes.c:129
msgid "SHA-0 hash"
msgstr "skrót SHA-0"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:123
+#: src/main/extractor_metatypes.c:131
msgid "SHA-1"
msgstr "SHA-1"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:124
+#: src/main/extractor_metatypes.c:132
msgid "SHA-1 hash"
msgstr "skrót SHA-1"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:125
+#: src/main/extractor_metatypes.c:133
msgid "RipeMD160"
msgstr "RipeMD160"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:126
+#: src/main/extractor_metatypes.c:134
msgid "RipeMD150 hash"
msgstr "skrót RipeMD160"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:127 src/main/extractor_metatypes.c:128
+#: src/main/extractor_metatypes.c:135 src/main/extractor_metatypes.c:136
msgid "GPS latitude ref"
msgstr "szerokość wg GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:129 src/main/extractor_metatypes.c:130
+#: src/main/extractor_metatypes.c:137 src/main/extractor_metatypes.c:138
msgid "GPS latitude"
msgstr "szerokość geograficzna wg GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:131 src/main/extractor_metatypes.c:132
+#: src/main/extractor_metatypes.c:139 src/main/extractor_metatypes.c:140
msgid "GPS longitude ref"
msgstr "długość GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:134 src/main/extractor_metatypes.c:135
+#: src/main/extractor_metatypes.c:142 src/main/extractor_metatypes.c:143
msgid "GPS longitude"
msgstr "długość geograficzna wg GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:136
+#: src/main/extractor_metatypes.c:144
msgid "city"
msgstr "miasto"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:137
+#: src/main/extractor_metatypes.c:145
msgid "name of the city where the document originated"
msgstr "nazwa miasta, z którego pochodzi dokument"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:138
+#: src/main/extractor_metatypes.c:146
msgid "sublocation"
msgstr "dzielnica"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:139
+#: src/main/extractor_metatypes.c:147
msgid "more specific location of the geographic origin"
msgstr "dokładniejsze miejsce pochodzenia geograficznego"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:140
+#: src/main/extractor_metatypes.c:148
msgid "country"
msgstr "kraj"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:141
+#: src/main/extractor_metatypes.c:149
msgid "name of the country where the document originated"
msgstr "nazwa kraju, z którego pochodzi dokument"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:142
+#: src/main/extractor_metatypes.c:150
msgid "country code"
msgstr "kod kraju"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:143
+#: src/main/extractor_metatypes.c:151
msgid "ISO 2-letter country code for the country of origin"
msgstr "2-literowy kod ISO kraju pochodzenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:146
+#: src/main/extractor_metatypes.c:154
msgid "specifics are not known"
msgstr "szczegóły nieznane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:147 src/main/extractor_metatypes.c:148
+#: src/main/extractor_metatypes.c:155 src/main/extractor_metatypes.c:156
msgid "description"
msgstr "opis"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:149
+#: src/main/extractor_metatypes.c:157
msgid "copyright"
msgstr "prawa autorskie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:150
+#: src/main/extractor_metatypes.c:158
msgid "Name of the entity holding the copyright"
msgstr "Nazwa podmiotu, do którego należą prawa autorskie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:151
+#: src/main/extractor_metatypes.c:159
msgid "rights"
msgstr "prawa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:152
+#: src/main/extractor_metatypes.c:160
msgid "information about rights"
msgstr "informacje o prawach"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:153 src/main/extractor_metatypes.c:154
+#: src/main/extractor_metatypes.c:161 src/main/extractor_metatypes.c:162
msgid "keywords"
msgstr "słowa kluczowe"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:156 src/main/extractor_metatypes.c:157
+#: src/main/extractor_metatypes.c:164 src/main/extractor_metatypes.c:165
msgid "abstract"
msgstr "abstrakt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:158 src/main/extractor_metatypes.c:159
+#: src/main/extractor_metatypes.c:166 src/main/extractor_metatypes.c:167
msgid "summary"
msgstr "streszczenie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:160
+#: src/main/extractor_metatypes.c:168
msgid "subject"
msgstr "przedmiot"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:161
+#: src/main/extractor_metatypes.c:169
msgid "subject matter"
msgstr "przedmiot tematu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:162 src/main/extractor_metatypes.c:195
+#: src/main/extractor_metatypes.c:170 src/main/extractor_metatypes.c:205
msgid "creator"
msgstr "twórca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:163
+#: src/main/extractor_metatypes.c:171
msgid "name of the person who created the document"
msgstr "nazwisko osoby, która stworzyła dokument"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:164
+#: src/main/extractor_metatypes.c:172
msgid "format"
msgstr "format"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:165
+#: src/main/extractor_metatypes.c:173
msgid "name of the document format"
msgstr "nazwa formatu dokumentu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:167
+#: src/main/extractor_metatypes.c:175
msgid "format version"
msgstr "wersja formatu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:168
+#: src/main/extractor_metatypes.c:176
msgid "version of the document format"
msgstr "wersja formatu dokumentu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:169
+#: src/main/extractor_metatypes.c:177
msgid "created by software"
msgstr "program tworzący"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:170
+#: src/main/extractor_metatypes.c:178
msgid "name of the software that created the document"
msgstr "nazwa programu, który utworzył dokument"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:171
+#: src/main/extractor_metatypes.c:179
msgid "unknown date"
msgstr "nieznana data"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:172
-msgid "ambiguous date (could specify creation time, modification time or access time)"
-msgstr "data bez określonego znaczenia (czas utworzenia, modyfikacji lub dostępu)"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:181
+msgid ""
+"ambiguous date (could specify creation time, modification time or access "
+"time)"
+msgstr ""
+"data bez określonego znaczenia (czas utworzenia, modyfikacji lub dostępu)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:173
+#: src/main/extractor_metatypes.c:182
msgid "creation date"
msgstr "data utworzenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:174
+#: src/main/extractor_metatypes.c:183
msgid "date the document was created"
msgstr "data utworzenia dokumentu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:175
+#: src/main/extractor_metatypes.c:184
msgid "modification date"
msgstr "data modyfikacji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:176
+#: src/main/extractor_metatypes.c:185
msgid "date the document was modified"
msgstr "data modyfikacji dokumentu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:178
+#: src/main/extractor_metatypes.c:187
msgid "last printed"
msgstr "ostatni wydruk"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:179
+#: src/main/extractor_metatypes.c:188
msgid "date the document was last printed"
msgstr "data ostatniego wydruku dokumentu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:180
+#: src/main/extractor_metatypes.c:189
msgid "last saved by"
msgstr "ostatni zapis przez"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:181
+#: src/main/extractor_metatypes.c:190
msgid "name of the user who saved the document last"
msgstr "nazwa użytkownika, który ostatni zapisał dokument"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:182
+#: src/main/extractor_metatypes.c:191
msgid "total editing time"
msgstr "całkowity czas edycji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:183
+#: src/main/extractor_metatypes.c:192
msgid "time spent editing the document"
msgstr "czas poświęcony na edycję dokumentu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:184
+#: src/main/extractor_metatypes.c:193
msgid "editing cycles"
msgstr "cykle edycyjne"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:185
+#: src/main/extractor_metatypes.c:194
msgid "number of editing cycles"
msgstr "liczba cykli edycyjnych"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:186
+#: src/main/extractor_metatypes.c:195
msgid "modified by software"
msgstr "program modyfikujący"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:187
+#: src/main/extractor_metatypes.c:196
msgid "name of software making modifications"
msgstr "nazwa programu wykonującego modyfikacje"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:189
+#: src/main/extractor_metatypes.c:198
msgid "revision history"
msgstr "historia wersji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:190
+#: src/main/extractor_metatypes.c:199
msgid "information about the revision history"
msgstr "informacja o historii wersji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:191
+#: src/main/extractor_metatypes.c:200
msgid "embedded file size"
msgstr "osadzony rozmiar pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:192
+#: src/main/extractor_metatypes.c:202
msgid "size of the contents of the container as embedded in the file"
msgstr "rozmiar treści w kontenerze osadzonym w pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:193
+#: src/main/extractor_metatypes.c:203
msgid "file type"
msgstr "rodzaj pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:194
+#: src/main/extractor_metatypes.c:204
msgid "standard Macintosh Finder file type information"
msgstr "standardowa informacja o rodzaju pliku wg Macintosh Findera"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:196
+#: src/main/extractor_metatypes.c:206
msgid "standard Macintosh Finder file creator information"
msgstr "standardowa informacja o twórcy pliku wg Macintosh Findera"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:197
+#: src/main/extractor_metatypes.c:207
msgid "package name"
msgstr "nazwa pakietu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:198
+#: src/main/extractor_metatypes.c:208
msgid "unique identifier for the package"
msgstr "unikalny identyfikator pakietu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:200
+#: src/main/extractor_metatypes.c:210
msgid "package version"
msgstr "wersja pakietu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:201
+#: src/main/extractor_metatypes.c:211
msgid "version of the software and its package"
msgstr "wersja programu i jego pakietu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:202
+#: src/main/extractor_metatypes.c:212
msgid "section"
msgstr "sekcja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:203
+#: src/main/extractor_metatypes.c:213
msgid "category the software package belongs to"
msgstr "kategoria, do której należy pakiet oprogramowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:204
+#: src/main/extractor_metatypes.c:214
msgid "upload priority"
msgstr "priorytet wdrozenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:205
+#: src/main/extractor_metatypes.c:215
msgid "priority for promoting the release to production"
msgstr "priorytet przesłania wydania na produkcję"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:206
+#: src/main/extractor_metatypes.c:216
msgid "dependencies"
msgstr "zależności"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:207
+#: src/main/extractor_metatypes.c:217
msgid "packages this package depends upon"
msgstr "pakiety, od których zależy ten pakiet"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:208
+#: src/main/extractor_metatypes.c:218
msgid "conflicting packages"
msgstr "pakiety w konflikcie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:209
+#: src/main/extractor_metatypes.c:219
msgid "packages that cannot be installed with this package"
msgstr "pakiety, które nie mogą być zainstalowane równocześnie z tym pakietem"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:211
+#: src/main/extractor_metatypes.c:221
msgid "replaced packages"
msgstr "pakiety zastępowane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:212
+#: src/main/extractor_metatypes.c:222
msgid "packages made obsolete by this package"
msgstr "pakiety wyłączane z użycia przez ten pakiet"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:213
+#: src/main/extractor_metatypes.c:223
msgid "provides"
msgstr "dostarczane właściwości"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:214
+#: src/main/extractor_metatypes.c:224
msgid "functionality provided by this package"
msgstr "funkcjonalność dostarczana przez ten pakiet"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:215
+#: src/main/extractor_metatypes.c:225
msgid "recommendations"
msgstr "rekomendacje"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:216
+#: src/main/extractor_metatypes.c:227
msgid "packages recommended for installation in conjunction with this package"
msgstr "pakiety rekomendowane do instalacji w połączeniu z tym pakietem"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:217
+#: src/main/extractor_metatypes.c:228
msgid "suggestions"
msgstr "sugestie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:218
+#: src/main/extractor_metatypes.c:230
msgid "packages suggested for installation in conjunction with this package"
msgstr "pakiety sugerowane do instalacji w połączeniu z tym pakietem"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:219
+#: src/main/extractor_metatypes.c:231
msgid "maintainer"
msgstr "utrzymujący"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:220
+#: src/main/extractor_metatypes.c:232
msgid "name of the maintainer"
msgstr "nazwisko utrzymującego"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:222
+#: src/main/extractor_metatypes.c:234
msgid "installed size"
msgstr "rozmiar po instalacji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:223
+#: src/main/extractor_metatypes.c:235
msgid "space consumption after installation"
msgstr "miejsce zajmowane przez pakiet po instalacji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:224 src/main/extractor_metatypes.c:304
+#: src/main/extractor_metatypes.c:236 src/main/extractor_metatypes.c:319
msgid "source"
msgstr "źródło"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:225
+#: src/main/extractor_metatypes.c:237
msgid "original source code"
msgstr "oryginalny kod źródłowy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:226
+#: src/main/extractor_metatypes.c:238
msgid "is essential"
msgstr "jest ważny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:227
+#: src/main/extractor_metatypes.c:239
msgid "package is marked as essential"
msgstr "pakiet jest oznaczony jako ważny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:228
+#: src/main/extractor_metatypes.c:240
msgid "target architecture"
msgstr "architektura docelowa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:229
+#: src/main/extractor_metatypes.c:241
msgid "hardware architecture the contents can be used for"
msgstr "architektura sprzętu, dla którego może być użyty pakiet"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:230
+#: src/main/extractor_metatypes.c:242
msgid "pre-dependency"
msgstr "wczesna zależność"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:231
+#: src/main/extractor_metatypes.c:243
msgid "dependency that must be satisfied before installation"
msgstr "zależność, która musi być spełniona przed instalacją"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:233
+#: src/main/extractor_metatypes.c:245
msgid "license"
msgstr "licencja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:234
+#: src/main/extractor_metatypes.c:246
msgid "applicable copyright license"
msgstr "stosowana licencja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:235
+#: src/main/extractor_metatypes.c:247
msgid "distribution"
msgstr "dystrybucja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:236
+#: src/main/extractor_metatypes.c:248
msgid "distribution the package is a part of"
msgstr "dystrybucja, której częścią jest pakiet"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:237
+#: src/main/extractor_metatypes.c:249
msgid "build host"
msgstr "host budowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:238
+#: src/main/extractor_metatypes.c:250
msgid "machine the package was build on"
msgstr "maszyna, na której pakiet został zbudowany"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:239
+#: src/main/extractor_metatypes.c:251
msgid "vendor"
msgstr "dostawca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:240
+#: src/main/extractor_metatypes.c:252
msgid "name of the software vendor"
msgstr "nazwa dostawcy oprogramowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:241
+#: src/main/extractor_metatypes.c:253
msgid "target operating system"
msgstr "docelowy system operacyjny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:242
+#: src/main/extractor_metatypes.c:254
msgid "operating system for which this package was made"
msgstr "system operacyjny, dla którego pakiet został zrobiony"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:244
+#: src/main/extractor_metatypes.c:256
msgid "software version"
msgstr "wersja oprogramowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:245
+#: src/main/extractor_metatypes.c:257
msgid "version of the software contained in the file"
msgstr "wersja oprogramowania zawartego w pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:246
+#: src/main/extractor_metatypes.c:258
msgid "target platform"
msgstr "platforma docelowa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:247
-msgid "name of the architecture, operating system and distribution this package is for"
-msgstr "nazwa architektury, systemu operacyjnego i dystrybucji, dla której jest ten pakiet"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:260
+msgid ""
+"name of the architecture, operating system and distribution this package is "
+"for"
+msgstr ""
+"nazwa architektury, systemu operacyjnego i dystrybucji, dla której jest ten "
+"pakiet"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:248
+#: src/main/extractor_metatypes.c:261
msgid "resource type"
msgstr "rodzaj zasobu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:249
-msgid "categorization of the nature of the resource that is more specific than the file format"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:263
+msgid ""
+"categorization of the nature of the resource that is more specific than the "
+"file format"
msgstr "kategoryzacja charakteru zasobu bardziej konkretna od formatu pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:250
+#: src/main/extractor_metatypes.c:264
msgid "library search path"
msgstr "ścieżka poszukiwań bibliotek"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:251
-msgid "path in the file system to be considered when looking for required libraries"
-msgstr "ścieżka w systemie plików, która ma być uwzględniana przy szukaniu wymaganych bibliotek"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:266
+msgid ""
+"path in the file system to be considered when looking for required libraries"
+msgstr ""
+"ścieżka w systemie plików, która ma być uwzględniana przy szukaniu "
+"wymaganych bibliotek"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:252
+#: src/main/extractor_metatypes.c:267
msgid "library dependency"
msgstr "zależność od biblioteki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:253
+#: src/main/extractor_metatypes.c:268
msgid "name of a library that this file depends on"
msgstr "nazwa biblioteki, od której zależy ten plik"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:255 src/main/extractor_metatypes.c:256
+#: src/main/extractor_metatypes.c:270 src/main/extractor_metatypes.c:271
msgid "camera make"
msgstr "marka aparatu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:257 src/main/extractor_metatypes.c:258
+#: src/main/extractor_metatypes.c:272 src/main/extractor_metatypes.c:273
msgid "camera model"
msgstr "model aparatu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:259 src/main/extractor_metatypes.c:260
+#: src/main/extractor_metatypes.c:274 src/main/extractor_metatypes.c:275
msgid "exposure"
msgstr "ekspozycja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:261 src/main/extractor_metatypes.c:262
+#: src/main/extractor_metatypes.c:276 src/main/extractor_metatypes.c:277
msgid "aperture"
msgstr "przysłona"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:263 src/main/extractor_metatypes.c:264
+#: src/main/extractor_metatypes.c:278 src/main/extractor_metatypes.c:279
msgid "exposure bias"
msgstr "odchylenie ekspozycji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:266 src/main/extractor_metatypes.c:267
+#: src/main/extractor_metatypes.c:281 src/main/extractor_metatypes.c:282
msgid "flash"
msgstr "flesz"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:268 src/main/extractor_metatypes.c:269
+#: src/main/extractor_metatypes.c:283 src/main/extractor_metatypes.c:284
msgid "flash bias"
msgstr "odchylenie flesza"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:270 src/main/extractor_metatypes.c:271
+#: src/main/extractor_metatypes.c:285 src/main/extractor_metatypes.c:286
msgid "focal length"
msgstr "długość ogniskowej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:272 src/main/extractor_metatypes.c:273
+#: src/main/extractor_metatypes.c:287 src/main/extractor_metatypes.c:288
msgid "focal length 35mm"
msgstr "ogniskowa 35mm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:274 src/main/extractor_metatypes.c:275
+#: src/main/extractor_metatypes.c:289 src/main/extractor_metatypes.c:290
msgid "iso speed"
msgstr "czułość ISO"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:277 src/main/extractor_metatypes.c:278
+#: src/main/extractor_metatypes.c:292 src/main/extractor_metatypes.c:293
msgid "exposure mode"
msgstr "tryb ekspozycji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:279 src/main/extractor_metatypes.c:280
+#: src/main/extractor_metatypes.c:294 src/main/extractor_metatypes.c:295
msgid "metering mode"
msgstr "tryb pomiaru"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:281 src/main/extractor_metatypes.c:282
+#: src/main/extractor_metatypes.c:296 src/main/extractor_metatypes.c:297
msgid "macro mode"
msgstr "tryb makro"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:283 src/main/extractor_metatypes.c:284
+#: src/main/extractor_metatypes.c:298 src/main/extractor_metatypes.c:299
msgid "image quality"
msgstr "jakość obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:285 src/main/extractor_metatypes.c:286
+#: src/main/extractor_metatypes.c:300 src/main/extractor_metatypes.c:301
msgid "white balance"
msgstr "balans bieli"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:288 src/main/extractor_metatypes.c:289
+#: src/main/extractor_metatypes.c:303 src/main/extractor_metatypes.c:304
msgid "orientation"
msgstr "orientacja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:290 src/main/extractor_metatypes.c:291
+#: src/main/extractor_metatypes.c:305 src/main/extractor_metatypes.c:306
msgid "magnification"
msgstr "powiększenie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:292
+#: src/main/extractor_metatypes.c:307
msgid "image dimensions"
msgstr "wymiary obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:293
+#: src/main/extractor_metatypes.c:308
msgid "size of the image in pixels (width times height)"
msgstr "rozmiar obrazu w pikselach (szerokość razy wysokość)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:294 src/main/extractor_metatypes.c:295
+#: src/main/extractor_metatypes.c:309 src/main/extractor_metatypes.c:310
msgid "produced by software"
msgstr "oprogramowanie tworzące"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:299
+#: src/main/extractor_metatypes.c:314
msgid "thumbnail"
msgstr "miniaturka"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:300
+#: src/main/extractor_metatypes.c:315
msgid "smaller version of the image for previewing"
msgstr "mniejsza wersja obrazu do podglądu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:302
+#: src/main/extractor_metatypes.c:317
msgid "image resolution"
msgstr "rozdzielczość obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:303
+#: src/main/extractor_metatypes.c:318
msgid "resolution in dots per inch"
msgstr "rozdzielczość w punktach na cal"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:305
+#: src/main/extractor_metatypes.c:320
msgid "Originating entity"
msgstr "przedmiot początkowy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:306
+#: src/main/extractor_metatypes.c:321
msgid "character set"
msgstr "zestaw znaków"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:307
+#: src/main/extractor_metatypes.c:322
msgid "character encoding used"
msgstr "użyte kodowanie znaków"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:308
+#: src/main/extractor_metatypes.c:323
msgid "line count"
msgstr "liczba linii"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:309
+#: src/main/extractor_metatypes.c:324
msgid "number of lines"
msgstr "liczba linii"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:310
+#: src/main/extractor_metatypes.c:325
msgid "paragraph count"
msgstr "liczba akapitów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:311
+#: src/main/extractor_metatypes.c:326
msgid "number of paragraphs"
msgstr "liczba akapitów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:313
+#: src/main/extractor_metatypes.c:328
msgid "word count"
msgstr "liczba słów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:314
+#: src/main/extractor_metatypes.c:329
msgid "number of words"
msgstr "liczba słów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:315
+#: src/main/extractor_metatypes.c:330
msgid "character count"
msgstr "liczba znaków"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:316
+#: src/main/extractor_metatypes.c:331
msgid "number of characters"
msgstr "liczba znaków"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:317 src/main/extractor_metatypes.c:318
+#: src/main/extractor_metatypes.c:332 src/main/extractor_metatypes.c:333
msgid "page orientation"
msgstr "orientacja strony"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:319 src/main/extractor_metatypes.c:320
+#: src/main/extractor_metatypes.c:334 src/main/extractor_metatypes.c:335
msgid "paper size"
msgstr "rozmiar papieru"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:321
+#: src/main/extractor_metatypes.c:336
msgid "template"
msgstr "szablon"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:322
+#: src/main/extractor_metatypes.c:337
msgid "template the document uses or is based on"
msgstr "szablon wykorzystywany przez dokument"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:324 src/main/extractor_metatypes.c:325
+#: src/main/extractor_metatypes.c:339 src/main/extractor_metatypes.c:340
msgid "company"
msgstr "firma"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:326 src/main/extractor_metatypes.c:327
+#: src/main/extractor_metatypes.c:341 src/main/extractor_metatypes.c:342
msgid "manager"
msgstr "zarządca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:328 src/main/extractor_metatypes.c:329
+#: src/main/extractor_metatypes.c:343 src/main/extractor_metatypes.c:344
msgid "revision number"
msgstr "numer rewizji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:330
+#: src/main/extractor_metatypes.c:345
msgid "duration"
msgstr "czas trwania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:331
+#: src/main/extractor_metatypes.c:346
msgid "play time for the medium"
msgstr "czas odtwarzania nośnika"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:332
+#: src/main/extractor_metatypes.c:347
msgid "album"
msgstr "album"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:333
+#: src/main/extractor_metatypes.c:348
msgid "name of the album"
msgstr "nazwa albumu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:335
+#: src/main/extractor_metatypes.c:350
msgid "artist"
msgstr "artysta"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:336
+#: src/main/extractor_metatypes.c:351
msgid "name of the artist or band"
msgstr "nazwisko/nazwa artysty lub zespołu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:337 src/main/extractor_metatypes.c:338
+#: src/main/extractor_metatypes.c:352 src/main/extractor_metatypes.c:353
msgid "genre"
msgstr "gatunek"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:339
+#: src/main/extractor_metatypes.c:354
msgid "track number"
msgstr "numer ścieżki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:340
+#: src/main/extractor_metatypes.c:355
msgid "original number of the track on the distribution medium"
msgstr "oryginalny numer ścieżki na nośniku dystrybucyjnym"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:341
+#: src/main/extractor_metatypes.c:356
msgid "disk number"
msgstr "numer płyty"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:342
+#: src/main/extractor_metatypes.c:358
msgid "number of the disk in a multi-disk (or volume) distribution"
msgstr "numer dysku w wydaniu wielopłytowym (lub wielowoluminowym)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:343
+#: src/main/extractor_metatypes.c:359
msgid "performer"
msgstr "wykonawca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:344
-msgid "The artist(s) who performed the work (conductor, orchestra, soloists, actor, etc.)"
-msgstr "artysta/artyści wykonujący utwory (dyrygent, orkiestra, soliści, aktor itp.)"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:361
+msgid ""
+"The artist(s) who performed the work (conductor, orchestra, soloists, actor, "
+"etc.)"
+msgstr ""
+"artysta/artyści wykonujący utwory (dyrygent, orkiestra, soliści, aktor itp.)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:346
+#: src/main/extractor_metatypes.c:363
msgid "contact"
msgstr "kontakt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:347
+#: src/main/extractor_metatypes.c:364
msgid "Contact information for the creator or distributor"
msgstr "informacje kontaktowe do twórcy lub dystrybutora"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:348
+#: src/main/extractor_metatypes.c:365
msgid "song version"
msgstr "wersja utworu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:349
+#: src/main/extractor_metatypes.c:366
msgid "name of the version of the song (i.e. remix information)"
msgstr "nazwa wersji utworu (np. informacje o remiksie)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:350
+#: src/main/extractor_metatypes.c:367
msgid "picture"
msgstr "grafika"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:351
+#: src/main/extractor_metatypes.c:368
msgid "associated misc. picture"
msgstr "dowolna powiązana grafika"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:352
+#: src/main/extractor_metatypes.c:369
msgid "cover picture"
msgstr "obraz okładki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:353
+#: src/main/extractor_metatypes.c:370
msgid "picture of the cover of the distribution medium"
msgstr "obraz okładki nośnika dystrybucyjnego"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:354
+#: src/main/extractor_metatypes.c:371
msgid "contributor picture"
msgstr "zdjęcie współpracownika"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:355
+#: src/main/extractor_metatypes.c:372
msgid "picture of one of the contributors"
msgstr "zdjęcie jednego ze współpracowników"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:357
+#: src/main/extractor_metatypes.c:374
msgid "event picture"
msgstr "zdjęcie wydarzenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:358
+#: src/main/extractor_metatypes.c:375
msgid "picture of an associated event"
msgstr "zdjęcie powiązanego wydarzenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:359
+#: src/main/extractor_metatypes.c:376
msgid "logo"
msgstr "logo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:360
+#: src/main/extractor_metatypes.c:377
msgid "logo of an associated organization"
msgstr "logo powiązanej organizacji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:361
+#: src/main/extractor_metatypes.c:378
msgid "broadcast television system"
msgstr "system transmisji telewizyjnej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:362
+#: src/main/extractor_metatypes.c:380
msgid "name of the television system for which the data is coded"
msgstr "nazwa systemu telewizji, dla którego zostały zakodowane dane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:363
+#: src/main/extractor_metatypes.c:381
msgid "source device"
msgstr "urządzenie źródłowe"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:364
+#: src/main/extractor_metatypes.c:382
msgid "device used to create the object"
msgstr "urządzenie użyte przy tworzeniu obiektu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:365
+#: src/main/extractor_metatypes.c:383
msgid "disclaimer"
msgstr "zastrzeżenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:366
+#: src/main/extractor_metatypes.c:384
msgid "legal disclaimer"
msgstr "zastrzeżenia prawne"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:368
+#: src/main/extractor_metatypes.c:386
msgid "warning"
msgstr "ostrzeżenie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:369
+#: src/main/extractor_metatypes.c:387
msgid "warning about the nature of the content"
msgstr "ostrzeżenie o charakterze treści"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:370
+#: src/main/extractor_metatypes.c:388
msgid "page order"
msgstr "kolejność stron"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:371
+#: src/main/extractor_metatypes.c:389
msgid "order of the pages"
msgstr "kolejność stron"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:372
+#: src/main/extractor_metatypes.c:390
msgid "writer"
msgstr "pisarz"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:373
+#: src/main/extractor_metatypes.c:391
msgid "contributing writer"
msgstr "pisarz współpracujący"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:374 src/main/extractor_metatypes.c:375
+#: src/main/extractor_metatypes.c:392 src/main/extractor_metatypes.c:393
msgid "product version"
msgstr "wersja produktu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:376
+#: src/main/extractor_metatypes.c:394
msgid "contributor"
msgstr "współpracownik"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:377
+#: src/main/extractor_metatypes.c:395
msgid "name of a contributor"
msgstr "nazwisko współpracownika"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:379
+#: src/main/extractor_metatypes.c:397
msgid "movie director"
msgstr "reżyser filmu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:380
+#: src/main/extractor_metatypes.c:398
msgid "name of the director"
msgstr "nazwisko reżysera"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:381
+#: src/main/extractor_metatypes.c:399
msgid "network"
msgstr "sieć"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:382
+#: src/main/extractor_metatypes.c:400
msgid "name of the broadcasting network or station"
msgstr "nazwa sieci lub stacji transmitującej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:383
+#: src/main/extractor_metatypes.c:401
msgid "show"
msgstr "przedstawienie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:384
+#: src/main/extractor_metatypes.c:402
msgid "name of the show"
msgstr "nazwa przedstawienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:385
+#: src/main/extractor_metatypes.c:403
msgid "chapter name"
msgstr "nazwa rozdziału"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:386
+#: src/main/extractor_metatypes.c:404
msgid "name of the chapter"
msgstr "nazwa rozdziału"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:387
+#: src/main/extractor_metatypes.c:405
msgid "song count"
msgstr "liczba utworów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:388
+#: src/main/extractor_metatypes.c:406
msgid "number of songs"
msgstr "liczba utworów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:390
+#: src/main/extractor_metatypes.c:408
msgid "starting song"
msgstr "utwór początkowy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:391
+#: src/main/extractor_metatypes.c:409
msgid "number of the first song to play"
msgstr "numer pierwszego utworu do odtwarzania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:392
+#: src/main/extractor_metatypes.c:410
msgid "play counter"
msgstr "liczba odtworzeń"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:393
+#: src/main/extractor_metatypes.c:411
msgid "number of times the media has been played"
msgstr "liczba razy, które nośnik był odtwarzany"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:394
+#: src/main/extractor_metatypes.c:412
msgid "conductor"
msgstr "dyrygent"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:395
+#: src/main/extractor_metatypes.c:413
msgid "name of the conductor"
msgstr "nazwisko dyrygenta"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:396
+#: src/main/extractor_metatypes.c:414
msgid "interpretation"
msgstr "interpretacja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:397
-msgid "information about the people behind interpretations of an existing piece"
-msgstr "informacje o osobach odpowiedzialnych za interpretacje istniejącego utworu"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:416
+msgid ""
+"information about the people behind interpretations of an existing piece"
+msgstr ""
+"informacje o osobach odpowiedzialnych za interpretacje istniejącego utworu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:398
+#: src/main/extractor_metatypes.c:417
msgid "composer"
msgstr "kompozytor"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:399
+#: src/main/extractor_metatypes.c:418
msgid "name of the composer"
msgstr "nazwisko kompozytora"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:401 src/main/extractor_metatypes.c:402
+#: src/main/extractor_metatypes.c:420 src/main/extractor_metatypes.c:421
msgid "beats per minute"
msgstr "uderzeń na minutę"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:403
+#: src/main/extractor_metatypes.c:422
msgid "encoded by"
msgstr "kodujący"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:404
+#: src/main/extractor_metatypes.c:423
msgid "name of person or organization that encoded the file"
msgstr "nazwisko/nazwa osoby lub organizacji, która zakodowała plik"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:405
+#: src/main/extractor_metatypes.c:424
msgid "original title"
msgstr "tytuł oryginalny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:406
+#: src/main/extractor_metatypes.c:425
msgid "title of the original work"
msgstr "tytuł oryginalnego dzieła"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:407
+#: src/main/extractor_metatypes.c:426
msgid "original artist"
msgstr "artysta oryginalny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:408
+#: src/main/extractor_metatypes.c:427
msgid "name of the original artist"
msgstr "nazwisko oryginalnego artysty"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:409
+#: src/main/extractor_metatypes.c:428
msgid "original writer"
msgstr "pisarz oryginalny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:410
+#: src/main/extractor_metatypes.c:429
msgid "name of the original lyricist or writer"
msgstr "nazwisko oryginalnego poety lub pisarza"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:412
+#: src/main/extractor_metatypes.c:431
msgid "original release year"
msgstr "oryginalny rok wydania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:413
+#: src/main/extractor_metatypes.c:432
msgid "year of the original release"
msgstr "rok oryginalnego wydania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:414
+#: src/main/extractor_metatypes.c:433
msgid "original performer"
msgstr "wykonawca oryginalny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:415
+#: src/main/extractor_metatypes.c:434
msgid "name of the original performer"
msgstr "nazwa oryginalnego wykonawcy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:416
+#: src/main/extractor_metatypes.c:435
msgid "lyrics"
msgstr "tekst"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:417
+#: src/main/extractor_metatypes.c:437
msgid "lyrics of the song or text description of vocal activities"
msgstr "tekst utworu lub tekstowy opis dotyczący wokalu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:418
+#: src/main/extractor_metatypes.c:438
msgid "popularity"
msgstr "popularność"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:419
+#: src/main/extractor_metatypes.c:439
msgid "information about the file's popularity"
msgstr "informacje o popularności pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:420
+#: src/main/extractor_metatypes.c:440
msgid "licensee"
msgstr "licencjobiorca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:421
+#: src/main/extractor_metatypes.c:441
msgid "name of the owner or licensee of the file"
msgstr "nazwisko/nazwa właściciela lub licencjobiorcy pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:423
+#: src/main/extractor_metatypes.c:443
msgid "musician credit list"
msgstr "lista podziękowań dla muzyków"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:424
+#: src/main/extractor_metatypes.c:444
msgid "names of contributing musicians"
msgstr "nazwiska muzyków współpracujących"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:425
+#: src/main/extractor_metatypes.c:445
msgid "mood"
msgstr "nastrój"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:426
+#: src/main/extractor_metatypes.c:446
msgid "keywords reflecting the mood of the piece"
msgstr "słowa kluczowe odzwierciedlające nastrój utworu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:427
+#: src/main/extractor_metatypes.c:447
msgid "subtitle"
msgstr "podtytuł"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:428
+#: src/main/extractor_metatypes.c:448
msgid "subtitle of this part"
msgstr "podtytuł tej części"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:429
+#: src/main/extractor_metatypes.c:449
msgid "display type"
msgstr "rodzaj ekranu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:430
+#: src/main/extractor_metatypes.c:451
msgid "what rendering method should be used to display this item"
msgstr "metoda renderowania, jaka powinna być użyta do wyświetlania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:431
+#: src/main/extractor_metatypes.c:452
msgid "full data"
msgstr "pełne dane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:432
-msgid "entry that contains the full, original binary data (not really meta data)"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:454
+msgid ""
+"entry that contains the full, original binary data (not really meta data)"
msgstr "wpis zawierający pełne, oryginalne dane binarne (nie metadane)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:434
+#: src/main/extractor_metatypes.c:456
msgid "rating"
msgstr "ocena"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:435
+#: src/main/extractor_metatypes.c:457
msgid "rating of the content"
msgstr "ocena treści"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:436 src/main/extractor_metatypes.c:437
+#: src/main/extractor_metatypes.c:458 src/main/extractor_metatypes.c:459
msgid "organization"
msgstr "organizacja"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:438 src/main/extractor_metatypes.c:439
+#: src/main/extractor_metatypes.c:460 src/main/extractor_metatypes.c:461
msgid "ripper"
msgstr "kopiujący"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:440 src/main/extractor_metatypes.c:441
+#: src/main/extractor_metatypes.c:462 src/main/extractor_metatypes.c:463
msgid "producer"
msgstr "producent"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:442
+#: src/main/extractor_metatypes.c:464
msgid "group"
msgstr "grupa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:443
+#: src/main/extractor_metatypes.c:465
msgid "name of the group or band"
msgstr "nazwa grupy lub zespołu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:445
+#: src/main/extractor_metatypes.c:467
msgid "original filename"
msgstr "oryginalna nazwa pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:446
+#: src/main/extractor_metatypes.c:468
msgid "name of the original file (reserved for GNUnet)"
msgstr "nazwa oryginalnego pliku (zarezerwowane dla GNUneta)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:447
+#: src/main/extractor_metatypes.c:469
msgid "disc count"
msgstr "liczba płyt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:448
+#: src/main/extractor_metatypes.c:470
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr "liczba płyt w zestawie, do którego należy ta płyta"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:449
+#: src/main/extractor_metatypes.c:471
msgid "codec"
msgstr "kodek"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:450
+#: src/main/extractor_metatypes.c:472
msgid "codec the data is stored in"
msgstr "kodek, przy użyciu którego zostały zapisane dane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:451
+#: src/main/extractor_metatypes.c:473
msgid "video codec"
msgstr "kodek obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:452
+#: src/main/extractor_metatypes.c:474
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr "kodek, przy użyciu którego zostały zapisane dane wideo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:453
+#: src/main/extractor_metatypes.c:475
msgid "audio codec"
msgstr "kodek dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:454
+#: src/main/extractor_metatypes.c:476
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr "kodek, przy użyciu którego zostały zapisane dane dźwiękowe"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:456
+#: src/main/extractor_metatypes.c:478
msgid "subtitle codec"
msgstr "kodek napisów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:457
+#: src/main/extractor_metatypes.c:479
msgid "codec/format the subtitle data is stored in"
msgstr "kodek/format, w jakim zostały zapisane napisy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:458
+#: src/main/extractor_metatypes.c:480
msgid "container format"
msgstr "format kontenera"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:459
+#: src/main/extractor_metatypes.c:481
msgid "container format the data is stored in"
msgstr "format kontenera, w którym zostały zapisane dane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:460
+#: src/main/extractor_metatypes.c:482
msgid "bitrate"
msgstr "prędkość transmisji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:461
+#: src/main/extractor_metatypes.c:483
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr "dokładna lub średnia prędkość transmisji w bitach na sekundę"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:462
+#: src/main/extractor_metatypes.c:484
msgid "nominal bitrate"
msgstr "nominalna prędkość transmisji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:463
-msgid "nominal bitrate in bits/s. The actual bitrate might be different from this target bitrate."
-msgstr "nominalna prędkość transmisji w bitach na sekundę; faktyczna prędkość może się różnić od tej docelowej"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:486
+msgid ""
+"nominal bitrate in bits/s. The actual bitrate might be different from this "
+"target bitrate."
+msgstr ""
+"nominalna prędkość transmisji w bitach na sekundę; faktyczna prędkość może "
+"się różnić od tej docelowej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:464
+#: src/main/extractor_metatypes.c:487
msgid "minimum bitrate"
msgstr "minimalna prędkość transmisji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:465
+#: src/main/extractor_metatypes.c:488
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr "minimalna prędkość transmisji w bitach na sekundę"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:467
+#: src/main/extractor_metatypes.c:490
msgid "maximum bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość transmisji"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:468
+#: src/main/extractor_metatypes.c:491
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr "maksymalna prędkość transmisji w bitach na sekundę"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:469
+#: src/main/extractor_metatypes.c:492
msgid "serial"
msgstr "numer seryjny"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:470
+#: src/main/extractor_metatypes.c:493
msgid "serial number of track"
msgstr "numer seryjny ścieżki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:471
+#: src/main/extractor_metatypes.c:494
msgid "encoder"
msgstr "koder"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:472
+#: src/main/extractor_metatypes.c:495
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr "program kodujący użyty do zakodowania tego strumienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:473
+#: src/main/extractor_metatypes.c:496
msgid "encoder version"
msgstr "wersja kodera"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:474
+#: src/main/extractor_metatypes.c:497
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr "wersja programu kodującego użytego do zakodowania tego strumienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:475
+#: src/main/extractor_metatypes.c:498
msgid "track gain"
msgstr "wzmocnienie ścieżki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:476
+#: src/main/extractor_metatypes.c:499
msgid "track gain in db"
msgstr "wzmocnienie ścieżki w db"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:478
+#: src/main/extractor_metatypes.c:501
msgid "track peak"
msgstr "poziom szczytowy ścieżki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:479
+#: src/main/extractor_metatypes.c:502
msgid "peak of the track"
msgstr "poziom szczytowy ścieżki"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:480
+#: src/main/extractor_metatypes.c:503
msgid "album gain"
msgstr "wzmocnienie albumu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:481
+#: src/main/extractor_metatypes.c:504
msgid "album gain in db"
msgstr "wzmocnienie albumu w db"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:482
+#: src/main/extractor_metatypes.c:505
msgid "album peak"
msgstr "poziom szczytowy albumu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:483
+#: src/main/extractor_metatypes.c:506
msgid "peak of the album"
msgstr "poziom szczytowy albumu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:484
+#: src/main/extractor_metatypes.c:507
msgid "reference level"
msgstr "poziom odniesienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:485
+#: src/main/extractor_metatypes.c:508
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr "poziom odniesienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:486
+#: src/main/extractor_metatypes.c:509
msgid "location name"
msgstr "nazwa miejsca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:487
-msgid "human readable descriptive location of where the media has been recorded or produced"
-msgstr "czytelny dla człowieka opis miejsca, gdzie wykonano lub wyprodukowano nagranie"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:511
+msgid ""
+"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
+"produced"
+msgstr ""
+"czytelny dla człowieka opis miejsca, gdzie wykonano lub wyprodukowano "
+"nagranie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:489
+#: src/main/extractor_metatypes.c:513
msgid "location elevation"
msgstr "wysokość miejsca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:490
-msgid "geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters according to WGS84 (zero is average sea level)"
-msgstr "wysokość geograficzna miejsca, gdzie wykonano lub wyprodukowano nagranie w metrach zgodnie z WGS84 (zero to średni poziom morza)"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:515
+msgid ""
+"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
+"according to WGS84 (zero is average sea level)"
+msgstr ""
+"wysokość geograficzna miejsca, gdzie wykonano lub wyprodukowano nagranie w "
+"metrach zgodnie z WGS84 (zero to średni poziom morza)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:491
+#: src/main/extractor_metatypes.c:516
msgid "location horizontal error"
msgstr "błąd lokalizacji poziomej miejsca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:492
+#: src/main/extractor_metatypes.c:518
msgid "represents the expected error on the horizontal positioning in meters"
msgstr "spodziewany błąd lokalizacji poziomej w metrach"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:493
+#: src/main/extractor_metatypes.c:519
msgid "location movement speed"
msgstr "szybkość ruchu miejsca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:494
-msgid "speed of the capturing device when performing the capture. Represented in m/s"
-msgstr "szybkość ruchu urządzenia nagrywającego podczas nagrania, wyrażona w m/s"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:521
+msgid ""
+"speed of the capturing device when performing the capture. Represented in m/s"
+msgstr ""
+"szybkość ruchu urządzenia nagrywającego podczas nagrania, wyrażona w m/s"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:495
+#: src/main/extractor_metatypes.c:522
msgid "location movement direction"
msgstr "kierunek ruchu miejsca"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:496
-msgid "indicates the movement direction of the device performing the capture of a media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the geographic north, and increases clockwise"
-msgstr "kierunek ruchu urządzenia nagrywającego podczas nagrania; wyrażony w stopniach w reprezentacji zmiennoprzecinkowej, 0 oznacza północ geograficzną i rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:524
+msgid ""
+"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
+"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
+"means the geographic north, and increases clockwise"
+msgstr ""
+"kierunek ruchu urządzenia nagrywającego podczas nagrania; wyrażony w "
+"stopniach w reprezentacji zmiennoprzecinkowej, 0 oznacza północ geograficzną "
+"i rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:497
+#: src/main/extractor_metatypes.c:525
msgid "location capture direction"
msgstr "kierunek wykonywania nagrania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:498
-msgid "indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 means the geographic north, and increases clockwise"
-msgstr "kierunek skierowania urządzenia nagrywającego podczas nagrania; wyrażony w stopniach w reprezentacji zmiennoprzecinkowej, 0 oznacza północ geograficzną i rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:527
+msgid ""
+"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. It "
+"is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
+"geographic north, and increases clockwise"
+msgstr ""
+"kierunek skierowania urządzenia nagrywającego podczas nagrania; wyrażony w "
+"stopniach w reprezentacji zmiennoprzecinkowej, 0 oznacza północ geograficzną "
+"i rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:500
+#: src/main/extractor_metatypes.c:529
msgid "show episode number"
msgstr "numer epizodu przedstawienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:501
+#: src/main/extractor_metatypes.c:530
msgid "number of the episode within a season/show"
msgstr "numer epizodu w sezonie/przedstawieniu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:502
+#: src/main/extractor_metatypes.c:531
msgid "show season number"
msgstr "numer sezonu przestawienia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:503
+#: src/main/extractor_metatypes.c:532
msgid "number of the season of a show/series"
msgstr "numer sezonu przestawienia/serialu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:504
+#: src/main/extractor_metatypes.c:533
msgid "grouping"
msgstr "grupowanie"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:505
-msgid "groups together media that are related and spans multiple tracks. An example are multiple pieces of a concerto"
-msgstr "grupowanie utworów powiązanych ze sobą, zajmujących wiele ścieżek - np. wielu fragmentów koncertu"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:535
+msgid ""
+"groups together media that are related and spans multiple tracks. An example "
+"are multiple pieces of a concerto"
+msgstr ""
+"grupowanie utworów powiązanych ze sobą, zajmujących wiele ścieżek - np. "
+"wielu fragmentów koncertu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:506
+#: src/main/extractor_metatypes.c:536
msgid "device manufacturer"
msgstr "producent urządzenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:507
+#: src/main/extractor_metatypes.c:537
msgid "manufacturer of the device used to create the media"
msgstr "producent urządzenia wykorzystanego do wykonania nagrania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:508
+#: src/main/extractor_metatypes.c:538
msgid "device model"
msgstr "model urządzenia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:509
+#: src/main/extractor_metatypes.c:539
msgid "model of the device used to create the media"
msgstr "model urządzenia wykorzystanego do wykonania nagrania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:511
+#: src/main/extractor_metatypes.c:541
msgid "audio language"
msgstr "język dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:512
+#: src/main/extractor_metatypes.c:542
msgid "language of the audio track"
msgstr "język ścieżki dźwiękowej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:513
+#: src/main/extractor_metatypes.c:543
msgid "channels"
msgstr "liczba kanałów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:514
+#: src/main/extractor_metatypes.c:544
msgid "number of audio channels"
msgstr "liczba kanałów dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:515
+#: src/main/extractor_metatypes.c:545
msgid "sample rate"
msgstr "częstotliwość próbkowania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:516
+#: src/main/extractor_metatypes.c:546
msgid "sample rate of the audio track"
msgstr "częstotliwość próbkowania ścieżki dźwiękowej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:517
+#: src/main/extractor_metatypes.c:547
msgid "audio depth"
msgstr "głębia dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:518
+#: src/main/extractor_metatypes.c:548
msgid "number of bits per audio sample"
msgstr "liczba bitów na próbkę dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:519
+#: src/main/extractor_metatypes.c:549
msgid "audio bitrate"
msgstr "prędkosć transmisji dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:520
+#: src/main/extractor_metatypes.c:550
msgid "bitrate of the audio track"
msgstr "prędkość transmisji ścieżki dźwiękowej"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:522 src/main/extractor_metatypes.c:523
+#: src/main/extractor_metatypes.c:552 src/main/extractor_metatypes.c:553
msgid "maximum audio bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość transmisji dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:524
+#: src/main/extractor_metatypes.c:554
msgid "video dimensions"
msgstr "wymiary obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:525
+#: src/main/extractor_metatypes.c:555
msgid "width and height of the video track (WxH)"
msgstr "szerokośc i wysokość ścieżki obrazu (szer. x wys.)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:526
+#: src/main/extractor_metatypes.c:556
msgid "video depth"
msgstr "głębia obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:527
+#: src/main/extractor_metatypes.c:557
msgid "numbers of bits per pixel"
msgstr "liczba bitów na piksel"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:528
+#: src/main/extractor_metatypes.c:558
msgid "frame rate"
msgstr "częstotliwość odświeżania"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:529
+#: src/main/extractor_metatypes.c:559
msgid "number of frames per second (as D/N or floating point)"
msgstr "liczba klatek na sekundę (jako M/L lub zmiennoprzecinkowa)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:530
+#: src/main/extractor_metatypes.c:560
msgid "pixel aspect ratio"
msgstr "proporcje piksela"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:531
+#: src/main/extractor_metatypes.c:561
msgid "pixel aspect ratio (as D/N)"
msgstr "proporcje piksela (jako M/L)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:533 src/main/extractor_metatypes.c:534
+#: src/main/extractor_metatypes.c:563 src/main/extractor_metatypes.c:564
msgid "video bitrate"
msgstr "prędkość transmisji obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:535 src/main/extractor_metatypes.c:536
+#: src/main/extractor_metatypes.c:565 src/main/extractor_metatypes.c:566
msgid "maximum video bitrate"
msgstr "maksymalna prędkość transmisji obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:537
+#: src/main/extractor_metatypes.c:567
msgid "subtitle language"
msgstr "język napisów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:538
+#: src/main/extractor_metatypes.c:568
msgid "language of the subtitle track"
msgstr "język ścieżki napisów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:539
+#: src/main/extractor_metatypes.c:569
msgid "video language"
msgstr "język obrazu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:540
+#: src/main/extractor_metatypes.c:570
msgid "language of the video track"
msgstr "język ścieżki wideo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:541
+#: src/main/extractor_metatypes.c:571
msgid "table of contents"
msgstr "spis treści"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:542
+#: src/main/extractor_metatypes.c:572
msgid "chapters, contents or bookmarks (in xml format)"
msgstr "rozdziały, treść lub zakładki (w formacie XML)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:544
+#: src/main/extractor_metatypes.c:574
msgid "video duration"
msgstr "czas trwania filmu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:545
+#: src/main/extractor_metatypes.c:575
msgid "duration of a video stream"
msgstr "czas trwania strumienia wideo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:546
+#: src/main/extractor_metatypes.c:576
msgid "audio duration"
msgstr "czas trwania dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:547
+#: src/main/extractor_metatypes.c:577
msgid "duration of an audio stream"
msgstr "czas trwania strumienia dźwiękowego"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:548
+#: src/main/extractor_metatypes.c:578
msgid "subtitle duration"
msgstr "czas trwania napisów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:549
+#: src/main/extractor_metatypes.c:579
msgid "duration of a subtitle stream"
msgstr "czas trwania strumienia napisów"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:551
+#: src/main/extractor_metatypes.c:581
msgid "audio preview"
msgstr "podgląd dźwięku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:552
+#: src/main/extractor_metatypes.c:582
msgid "a preview of the file audio stream"
msgstr "podgląd strumienia dźwiękowego pliku"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:554
+#: src/main/extractor_metatypes.c:584
msgid "narinfo"
msgstr "narinfo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:555
-msgid "file containing information about contents of a normalized archive (nar)"
+#: src/main/extractor_metatypes.c:586
+msgid ""
+"file containing information about contents of a normalized archive (nar)"
msgstr "plik zawierający informacje o treści znormalizowanego archiwum (nar)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:557
+#: src/main/extractor_metatypes.c:588
msgid "nar"
msgstr "nar"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:558
+#: src/main/extractor_metatypes.c:589
msgid "normalized archive"
msgstr "archiwum znormalizowane"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:560 src/main/extractor_metatypes.c:561
+#: src/main/extractor_metatypes.c:591 src/main/extractor_metatypes.c:592
msgid "last"
msgstr "koniec"
-#: src/main/getopt.c:684
+#: src/main/getopt.c:694
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
-#: src/main/getopt.c:709
+#: src/main/getopt.c:719
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `--%s' nie może mieć argumentów\n"
-#: src/main/getopt.c:715
+#: src/main/getopt.c:725
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%c%s' nie może mieć argumentów\n"
-#: src/main/getopt.c:732 src/main/getopt.c:903
+#: src/main/getopt.c:742 src/main/getopt.c:914
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%s' musi mieć argument\n"
-#: src/main/getopt.c:761
+#: src/main/getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: nieznana opcja `--%s'\n"
-#: src/main/getopt.c:765
+#: src/main/getopt.c:775
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: nieznana opcja `%c%s'\n"
-#: src/main/getopt.c:791
+#: src/main/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: niewłaściwa opcja -- %c\n"
-#: src/main/getopt.c:793
+#: src/main/getopt.c:803
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: błędna opcja -- %c\n"
-#: src/main/getopt.c:822 src/main/getopt.c:952
+#: src/main/getopt.c:832 src/main/getopt.c:963
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: opcja musi mieć argument -- %c\n"
-#: src/main/getopt.c:870
+#: src/main/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
-#: src/main/getopt.c:888
+#: src/main/getopt.c:899
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' nie może mieć argumentów\n"
-#: src/plugins/flac_extractor.c:322
+#: src/plugins/flac_extractor.c:323
#, c-format
msgid "%u Hz, %u channels"
msgstr "%u Hz, kanałów: %u"
-#: src/plugins/man_extractor.c:215
+#: src/plugins/man_extractor.c:216
msgid "Commands"
msgstr "Polecenia"
-#: src/plugins/man_extractor.c:219
+#: src/plugins/man_extractor.c:220
msgid "System calls"
msgstr "Wywołania systemowe"
-#: src/plugins/man_extractor.c:223
+#: src/plugins/man_extractor.c:224
msgid "Library calls"
msgstr "Funkcje biblioteczne"
-#: src/plugins/man_extractor.c:227
+#: src/plugins/man_extractor.c:228
msgid "Special files"
msgstr "Pliki specjalne"
-#: src/plugins/man_extractor.c:231
+#: src/plugins/man_extractor.c:232
msgid "File formats and conventions"
msgstr "Formaty i konwencje plików"
-#: src/plugins/man_extractor.c:235
+#: src/plugins/man_extractor.c:236
msgid "Games"
msgstr "Gry"
-#: src/plugins/man_extractor.c:239
+#: src/plugins/man_extractor.c:240
msgid "Conventions and miscellaneous"
msgstr "Konwencje i inne"
-#: src/plugins/man_extractor.c:243
+#: src/plugins/man_extractor.c:244
msgid "System management commands"
msgstr "Polecenia zarządzania systemem"
-#: src/plugins/man_extractor.c:247
+#: src/plugins/man_extractor.c:248
msgid "Kernel routines"
msgstr "Funkcje jądra"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:413
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:414
msgid "No Proofing"
msgstr "Bez korekty"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:421
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:422
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "chiński tradycyjny"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:423
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:424
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "chiński uproszczony"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:431
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:432
msgid "Swiss German"
msgstr "niemiecki szwajcarski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:435
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:436
msgid "U.S. English"
msgstr "angielski amerykański"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:437
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:438
msgid "U.K. English"
msgstr "angielski brytyjski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:439
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:440
msgid "Australian English"
msgstr "angielski australijski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:441
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:442
msgid "Castilian Spanish"
msgstr "hiszpański kastylijski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:443
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:444
msgid "Mexican Spanish"
msgstr "hiszpański meksykański"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:449
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:450
msgid "Belgian French"
msgstr "francuski belgijski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:451
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:452
msgid "Canadian French"
msgstr "francuski kanadyjski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:453
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:454
msgid "Swiss French"
msgstr "francuski szwajcarski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:463
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:464
msgid "Swiss Italian"
msgstr "włoski szwajcarski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:471
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:472
msgid "Belgian Dutch"
msgstr "holenderski belgijski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:473
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:474
msgid "Norwegian Bokmal"
msgstr "norweski bokmaal"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:483
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:484
msgid "Rhaeto-Romanic"
msgstr "retoromański"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:489
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:490
msgid "Croato-Serbian (Latin)"
msgstr "chorwackoserbski (łaciński)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:491
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:492
msgid "Serbo-Croatian (Cyrillic)"
msgstr "serbsko-chorwacki (cyrylicki)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:519
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:520
msgid "Farsi"
msgstr "perski"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:609
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:610
#, c-format
msgid "Revision #%u: Author `%s' worked on `%s'"
msgstr "Rewizja #%u: Autor `%s' pracował nad `%s'"
-#: src/plugins/riff_extractor.c:145
+#: src/plugins/riff_extractor.c:149
#, c-format
msgid "codec: %s, %u fps, %u ms"
msgstr "kodek: %s, %u fps, %u ms"
-#: src/plugins/wav_extractor.c:122
+#: src/plugins/wav_extractor.c:125
msgid "mono"
msgstr "mono"
-#: src/plugins/wav_extractor.c:122
+#: src/plugins/wav_extractor.c:125
msgid "stereo"
msgstr "stereo"