summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorpsyc://loupsycedyglgamf.onion/~lynX <ircs://psyced.org/youbroketheinternet>2018-06-23 13:30:04 +0000
committerpsyc://loupsycedyglgamf.onion/~lynX <ircs://psyced.org/youbroketheinternet>1984-04-04 00:44:04 +0000
commitc293f84ea192f361baf720a3979589c0e0881abc (patch)
treeb936a8a074e0b4c4516746cf9ffb2ef77f6ed313 /po
parent8d43f2cb9c49e814544fcaa115c4b08bbac297c3 (diff)
AUTOSTART renamed into START_ON_DEMAND (#4547a)
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/vi.po3
-rw-r--r--po/zh_CN.po3
2 files changed, 0 insertions, 6 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 9a58b6193..da28c66b4 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -11431,9 +11431,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "Unable to create user account for daemon."
#~ msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng cho trình nền."
-#~ msgid "Unable to setup autostart for daemon."
-#~ msgstr "Không thể thiết lập chức năng tự động khởi chạy cho trình nền."
-
#~ msgid "Save configuration?"
#~ msgstr "Lưu cấu hình không?"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 9223350db..80d7e1996 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -10275,9 +10275,6 @@ msgstr ""
#~ "如果您回答“是”,GNUnet 后台进程将在开机时自动启动。如果您回答“否”,则需要"
#~ "在每次使用 GNUnet 时自己启动它。"
-#~ msgid "Unable to setup autostart for daemon."
-#~ msgstr "无法将守护进程设置为自动启动。"
-
#~ msgid "Save configuration?"
#~ msgstr "保存配置?"