summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po63
1 files changed, 23 insertions, 40 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 834ea991c..6ed55456c 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-08-23 13:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-08-24 15:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -509,43 +509,6 @@ msgstr ""
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:899
-#, fuzzy
-msgid "Stop logging\n"
-msgstr "Theo dõi"
-
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:955
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Start logging `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#: src/ats-tests/ats-testing.c:420
-#, c-format
-msgid "Connected master [%u] with slave [%u]\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats-tests/ats-testing.c:427
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to connect master peer [%u] with slave [%u]\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/ats-tests/gnunet-ats-sim.c:92
-#, c-format
-msgid ""
-"Master [%u]: sent: %u KiB in %u sec. = %u KiB/s, received: %u KiB in %u sec. "
-"= %u KiB/s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:997 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3552
-msgid "solver to use"
-msgstr ""
-
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:1003
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:1008
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3557
-msgid "experiment to use"
-msgstr ""
-
#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:299
#, c-format
msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
@@ -689,6 +652,14 @@ msgid ""
"%llu\n"
msgstr ""
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3552
+msgid "solver to use"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3557
+msgid "experiment to use"
+msgstr ""
+
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3564
#, fuzzy
msgid "print logging"
@@ -7197,7 +7168,7 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3314
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3317
#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:3790
#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10223
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2627
@@ -7205,7 +7176,7 @@ msgstr ""
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3652
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3655
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
@@ -9429,6 +9400,18 @@ msgstr ""
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stop logging\n"
+#~ msgstr "Theo dõi"
+
+#, fuzzy, c-format
+#~ msgid "Start logging `%s'\n"
+#~ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#~ msgid "Failed to connect master peer [%u] with slave [%u]\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Unsupported form value `%s'\n"
#~ msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"