summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po364
1 files changed, 185 insertions, 179 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 94c9496a5..cd61e1cff 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-01-20 11:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-27 19:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -338,8 +338,8 @@ msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2810 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2851
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1724
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1772
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1635
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1683
#, c-format
msgid ""
"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
@@ -347,7 +347,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2828
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1742
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1653
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
@@ -355,7 +355,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2869
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1790
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1701
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
@@ -390,27 +390,27 @@ msgstr ""
msgid "disable normalization"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1733
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1644
#, c-format
msgid "Outbound quota configure for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1781
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1692
#, c-format
msgid "Inbound quota configured for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1996
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1895
#, c-format
msgid "Initializing solver `%s '`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2002
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1901
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2027
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1926
#, fuzzy
msgid "Failed to initialize solver!\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
@@ -436,8 +436,8 @@ msgstr ""
#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2754 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2771
#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2803 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2821
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2840 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1989
-#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:2010 src/ats/plugin_ats_ril.c:2718
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2840 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1993
+#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:2014 src/ats/plugin_ats_ril.c:2718
#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2735 src/ats/plugin_ats_ril.c:2752
#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2769 src/ats/plugin_ats_ril.c:2786
#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2803 src/ats/plugin_ats_ril.c:2820
@@ -477,7 +477,7 @@ msgstr ""
msgid "Using default quota configuration for network `%s' (in/out) %llu/%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1848
+#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1852
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid network type `%u' `%s': Disconnect!\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
@@ -1339,7 +1339,7 @@ msgid "# EPHEMERAL_KEY messages received"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:999
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1056
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1062
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
@@ -1372,7 +1372,7 @@ msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1156
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1400
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1406
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -1475,10 +1475,10 @@ msgstr ""
#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:629 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1571
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:734
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:835
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:952
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1178
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3208
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3507
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:954
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1180
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3211
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3510
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
@@ -1574,8 +1574,8 @@ msgstr ""
#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:52
#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:55
#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:51
-#: src/util/crypto_mpi.c:39 src/include/gnunet_common.h:622
-#: src/include/gnunet_common.h:631 src/scalarproduct/scalarproduct.h:35
+#: src/util/crypto_mpi.c:39 src/include/gnunet_common.h:624
+#: src/include/gnunet_common.h:633 src/scalarproduct/scalarproduct.h:35
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
@@ -2886,7 +2886,7 @@ msgid "# acknowledgements sent for fragment"
msgstr ""
#: src/fragmentation/defragmentation.c:456
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1474
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1517
#, fuzzy
msgid "# fragments received"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
@@ -5004,7 +5004,7 @@ msgstr ""
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:747
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:736
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1015
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1018
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
@@ -7234,7 +7234,7 @@ msgid ""
msgstr "Cần thiết nhiều kết nối bạn bè hơn tổng số kết nối đích.\n"
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1121
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1444
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1476
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -7248,7 +7248,7 @@ msgstr "# các thông báo gửi đi bị loại bỏ"
msgid "GNUnet topology control (maintaining P2P cadet and F2F constraints)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:195
+#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not obtain a valid network for `%s' %s (%s)\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ IP cho giao diện « %s », dùng « %s ».\n"
@@ -7288,7 +7288,7 @@ msgstr "# tổng số nội dung lỗ hổng được nhận"
msgid "# bytes payload received"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:981
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:984
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
@@ -7321,213 +7321,213 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "# refreshed my HELLO"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:765
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:843
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:769
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:846
#, fuzzy
msgid "# session creation failed"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1132
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1134
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1257
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1673
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1259
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1675
#, fuzzy
msgid "# bytes in message queue for other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1262
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1264
#, fuzzy
msgid "# messages transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1267
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1269
#, fuzzy
msgid "# transmission failures for messages to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1325
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1327
msgid "# messages timed out while in transport queue"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1386
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1388
#, fuzzy
msgid "# keepalives sent"
msgstr "# các khoá phiên chạy được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1419
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1421
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (peer unknown)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1427
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1429
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (no session)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1474
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1476
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (not connected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1483
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1485
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (not expected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1491
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1493
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (address changed)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1499
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1501
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (wrong nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1578
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1580
#, fuzzy
msgid "# messages discarded due to lack of neighbour record"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1612
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1614
#, fuzzy
msgid "# bandwidth quota violations by other peers"
msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1628
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1630
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1724
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1726
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN message to peer `%s' using address `%s' session %p\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1745
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1747
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN CONT)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1788
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1790
#, fuzzy
msgid "# SYN messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1804
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1806
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN message via plugin to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1831
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1833
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1878
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1880
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to send SYN_ACK message to peer `%s' using address `%s' session %p\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1928
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1930
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1943
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1945
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN_ACK message via plugin to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2233
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2235
#, fuzzy, c-format
msgid "Blacklisting disapproved to connect to peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2357
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2360
#, fuzzy
msgid "# SYN messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2362
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2365
#, c-format
msgid "SYN request from peer `%s' ignored due impending shutdown\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2670
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2673
msgid "# Attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3076
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3079
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (no response)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3173
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3176
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3181
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3184
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3195
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3227
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3198
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3230
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3239
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3242
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3259
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3262
msgid "# Successful attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3267
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3270
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3457
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3460
#, fuzzy
msgid "# ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3493
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3496
#, fuzzy
msgid "# unexpected ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3563
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3566
msgid "# SET QUOTA messages ignored (no such peer)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3578
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3581
msgid "# disconnects due to quota of 0"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3620
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3623
msgid "# disconnect messages ignored (malformed)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3626
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3629
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3635
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3638
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3762
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3765
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
@@ -7558,8 +7558,8 @@ msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung « %s » tại %s:%d. Đang hủy nạp ph
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:476
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:656
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:923
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1526
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:929
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1532
#, fuzzy
msgid "# validations running"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
@@ -7580,72 +7580,72 @@ msgstr ""
msgid "# address revalidations started"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1051
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1057
#, fuzzy
msgid "# PING message for different peer received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1102
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1108
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not available, cannot confirm having this address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1112
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1118
msgid "# failed address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1115
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1121
#, c-format
msgid "Address `%s' is not one of my addresses, not confirming PING\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1123
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1129
msgid "# successful address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1135
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1141
#, c-format
msgid ""
"Not confirming PING from peer `%s' with address `%s' since I cannot confirm "
"having this address.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1143
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1149
#, c-format
msgid "Received a PING message with validation bug from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1197
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1203
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create PONG signature for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1247
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1253
msgid "# PONGs unicast via reliable transport"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1256
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1262
msgid "# PONGs multicast to all available addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1428
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1434
msgid "# PONGs dropped, no matching pending validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1444
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1450
msgid "# PONGs dropped, signature expired"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1496
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1502
msgid "# validations succeeded"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1584
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1590
#, fuzzy, c-format
msgid "Validation received new %s message for peer `%s' with size %u\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1591
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1597
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding `%s' without addresses for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
@@ -8001,8 +8001,8 @@ msgstr "kích cỡ tin nhắn"
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1491
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2276
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3443
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2828
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2835
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2844
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2851
msgid "TCP_STEALTH not supported on this platform.\n"
msgstr ""
@@ -8066,12 +8066,12 @@ msgstr ""
msgid "Require valid port number for service in configuration!\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2645 src/util/service.c:703
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2645 src/util/service.c:704
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2663 src/util/service.c:722
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2663 src/util/service.c:723
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -8200,8 +8200,8 @@ msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:829
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1044
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2233
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2934
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2239
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2950
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
@@ -8231,113 +8231,113 @@ msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
msgid "# bytes transmitted via TCP"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1611
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1616
msgid "# requests to create session with invalid address"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1776
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1782
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2283
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2292
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2454
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2470
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2526
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2542
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2762 src/util/service.c:585
-#: src/util/service.c:591
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2778 src/util/service.c:584
+#: src/util/service.c:590
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2778
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2794
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2921
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2937
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2925
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2941
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2929
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2945
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:170
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:172
#, fuzzy
msgid "# IPv6 multicast HELLO beacons received via udp"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:213
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:218
#, fuzzy
msgid "# IPv4 broadcast HELLO beacons received via udp"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:604
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:609
msgid ""
"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:627
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:632
#, c-format
msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1655
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1658
#, c-format
msgid ""
"Trying to create session for address of unexpected length %u (should be %u "
"or %u)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2892
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2905
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Network seems down, please check "
"your network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2905
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2918
msgid ""
"UDP could not transmit IPv6 message! Please check your network configuration "
"and disable IPv6 if your connection does not have a global IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3258
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3271
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to bind UDP socket to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3266
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3279
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3425
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3438
#, c-format
msgid "Given `%s' option is out of range: %llu > %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3472
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3485
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address: `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3540
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3553
#, fuzzy
msgid "Failed to create network sockets, plugin failed\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
@@ -8357,69 +8357,69 @@ msgstr "Không thể tạo mẫu duy nhất đại diện cho « %s ».\n"
msgid "Failed to open UNIX listen socket\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:725
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:733
msgid "# ACKs sent"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:745
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:753
#, fuzzy
msgid "# Messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:786
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:873
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:794
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:881
#, fuzzy
msgid "# Sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:989
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1002
#, fuzzy
msgid "# message fragments sent"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1015
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1031
#, fuzzy
msgid "# messages pending (with fragmentation)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1129
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1222
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2185
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1162
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1255
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2272
#, fuzzy
msgid "# MAC endpoints allocated"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1487
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1530
#, fuzzy
msgid "# ACKs received"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1555
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1599
#, fuzzy
msgid "# DATA messages discarded due to CRC32 error"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1696
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1707
+#, fuzzy
+msgid "# HELLO beacons sent"
+msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
+
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1824
#, fuzzy
msgid "# DATA messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1730
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1858
#, fuzzy
msgid "# DATA messages processed"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1793
-#, fuzzy
-msgid "# HELLO beacons sent"
-msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2160
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2247
#, c-format
msgid "Helper binary `%s' not SUID, cannot run WLAN transport\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2182
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2269
#, fuzzy
msgid "# sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
@@ -8468,12 +8468,12 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:261 src/util/client.c:858 src/util/service.c:622
+#: src/util/client.c:261 src/util/client.c:858 src/util/service.c:621
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:265 src/util/client.c:863 src/util/service.c:626
+#: src/util/client.c:265 src/util/client.c:863 src/util/service.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
@@ -8564,7 +8564,7 @@ msgstr ""
msgid "Syntax error while deserializing in line %u\n"
msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong tập tin cấu hình « %s » tại dòng %d.\n"
-#: src/util/configuration.c:1025
+#: src/util/configuration.c:1026
#, c-format
msgid ""
"Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of legal "
@@ -8573,17 +8573,17 @@ msgstr ""
"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong "
"tập hợp các sự chọn được phép\n"
-#: src/util/configuration.c:1095
+#: src/util/configuration.c:1144
#, c-format
msgid "Recursive expansion suspected, aborting $-expansion for term `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/configuration.c:1127
+#: src/util/configuration.c:1176
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing closing `%s' in option `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/configuration.c:1201
+#: src/util/configuration.c:1250
#, c-format
msgid ""
"Failed to expand `%s' in `%s' as it is neither found in [PATHS] nor defined "
@@ -8678,17 +8678,17 @@ msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:786
+#: src/util/crypto_rsa.c:787
#, c-format
msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/disk.c:1202
+#: src/util/disk.c:1218
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
-#: src/util/disk.c:1564 src/util/service.c:1327
+#: src/util/disk.c:1580 src/util/service.c:1328
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
@@ -8772,33 +8772,43 @@ msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
msgid "You must pass relative time to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/gnunet-config.c:90
+#: src/util/gnunet-config.c:111
#, fuzzy, c-format
msgid "--section argument is required\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/util/gnunet-config.c:133
+#: src/util/gnunet-config.c:113
+#, c-format
+msgid "The following sections are available:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-config.c:157
#, c-format
msgid "--option argument required to set value\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:160
+#: src/util/gnunet-config.c:184
msgid "obtain option of value as a filename (with $-expansion)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:163
+#: src/util/gnunet-config.c:187
msgid "name of the section to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:166
+#: src/util/gnunet-config.c:190
msgid "name of the option to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:169
+#: src/util/gnunet-config.c:193
msgid "value to set"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:178
+#: src/util/gnunet-config.c:196
+#, fuzzy
+msgid "print available configuration sections"
+msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
+
+#: src/util/gnunet-config.c:205
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -8972,7 +8982,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1642 src/util/network.c:1799
+#: src/util/network.c:1669 src/util/network.c:1845
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -9020,17 +9030,17 @@ msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/program.c:246 src/util/service.c:1461
+#: src/util/program.c:246 src/util/service.c:1462
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:258 src/util/service.c:1476
+#: src/util/program.c:258 src/util/service.c:1477
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/util/program.c:263 src/util/service.c:1471
+#: src/util/program.c:263 src/util/service.c:1472
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -9107,7 +9117,7 @@ msgstr ""
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:566
+#: src/util/service.c:565
#, c-format
msgid ""
"Disabling IPv6 support for service `%s', failed to create IPv6 socket: %s\n"
@@ -9120,57 +9130,57 @@ msgid ""
"domain socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:672
+#: src/util/service.c:673
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:911
+#: src/util/service.c:912
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:960 src/util/service.c:978
+#: src/util/service.c:961 src/util/service.c:979
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1003
+#: src/util/service.c:1004
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1174
+#: src/util/service.c:1175
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s' at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/service.c:1216
+#: src/util/service.c:1217
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/util/service.c:1265
+#: src/util/service.c:1266
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1269
+#: src/util/service.c:1270
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1273
+#: src/util/service.c:1274
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1328
+#: src/util/service.c:1329
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/util/service.c:1341
+#: src/util/service.c:1342
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:1411
+#: src/util/service.c:1412
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
@@ -9479,18 +9489,18 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/include/gnunet_common.h:586 src/include/gnunet_common.h:593
-#: src/include/gnunet_common.h:601
+#: src/include/gnunet_common.h:588 src/include/gnunet_common.h:595
+#: src/include/gnunet_common.h:603
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:613
+#: src/include/gnunet_common.h:615
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:640 src/include/gnunet_common.h:649
+#: src/include/gnunet_common.h:642 src/include/gnunet_common.h:651
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
@@ -9552,10 +9562,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "Lacking key configuration settings.\n"
-#~ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "Could not access hostkey file `%s'.\n"
#~ msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"